x

By og natur skal kobles endnu bedre sammen 

Varde Å, som er en del af Nationalpark Vadehavet, knytter Varde by sammen med den enestående omkringliggende natur. Naturen er en af byens og regionens største potentialer, og åens forløb gennem byen gør at handelsgader og natur næsten mødes. Dette potentiale er blevet udfoldet i en strategisk midtbyplan for byens kobling til åen.

En strategisk midtbyplan

Varde er et godt eksempel på, hvordan en hovedby tænkes ind i et regionalt potentiale i form af Nationalpark Vadehavet. Vi støttede udarbejdelsen af en strategisk midtbyplan for Varde, som har fokus på at sammenbinde købstadsmiljøet med den bynære natur i nationalparken. Denne sammenbinding er en del af Varde Kommunes strategi om at være en attraktiv bosætningskommune, men også en turistdestination – et tema, der blev arbejdet med i kommunens deltagelse i Yderområder på Forkant-kampagnen. Den strategiske midtbyplan blev udviklet i samarbejde med lokale interessenter og aktører, herunder handelsstandsforeningen, bevaringsforeningen og lokale lodsejere.

Projektet er støttet gennem det første call i kampagnen Hovedbyer.