x

Indvielse af Strynø Skole og Kulturhus

Pressemeddelelse 12. november 2014

Renoveringen af Strynø Skole og Kulturhus er færdig. Der afholdes officiel indvielse fredag den 21. november kl. 15.30 med åbningstale af Borgmester i Langeland Kommune, Bjarne Nielsen.

Renoveringsprojektet er finansieret med støtte fra Realdania, EU og Ministeriet for by, bolig og Landdistrikter fra puljen ”Attraktive levevilkår i Landdistrikterne”, Økonomi og Indenrigsministeriet fra puljen ”Medfinansiering af EU-projekter og Langeland Kommune. Bygherren er Langeland Kommune og arkitekt på projektet har været Arkitektfirmaet Sinning & Skovmand Aps, Svendborg. Samlet projektsum har været kr. 11,2 mio.  

Strynø Skole er opført i 1905 og er ejet af Langeland Kommune. Skolebygningerne fremstod inden renoveringen meget nedslidte, men med stor autentisitet. Strynø Skole er bygningsfredet og hele renoveringen er foretaget med stor respekt for bygningens bærende bevaringsværdier.  Væsentlige men nødvendige bygningsændringer i forbindelse med renoveringen - som følge af husets nuværende og fremtidige funktioner samt gældende lovkrav – er foretaget i samarbejde og med godkendelse af Kulturstyrelsen. Dette har især været nødvendigt i forbindelse med etablering af en ny personelevator i skolebygningen samt forskellige ændringer i konstruktionen omkring etablering af nye ganglinjer i skolebygningen og nyindretningen af skolens tagetage til kulturaktiviteter.

I forbindelse med renoveringen er øget tilgængelighed vægtet højt. Der er således etableret handicapvenlig adgang til skolebygningerne, elevator til alle etager samt nyt handicaptoilet.

Bygningen rummer nu Strynø skole, 0 – 4 klassetrin, SFO, redaktion for lokalmagasinet Strønyt, Strynø lokalhistoriske arkiv og i skolebygningens nyindrettede tagetage endvidere også et stort lokale til brug for de mange forskellige kulturelle aktiviteter på Strynø.   

Skolens tilhørende udearealer dvs. haven og skolegåden m.v. er ikke ud over de handicapvenlige tiltag indeholdt i dette projekt. Disse udearealer tænkes renoveret i et særskilt projekt i nær fremtid.

”Jeg synes, det er fantastisk, at et samarbejde mellem lokale ildsjæle, Realdania og Langeland Kommune har ført til det flotte resultat, som vi kan indvie den 21. november,” siger Bjarne Nielsen, borgmester i Langeland Kommune, der glæder sig over de renoverede lokaler til såvel skolen som øens foreningsliv.

”Strynø Skole er fredet som et velbevaret eksempel på de mange landsbyskoler, som tidligere var almindelige i Danmark,” siger projektleder i Realdania, Eske Møller. – ”Skolen er livsnerven på Strynø, hvor al øens forenings- og fælles fritidsliv foregår, og den er derfor samlingssted for det frivillige arbejde på øen. Projektet understøtter Realdanias ønske om at støtte ildsjæledrevne projekter i landets yderområder, og derfor har vi støttet Langeland Kommunes ønske om at fastholde den lokale skole og udvide brugen af bygningen med aktiviteter udenfor skoletiden i stedet for at nedlægge skolen, som det sker i andre små lokalsamfund.”

Strynø Skole fremstår nu totalrenoveret overalt både udvendigt og indvendigt og er klar til de næste 100 år som Strynø Skole og Kulturhus.