x

Strynø Skole – et samlingspunkt for hele Strynø

Pressemeddelelse 8. juni 2009

Strynø Skole hører til blandt Danmarks fredede landsbyskoler. Skolebygningen - der på mange måder fungerer som øens samlingspunkt - trænger imidlertid til en gennemgribende modernisering. Derfor igangsætter Strynø Beboerforening nu med støtte fra Realdania en forundersøgelse, som skal afdække fremtidsmulighederne for en istandsættelse af Strynø Skole.

Strynø Beboerforening har fået 500.000 kr. i støtte fra Realdania til en forundersøgelse af mulighederne for en istandsættelse af Strynø Skole. Der skal ske en vurdering af skolens bygningsmæssige tilstand, en vurdering af hvilke bygningsdele der trænger til renovering og undersøges hvilke hensyn der skal tages, når man renoverer en fredet bygning som Strynø Skole. Der skal efterfølgende findes en samlet løsning på finansieringen af hele projektet.

Strynø er en lille ø i det Sydfynske Øhav. Her bor ca. 220 fastboende, der er skole, børnehave/vuggestue, Købmand, Kirke, Oplevelsescenter, Kursuscenter, Bed & Breakfast, Kro, Café, Restaurant og meget mere (www.strynoe.dk).

Øen har de sidste 10 år haft fremgang og tilflytning af nye familier, så øen har i dag relativt flere beboere i aldersgruppen 0-19 år, end gennemsnittet for Danmark. Mange af de nye tilflyttere er iværksættere og driver selvstændige virksomheder, og mange vælger også at pendle på arbejde til Langeland og Sydfyn.

I Strynø By ligger Strynø Skole bygget i 1905. Bygningen er flot og typisk for sin tid, og er derfor som én af Danmarks landsbyskoler fra den tid, fredet i 1998. Den er den eneste af de 5 danske landsbyskoler der i 1998 blev fredet, som stadig er i brug som skole.

Bygningen har utallige funktioner som øens samlingspunkt og bruges flittigt af en lang række foreninger. Her er ungdomsklubben, ældreklubben, aftenskolen, gymnastiksalen, biblioteket, SFO, lokalarkivet, og her afholdes generalforsamlingerne for øens beboerforening, færgeselskabet, majtræsforeningen mm.. Her holdes årligt ét Byrådsmøde og her holder øens familier dåb, konfirmation og begravelse og her mødes man til den månedlige fællesspisning.

Skolen er øens fælles sted, som alle bruger i forskellige sammenhænge, men som desværre efterhånden er i dårlig stand. Bygningen trænger til en gennemgribende modernisering, så den kan følge med tiden og også fremover være øens samlingspunkt.

Derfor har Strynø Beboerforening dannet en arbejdsgruppe, som i samarbejde med Langeland Kommune (som ejer bygningen) forsøger at finde løsninger på opgaven med bygningsrenovering/modernisering. Ligeledes vil renoveringen også gøre bygningen mere handicaptilgængelig.

Med en istandsættelse af den fredede skole vil man ikke kun sikre en del af den nationale kulturarv, men også kunne skabe attraktive rammer for øens skolesøgende børn og for øens kulturelle og sociale liv, og på den måde ikke bare konsolidere den positive ø-udvikling, men måske endda forstærke den.