x

Sunde Boliger er et eksempelbyggeri opført af Realdanias datterselskab, Realdania By & Byg. Projektet består af tre huse i Holstebro opført som en slags 1:1-laboratorium, hvor forskere tester forskellige byggestrategier for et sundere indeklima. 

Projektet retter fokus på tre udvalgte indeklimaaspekter:

  • Ventilation og ventilationsanlæg
  • Klimaskærm og fugt
  • Afgasning af skadelige stoffer fra byggematerialer.
Et særligt fokus er rettet mod boligernes soverum og børneværelser. Børns indeklima er et fokusområde for Realdania. Der har ved byggeriet af Sunde Boliger været fokus på netop børneværelser, da de - udover at være soveværelser - også belastes af afgasning fra legetøj, elektronik med videre.

De tre huse: NOW-, NO- og YES-tech 

De tre gårdhavehuse i Holstebro er bygget ud fra forskellige strategier for de-sign, byggematerialer, byggemetoder og teknologi. NOW-Tech-huset er bygget efter dagens standard (BR2015) og udgør en slags referencebygning. YES-Tech-huset repræsenterer et ’ja’ til teknologi og er indrettet med de nyeste teknologiske løsninger, mens NO-Tech-huset benytter passive løsninger via bl.a. indretning og materialer.

Opdelingen i tre huse er en måde at teste strategierne på 1:1 og nå frem til, hvordan dagens standard kan forbedres. De tre huse lever alle sammen op til gældende energikrav og er bygget inden for en normal anlægsøkonomi. Pointen er nemlig at gøre det muligt for andre at kopiere de bedste af løsningerne.

Hus 1: NOW-tech

Et referencebyggeri, som ligner de fleste nye huse, der bygges i dag. Formålet med dette hus er at sammenligne indeklimaet her med de to andre huse, hvor der er mange nye tiltag.

Hus 2: NO-tech 
Her vil man forsøge at afhjælpe potentielle indeklimaproblemer ved at ændre beboernes adfærd. Fx er der oprettet et særskilt legerum, et udebad og udekøkken, der skal mindske fugt og partikelforurening inden døre.

Hus 3: YES-tech
Her er der til gengæld skruet op for tekniske løsninger, som skal optimere indeklimaet, fx et specialudviklet ventilationssystem, forbedret dagslys og en emhætte, der skal fjerne beboernes partikelforurening.

Ansvaret tilbage til byggeriet

Hypotesen er, at de senere års fokus på energi og miljø kan have haft en negativ betydning for beboernes sundhed og komfort. Projektet skal vise, at hensynet til indeklimaet kan løftes uden at give køb på energi og miljø, og uden fordyrende omkostninger. Samtidig ønskes ansvaret flyttet fra beboerne til byggeriet; i dag forklares problemerne ofte med uhensigtsmæssig brugeradfærd. Resultatet skal sikre ny viden til en bygbar virkelighed i bred forstand - i nyt som eksisterende byggeri.

De tre huse blev indviet i sommeren 2017. Husene er solgt. De nye beboere får i periode målt deres indeklima og fulgt af et antropolog for at sikre indsamling af data. 

Pluskontoret Arkitekter A/S er totalrådgivere på Sunde boliger. Rådgivningen er ydet sammen med MOE Rådgivende Ingeniører.