x

Sunde boliger - Performancemålinger " De ubeboede huse"

Rapport

Udgivelsesdato
2018

Forfatter(e)
Hovedforfattere er den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE A/S i samarbejde med Realdania By & Byg

Download

Denne performancerapport følger op på de indeklimatiltag, som er indarbejdet i Sunde Boliger, og dokumenterer forholdene i de ubeboede huse; den indeklimamæssige ’baseline’. Rapporten vil senere blive fulgt op af dokumentation af forholdene i de beboede huse, herunder også kvalitative undersøgelser i samarbejde med beboerne selv.