x

Sundheds- og Kvartershus giver Aalborg Øst et løft

Pressemeddelelse 8. juli 2010

Et tværfagligt sundheds- og kvartershus bliver et af de første skridt på vejen for at give bydelen Aalborg Øst et centrum og et løft. Himmerland Boligforening står sammen med Region Nordjylland og Aalborg kommune bag multihusprojektet, som Realdania støtter med 6,9 mio. kr.

Som så mange andre danske forstadsområder blev Aalborg Øst bygget i 1960’erne på bar mark – og på meget kort tid. I dag er den nordjyske forstad præget af socialt svage beboere, mangel på arbejdspladser, og der er heller ikke noget egentlig centrum i den meget ensartede bebyggelse. Noget, som ellers ville kunne give det lidt anonyme område et samlingspunkt og en identitet.

Himmerland Boligforening råder over en stor del af de i alt 4.000 almene boliger i Aalborg Øst. Boligforeningen har nu i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Kommune taget initiativ til et tværfagligt sundheds- og kvartershus, og huset bliver første led i en revitalisering af bydelen.    

Sundheds- og Kvartershuset kommer ikke kun til at omfatte en række sundhedsfaglige tilbud til beboerne (blandt andet alment praktiserende læger og speciallæger). Der bliver også kommunale fritidstilbud samt service- og boligsociale tilbud. Samtidig bliver huset del af et aktivitetsbånd, der krydser gennem hele boligområdet. Den ene ende af aktivitetsbåndet udgøres af Sundhedshuset. I den anden ende er det planen senere at etablere en sportshangar, som kan bruges til aktivt samvær, leg og sport. Områderne omkring huset bliver også tænkt ind i arbejdet med at gøre det åbent og imødekommende for alle borgere.

Selve bygningen skal etableres som en nybygning på fundamenterne af tre eksisterende boligblokke på Fyrkildevej. Huset bliver i alt 7.500 m2 stort. Det betyder, at 44 boliger skal nedlægges for at give plads til huset. De beboere, som skal flytte, får økonomisk kompensation og særlige lejevilkår til ny bolig.

Sundheds- og Kvartershuset bygger på et idegrundlag, udarbejdet i samarbejde mellem Himmerland Boligforening, Region Nordjylland og Aalborg Kommune med KPF Arkitekter og COWI som rådgivere. Huset udbydes i totalentreprise i løbet af oktober 2010. 

Huset forventes at stå færdigt i juni 2012.

Formand for Himmerland Boligforening, Peter Anker siger om projektet: "Med projektet har vi fået en enestående chance for at "kickstarte" en ny udvikling i Aalborg Øst.  Vi skylder vores beboere en stor tak for, at de bakker op om projektet, selvom det for 44 husstande er "træls" at skulle flytte fra boligen. Vi skylder også en stor tak til politikere og embedsmænd i Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Landsbyggefonden for, at de hele tiden har troet på idéen og hjulpet med at få den omsat til noget realiserbart."

Projektleder i Realdania, Lars Autrup siger om projektet: ”Sundheds- og Kvartershuset er et meget spændende eksempel på, hvordan man kan styrke livet i et forstadsområde, der er præget af mange almene boliger. Derfor er det også så vigtigt, at huset får en positiv effekt for hele Aalborg Øst, og at det ikke bare bliver en funktion i boligområdet, der ”lukker” sig om sig selv. Det er også en klar styrke, at huset får flere forskellige funktioner, fordi det så bliver et naturligt samlingspunkt for borgerne.     

Fakta

  • Bygherre: Himmerland Boligforening
  • Tidsplan:

            Planlægningsfase: november 2009 – februar 2011

            Byggefase: forår 2011 – sommer 2012

  • Samlet budget: 127 mio. kr., heraf boligsocial del 41 mio. kr., (Realdanias bidrag til boligsocial del 6,9 mio. kr.)
  • Øvrige samarbejdspartnere og bidragydere: Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Landsbyggefonden