x

En todelt identitet 

Kalundborg er en by med en næsten todelt identitet: som historisk købstad på den ene side, og som moderne industriby med en voksende erhvervshavn på den anden. Byen ligger ikke længere væk, end at der potentielt er en bo- og arbejdsmarkedsmæssig sammenhæng med det større hovedstadsområde, der påvirker det meste af Sjælland. Byen har store potentialer for bosætning med stærke vidensvirksomheder, men den formår ikke at udnytte potentialet strategisk.

Projekter understøtter allerede byudvikling

I hovedbyen Kalundborg har kommunen gennem nogle år gennemført en række projekter, som hver især understøtter byens udvikling. Projekterne er realiseret i samarbejde med borgere, erhvervsliv og statslige myndigheder og tæller bl.a. etableringen af en ingeniøruddannelse i byen, en ny togstation ved Kalundborg Øst samt etableringen af en bynær havnepark. Kommunen har et særligt fokus på det bosætningspotentiale, der findes i forbindelse med de store vidensvirksomheder, der ligger i byen. Mange af virksomhedernes ansatte og ligeledes byens studerende indpendler fra København. Det er derfor et formål med midtbyplanen, at den skal medvirke til at vende omverdenens forståelse af Kalundborg fra en søvnig by til en by i fremgang.

De forskellige indsatser skal favnes

Vi støtter udarbejdelsen af en strategisk midtbyplan, som skal favne de forskellige indsatser i en samlet strategi. Ambitionen med den strategiske midtbyplan er at binde byens ret opdelte områder sammen, og samtidig at finde svar på, hvordan byens detailhandel kan styrkes, og hvad der kan erstatte butikkerne, hvor de forsvinder. I arbejdet med midtbyplanen skal der også kigges på nye anvendelser i Kaalund Kloster og i det tidligere rådhus på Torvet, og Klostertorvet skal gentænkes som forbindelse mellem Højbyen og handelsgaderne. 

Projektet er støttet gennem det første call i kampagnen Hovedbyer.