x

Flytning af SkateCity i Haderslev vil tilføre liv og aktivitet til havneområdet

Pressemeddelelse 28. januar 2011

Realdania og Lokale- og Anlægsfonden bevilgede i 2010 henholdsvis 5,5 og 5 mio. kr. til projektet SkateCity i Haderslev. Projektet henvender sig til børn og unge skatere, som her vil kunne mødes og dyrke deres fælles interesse i unikke omgivelser - placeret ved Haderslev Idrætscenter.

Havneudviklingen i Haderslev sker imidlertid hurtigere end oprindeligt planlagt, og mulighederne for at inddrage et areal tiltænkt kulturaktiviteter, blev i midten af 2010 introduceret overfor projektet, således at SkateCity kan blive en vigtig del af de kommende aktiviteter på havnearealerne – kombineret med flere tiltag som et nyt havnebassin til bl.a. kajakpolo og inddragelse af tidligere kornsilo til klatring m.m.

Den nye placering blev i slutningen af 2010 godkendt af Haderslev Byråd og placerer SkateCity i et mere urbant område, hvor boliger, erhverv og kulturelle aktiviteter side om side sammen skaber liv og aktivitet på havnen. Samtidigt godkendte byrådet, at dele af budgettet til havneomdannelsen - oprindeligt tiltænkt anlæg af stier, belægninger, opholdsarealer m.m. - kan anvendes på stedet sammen med SkateCitys anlægsbudget.

Under hensyn til de nye udfordringer har Realdania netop bevilget yderligere 1,2 mio. og Lokale- og Anlægsfonden har givet en tillægsbevilling på 500.000 kr. til projektet.

Borgmester Jens Chr. Gjesing, Haderslev Kommune udtaler:

”Det er fantastisk at de to store bidragydere fortsat støtter SkateCity projektet, selvom det har en lang og svær fødsel. Med de sidste to tilsagn, forventer vi nu at kunne igangsætte detailprojekteringen og koordineringen med de øvrige tiltage på havnen, således at der kan tages spadestik til SkateCity først på efteråret 2011.”

”Med den nye placering af SkateCity får Haderslev et nyt byrum, hvor børn og unge kan mødes og bevæge sig i uorganiserede og frie rammer. De nye muligheder for vandsportsaktiviteter vil desuden tilføre havneprojektet i Haderslev helt nye dimensioner,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Direktør for Lokale- og Anlægsfonden, Torben Frølich, siger om flytningen af SkateCity:

”SkateCity i Haderslev har fået en endnu mere fordelagtig placering i et aktivt udviklingsområde på byens havn. Brugerne af SkateCity får mere plads til at skate og cykle, når de får adgang til dele af havnens promenade, stier og opholdspladser. Samtidig udvides aktivitetsmulighederne omkring SkateCity med kajakpolo i et havnebassin og klatring på en silo.”