x

Aabybro vokser og nye byggerier skyder op 

I Aabybro foregår en tilflytning af børnefamilier, hvilket fører til etableringen af nye skoler, bibliotek og dagligvarebutikker. Byen vokser og nye byggerier skyder op. Aabybro trives, men er udfordret af et bycentrum, der orienterer sig omkring en trafikeret hovedgade og et ældre butikscenter. Jammerbugt Kommune ønsker derfor, sammen med lokale samarbejdspartnere, at omdanne den trafikerede hovedgade og butikscenteret fra 1973, til en moderne bymidte med boliger, handelsliv og attraktive byrum.

Bymidten skal være attraktiv

Visionen for byen er at omdanne og gentænke hovedgaden og butikscenteret til at udgøre en egentlig bymidte med boliger, forretninger og attraktive by- og opholdsrum, samtidig med at bymidten skal være et kollektivt trafikknudepunkt og en handelsdestination for de omkringliggende byer.

En strategisk midtbyplan

Aabybro er unik, fordi dens afsæt er, at den vokser og derfor skal til at skabe en levende bymidte ud af en relativt ung, funktionsopdelt og oplevelsesfattig centerstruktur. Den adskiller sig derfor fra mange af de øvrige ansøgerbyer, men har til gengæld mange lighedstræk med mange andre satellitbyer og forstadsbebyggelser, der kæmper med identitet. 

Projektet er støtte gennem det første call i kampagnen Hovedbyer.