x

En lidt øde og ubenyttet bymidte 

Odder er inde i en positiv udvikling i forhold til bosætning og erhvervsudvikling, men bymidten fremstår i dag lidt øde og ubenyttet. Torvet savner aktivitet, og store dagligvarebutikker udfordrer de udvalgsvarebutikker, der ligger længst fra dem. Der mangler forbindelser og en hensigtsmæssig rollefordeling mellem byens historiske centrum, og de nye udviklingsområder ved sygehusgrunden og letbanestationen.

Danmarks bedste hverdagsby

Med ambitionen om at blive ’Danmarks bedste hverdagsby’ har Odder Kommune påbegyndt arbejdet med at formulere en strategisk midtbyplan for Odder by. Midtbyplanen skal give bud på hvordan detailhandelen i byen kan styrkes, og hvordan der kan skabes nye forbindelser mellem station, sygehusområde og handelsgader. 

En strategisk midtbyplan

Vi støtter udarbejdelsen af en strategisk midtbyplan, som gennem utraditionelle metoder skal give løsninger på disse problemstillinger – metoder som blandt andet omfatter samskabelse, byrumseksperimenter og midlertidige aktiviteter, alt sammen båret af en bred vifte af lokale aktører, ildsjæle og Odder Kommune i fællesskab.

Projektet er støtte gennem det første call i kampagnen Hovedbyer.