x

Nyskabende sundhedshus i Aalborg Øst skal skabe sammenhæng for borgerne

Pressemeddelelse 26. september 2012

Borgerne i bydelen Aalborg Øst har fået et sundhedshus. Her er læger, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, hjemmepleje, apotek og nærpoliti flyttet ind i Sundheds- og Kvartershuset. Formålet er at være tæt på borgerne og skabe bedre sammenhæng mellem forebyggelse, udredning og behandling af borgerne i området.

Tidligere var der lægemangel i området, men det nye sundhedshus har formået at tiltrække fire nye læger til en stor klinik og samtidig tre speciallæger. Her er praktiserende læge Martin Bach Jensen kommet godt i gang sammen med en håndfuld nye kollegaer i den nye lægeklinik. Han kommer fra en lægepraksis i Sæby men modtog den første patient i Sundheds- og Kvartershuset først i september.

"Der er meget meningsfuldt at have en lægepraksis her. Samtidig ser vi frem til at få et tæt samarbejde med de øvrige sundhedsprofessionelle i sundhedshuset, så vi får skabt god sammenhæng for patienterne," siger praktiserende læge Martin Bach Jensen fra Lægeklinikken Sløjfen.

Huset rummer ud over de sundhedsprofessionelle fitness-center, café, undervisningslokaler og projektkontor for boligsocialt arbejde. Samtidig holder Region Nordjyllands kontorer Sundhed & Sammenhæng og Nord-KAP til her.

Det er også her, jordemødre og sundhedsplejersker deler lokaler. Og det er her borgerne tilbydes rygestopkurser, sundhedssamtaler og sundhedstjek. Derudover er der planer om at oprette KOL- og diabetes hold. Alt i alt samarbejder husets beboere om at skabe de bedste rammer for borgernes sundhed med udgangspunkt i borgernes behov.

"Samarbejdet mellem husets beboere gør det let for borgerne at vælge sundheden, eksempelvis kan sundhedsplejersker og læger henvise til gratis rygestopkurser i huset – og omvendt er det nemt at besøge lægen, hvis et sundhedstjek viser, at der er noget, der skal kigges nærmere på," siger sundhedskoordinator Mads Borgstrøm fra Aalborg Kommune.

Styregruppe- og byrådsmedlem Anna Kirsten Olesen er både glad og stolt over huset:

"Sundheds- og Kvartershuset er først og fremmest vores helt unikke mulighed for at få et flagskib her i vores bydel - et flagskib, der signalerer sammenhold, helhed og sundhed - og så er huset helt nytænkende ved at rumme både private, regionale og kommunale sundhedstilbud," siger Anna Kirsten Olesen.

Det er Himmerland Boligforening i samarbejde med Aalborg kommune, Region Nordjylland, Realdania og andre private interessenter, der står bag huset.

"Sundheds- og Kvartershuset er første skridt i det bydelsløft, som Himmerland Boligforening, Region Nordjylland og Aalborg Kommune har sat i gang for at bedre bydelens fremtid. Boligerne i Kildeparken og Sundparken renoveres, og supersygehuset vil medføre andre spændende forandringer, der på sigt giver mange flere borgere anledning til at besøge bydelen. Huset er det første fyrtårn i denne proces og Aalborg Øst bliver kendt for noget andet og mere end bare boliger. Det er godt," siger Peter Anker, formand for Himmerland Boligforening.

Samme tilgang har formanden for den politiske styregruppe, Medzait Ljatifi, Region Nordjylland:

"Det er nytænkende, at vi tænker både regionale, kommunale og private tilbud sammen i et sundhedshus, og vi håber, at borgerne vil opleve, at der er god sammenhæng i de tilbud, som vi giver dem", siger regionsrådsmedlem Medzait Ljatifi, Region Nordjylland.

FAKTA 

Sundheds- og Kvartershuset er bygget af Boligforeningen Himmerland, der står for udlejning og drift af huset.
Realdania har bidraget med 6,9 mio. kr.  

Indvielse og åbent hus for borgerne

Fredag den 28. september indvies Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Øst med besøg af sundhedsminister Astrid Krag.

Efter indvielsen er der åbent hus for borgerne mellem kl. 14.30-17.30. Interesserede borgere får ved arrangementet mulighed for at se nærmere på de mange nye tilbud, der er samlet i deres bydels sundhedshus.

Borgerne kan få en guidet tur, prøve aktiviteter i fitnesscentret og høre Verdenskoret synge. Uden for vil der være underholdning for børn.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Region Nordjylland.