x

Gentænkning og aktivering af byrum 

Som en del af en igangværende områdefornyelse har Aabenraa Kommune startet arbejdet med formuleringen af en strategisk bydelsplan for den centrale trafikåre H. P. Hanssens Gade, den nordligste del af gågaden Ramsherred/Nørreport samt arealerne omkring gaderne. I Aabenraa skal der etableres en omfartsvej, som leder den tunge trafik uden om byen når den skal til og fra Aabenraas havn. Dermed reduceres trafikbelastningen på den centrale strækning H. P. Hanssens Gade væsentligt. Trafikomlægningen lægger op til en gentænkning og aktivering af de parkeringsflader og byrum, der ligger som ’bagsider’ mellem gågaden og H. P. Hanssens Gade. 

Udarbejdelse af en helhedsplan

Formålet med den strategiske helhedsplan er dels at formulere en strategi for nyt indhold i de butikslokaler, der ikke længere er i brug, dels at udpege et korps af bydelsambassadører, som skal generere og gennemføre idéer og planer i gågaden, og endelig at udarbejde en egentlig helhedsplan for den nordlige del af gågaden. Som en del af forarbejdet har Aabenraa Kommune opkøbt to større ejendomme nord og øst for gågaden, hvorved kommunen aktivt kan styre, hvilke nye funktioner der lægges i området – fx boliger, sundhedshus, kulturhus eller lignende. 

Projektet er støttet gennem det første call i kampagnen Hovedbyer.