x

Vinder af konkurrencen om GAME Streetmekka Aalborg er fundet

Pressemeddelelse 25. januar 2017

Dans, street art, parkour, bouldering, street basket og street fodbold. Hænge-ud lounge, street food, altaner og street view. Alt det – plus en unik integration af den rå industrielle arv – får aalborgenserne ud af det forslag, der har vundet konkurrencen om at omdanne en gammel industribygning til GAME Streetmekka Aalborg.

Det bliver totalentrepriseteamet ledet af Pallisgaard med JAJA som arkitekter og MOE som ingeniører, der vinder opgaven med at transformere den gamle betonhal på Eternitten til gadeidrættens og streetkulturens rå og levende epicenter i Aalborg.

 

- Det var tre rigtigt flotte projekter vi havde til vurdering, men det vi nu har valgt udmærkede sig særligt på nogle parametre. Det er et meget gennemarbejdet projekt, som imødekommer alle vore forventninger plus lidt mere. Vi får plads til rigtigt mange idrætsaktiviteter, samtidigt med at der er gjort plads til masser af kulturaktiviteter med flere kreative værksteder. Personligt er jeg glad for den ydre detalje, hvor facaden bliver en evigt forandrende platform, hvorved bygningen nærmest kan skifte udtryk, sammen med de kunstneriske udfoldelser, fortæller Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

 

Forslaget fra vinderteamet bevarer en del af de eksisterende strukturer og facader med få velvalgte indgreb og tilføjelser, som giver nye anvendelsesmuligheder og et stærkt signal om streetkulturens indtog i de gamle haller.

 

- Aalborg Streetmekka er et fantastisk eksempel på hvordan den gamle industri kan få nyt liv og blive samlingssted for alle byens børn og unge. Projektet skaber de optimale rammer for at streetkulturen kan udfolde sig inde som ude – om det så er dans, klatring, boldspil eller graffiti. Dermed rummer Streetmekka også et potentiale for at skabe trygge og fede rammer for de unge, som ikke trives i de traditionelle foreninger. Vi er derfor stolte over at bidrage til dette projekt som vi glæder os til at følge, siger projektleder i Realdania, Gustav Z. Brade.

 

Brugerinvolvering

Frem mod kåringen af vinderforslaget har der været et tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune, GAME – som skal drive Streetmekka – og det lokale streetmiljø. Ideworkshop og brugerforum har givet input til byggeprogrammet, og frem mod åbningen vil inddragelsen af brugerne fortsætte.

 

- Der bliver nu skabt nogle fantastiske faciliteter, som taler til mange forskellige brugere, der kan se frem til muligheden for at opleve et fællesskab, hvor de samtidig får rørt sig. Det bliver spændende at se, hvordan de lokale børn og unge fylder de rammer ud, som bygningerne giver. Vi ved fra etableringen af GAME Streetmekka i Esbjerg, at det er vigtigt at inddrage børn og unge i hele processen for at sikre ejerskab til stedet, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

 

Plads til alle

Den indvendige disponering med forskellige aktivitetszoner er velegnet til at sænke tærsklen til idræt, idet mange typer brugere kan benytte huset samtidig – også brugere med særlige behov, som ikke er allerede er idrætsaktive og som har brug for at kunne benytte mindre, afskærmede områder.

 

- Med GAME får flere grupper af børn og unge en nemmere og mere ligelig adgang til at bevæge sig eller dyrke andre aktiviteter, fx børnehaver, specialklasser, almindelige skoleklasser og eliteidrætsklasserne på Sønderbroskolen. Det er et vigtigt tilbud, som har manglet tidligere. Til gavn for både trivsel og indlæring, siger Britta Graae, fondsadministrator i Det Obelske Familiefond.

 

’Lærreder’ for street art

Vinderforslaget bevarer en del af  betonvæggene mellem hallen og laboratoriebygningen, som danner ’lærreder’ for streetart. Tillige er den eksisterende kran på nytænkende vis tænkt tilgængelig fra førstesalen via altannicher, så der skabes en let adgang til et attraktivt view-lounge hænge-ud område med udsigt over byen. Kranen kan også bruges som rumdeler og ophæng.

 

- Streetmekka i Aalborg bliver mere end et stærkt tilbud til de børn og unge, der har interesse for gadekultur. Det bliver også et samlingssted for beboere og foreninger i forbindelse med udviklingen af Eternitten som ny bydel. Streetmekka i Aalborg bliver et eksempel på, hvordan en facilitet til gadeidræt og streetkultur kan være med til at skabe nye fællesskaber i en ny bydel, siger Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden.

 

Tilgængelig udendørsområde

Udearealerne bliver offentligt tilgængelige og baserer sig på samme måde som det indre på at genanvende eksisterende elementer med få tilføjelser, så der bl.a. skabes et parkourflow på skrænten og en udendørs bouldervæg klatring. Princippet med genbrug af eksisterende elementer trækker på fin vis karakteren af det omgivende post-industrielle landskab helt med ind i streetmekka.

 

- Vi glæder os til, at Aalborgs børn og unge får et ’state-of-the art’ centralt mødested, hvor de kan hænge ud og være aktive sammen, når det passer dem - og som det passer dem,  siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

 

En drøm går i opfyldelse

Det har længe været en drøm at udbrede GAME Streetmekka konceptet til hele Danmark. I 2010 åbnede verdens første GAME streetmekka i København, i januar slog en renoveret DSB remise portene op i Esbjerg, hvor der efter kun et år nu er 3.600 medlemmer og 44.000 besøg. Samtidig med Aalborg, åbner GAME Streetmekka også i Viborg.

 

- Det engagement og vilje, som GAME har oplevet fra alle involverede, fra gaden, fra brugerne, fra kommunen, fra det lokale foreningsliv og fra erhvervsliv og fonde giver grund til stor optimisme og bekræfter indtrykket af Aalborg som en progressiv by, fuld af liv, og den perfekte ramme for Danmarks fjerde Streetmekka, siger direktør i GAME, Morten Bo Andersen.

 

Partnerskabet bag GAME Streetmekka

GAME Streetmekka var et projekt, hvor tre byer blev udvalgt til at omdanne udtjente industribygninger til rå indendørs faciliteter til gadeidræt og streetkultur. GAME Streetmekka Esbjerg åbnede i januar 2016. Viborg og Aalborgs Streetmekka’er åbner i 2018.

 

Realiseringen af GAME Streetmekka Aalborg er et samarbejde mellem Realdania, TrygFonden, Nordea-fonden, Lokale og Anlægsfonden, Det Obelske Familiefond, gadeidrætsorganisationen GAME og Aalborg Kommune.

 

GAME Streetmekka Aalborg forventes at stå klar i starten af 2018.

 

GAME vil efterfølgende stå for driften af GAME Streetmekka på baggrund af driftsaftale med Aalborg Kommune. Aktiviteterne vil blive arrangereret i samarbejde med det lokale streetmiljø.

 

Finansiering GAME Streetmekka Aalborg

Aalborg Kommune: 5.000.000 kr.

Realdania og TrygFonden: 10.909.091 kr.

Den Obelske Familiefond: 3.500.00 mio. kr.

Nordea-fonden: 3.000.000 kr.

Lokale- og Anlægsfonden: 2.000.000 kr.

I alt: 24.409.091 kr.