x

Et behov for at kigge på bymidten 

Haderslevs midtby er en af de mest velbevarede middelalderkøbstæder af de historiske byer i Sønderjylland, men byen har et uforløst potentiale i at brande sig som kulturhistorisk destination. Der mangler en større grad af selvforståelse i forhold til byens fortælling, som kan koble sig på den regionale turisme og argumentere for lokale bosætningskvaliteter. Haderslev Kommune har over de seneste år gennemført en gennemgribende fornyelse af byens havnearealer, som nu indeholder boliger, arbejdspladser og rekreative tilbud. Fornyelsen har været en succes, men har samtidig tydeliggjort behovet for at kigge på bymidten, hvor den historiske bygningsmasse har svært ved at rumme det moderne by- og butiksliv. Haderslev er en spændende case, fordi den repræsenterer det dilemma man kan ende i, når man udvikler både sin havn og sin bymidte til at indeholde byliv og butiksliv, og de to risikerer at suge liv ud af hinanden.

Bymidtens muligheder og potentialer skal samles

Projektet italesætter en interessant problemstilling i at finde plads til nye butikskoncepter eller andre nutidsfunktioner i den historiske bygningsarv. Vi støtter udarbejdelsen af en strategisk midtbyplan, som har til formål at samle bymidtens muligheder og potentialer i en fælles fortælling. Målet er at Haderslev bymidte skal være levende, og invitere borgere, virksomheder og gæster til at blive ved med at opsøge bylivet. Formålet med den strategiske midtbyplan er at kigge bredt på byen indenfor temaerne: plangrundlag, parkering og mobilitet, klimatilpasning mv.. Samtidig ønsker Haderslev Kommune at opbygge en bred dialog om omdannelsen af den eksisterende bygningsmasse, så den bedre kan imødekomme moderne butiksstørrelser. En del af planen er endvidere at formulere en oversigt over initiativer, der kan styrke byens sammenhængskraft. 

Projektet er støttet gennem det første call i vores kampagne Hovedbyer.