x

Fra industri- og erhvervskommune til rekreativ kommune 

Assens By er et gammelt handels- og samlingspunkt i det sydvestfynske, men har svært ved at finde rolle i den større fynske struktur. Assens by har mange rigtige komponenter til at blive en spændende oplevelses- og turistby, men kæmper med at håndtere omstillingen fra industri- og erhvervskommune til rekreativ kommune. Den historiske havneby Assens har et levende kulturliv, stærke virksomheder og en enestående kulturarv, men som så mange andre hovedbyer skal byen finde vej gennem omstillingen fra primært at være erhvervs- og industriby, til også at være kultur- og oplevelsesby. 

Assens har et stort potentiale i form af sin rige og levende kulturhistorie i byens centrale gader og bebyggelser, på ’PLUM-området’, ved den gamle sukkerfabrik og på havnen. Men som så mange andre hovedbyer er Assens udfordret af nye indkøbsvaner, bosætningsmønstre og en øget konkurrence indenfor turismeerhvervene. 

Attraktioner skal samles i en fælles fortælling

Vi støtter udarbejdelsen af en strategisk midtbyplan, der skal samle attraktionerne i Assens i en fælles fortælling. Derudover skal planen sikre at de mange frivillige og professionelle lokale ildsjæle og interesseorganisationer arbejder i samme retning, og styrker byen i forhold til bosætning, erhvervsudvikling, handelsliv og turisme. 

Projektet er støttet gennem den første fase i vores kampagne Hovedbyer.