x

Vinderprojekt for Sundheds- og Kvarterhus i Aalborg Øst fundet

Pressemeddelelse 24. marts 2011

A. Enggaard A/S vinder totalentreprisen på det nye Sundheds- og Kvarterhus på Fyrkildevej i Aalborg Øst - med på holdet er C.F. Møllers Tegnestue og ISC Rådgivende Ingeniører.

Dommerkomiteen finder vinderforslaget, der deltog i konkurrence med fire andre forslag, ”et stærkt bud på den kvalitet, der ønskes afspejlet i den fremtidige udvikling og revitalisering af det samlede boligområde Kildeparken”. Projektet opfylder således til fulde de stillede krav til arkitektur, funktion, teknik og økonomi.

Dommerkomitéen består af repræsentanter fra Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening, der er de tre parter bag huset. Byggeriet går i gang i løbet af april 2011, og det forventes, at huset kan stå færdigt i juni 2012.

Formanden for den politiske styregruppe og medlem af regionsrådet, Medzait Ljatifi, udtaler: ”Med dette projekt får borgerne i Aalborg og Nordjylland et sundhedshus, som vil være et fyrtårn for de mange sundhedshuse, som er under planlægning rundt om i landet. Husets klinikker, læger og øvrige personale får optimale vilkår og masser af muligheder for at udvikle deres fag. Blandingen af offentlige og private sundhedstilbud kombineret med boligsociale aktiviteter for bydelens beboere er helt unik – og husets fysiske rammer ligeså.”

Bygherre for huset er Himmerland Boligforening, som indpasser byggeriet som en del af en igangværende helhedsplan for Kildeparken med flere end 1.000 boliger, der renoveres over de næste 10 år. Formanden for Himmerland Boligforening, Peter Anker, siger: ”Med dette hus får bydelen en ikon, som sætter en ny standard for kvaliteten af kommende renoveringer og byggerier i bydelen. Det er en fantastisk chance vi har fået for at komme godt fra land i den kæmpeopgave, som vi står over for.”

Medlem af den politiske styregruppe fra Aalborg Byråd, Anna Kirsten Olesen, siger: ”Aalborg Kommune vil gerne sætte fokus på nyt samlet sundhedstilbud til glæde for vores borgere i kommunens østlige del. Der grundlægges rammerne for at skabe et nært sundhedstilbud, indholdet skal parterne sammen udvikle gennem de næste år. Aalborg Kommune flytter hjemmesygepleje og sundhedspleje ind i det nye sundhedshus.”

Marian Geller, medlem af Aalborg Byråd, tilføjer: ”Vi kan med projektet tilbyde borgerne i hele Aalborg en vifte af tilbud for behandling og forebyggelse. Det er meget vigtigt, at huset med tilbud som fitness, folkeoplysning og en sundhedscafé bliver et sted, hvor man får lyst til at komme – også selvom man ikke er under behandling.”

Den grundliggende idé med projektet fra A. Enggaard A/S er at opføre et hus, der afspejler dets forskellige funktioner og placering som en del af boligområdets daglige liv. Direktør Asger Enggaard siger i den forbindelse: ”Grunden skråner, hvilket ikke er optimalt for et sundhedshus, der skal kunne udvikle sig løbende og være fleksibelt. Men det valgte vi at se som en kvalitet. Vi har placeret huset på en basis med trapper og ramper, som gør at der ikke bliver niveauspring inde i huset. Herved bliver forholdene optimale for at kunne foretage ændringer. Ikke mindst bliver huset meget adgangsvenligt for kørestolsbrugere.”

Huset bliver på i alt 7.500 kvadratmeter, hvor cirka 5.000 kvadratmeter bliver udnyttet til sundhedsfunktioner såsom lægepraksis, speciallægeklinikker, fysioterapi, psykologer, kommunal ældrepleje og sundhedspleje for småbørn. Desuden bliver huset hjemsted for udviklingsafdelinger og kursustilbud for ansatte i Region Nordjylland. Cirka 1.000 kvadratmeter er fortsat ledige til store og små klinikker.

De resterende 2.500 kvadratmeter skal rumme tilbud for områdets beboere – blandt andet sundhedscafé, fitness og folkeoplysning – og drives i et samarbejde mellem Himmerland Boligforening, Oplysningsforbundet FOKUS og det igangværende boligsociale projekt 9220 Aalborg Øst. Dette projekt har også områdets øvrige boligorganisationer (Vanggården, Fjordblink og Lejerbo) samt Aalborg Kommune som partnere.

Specielt husets indhold af boligsociale og borgerrelaterede aktiviteter har haft bevågenhed hos Realdania, som støtter realiseringen af projektet. Projektleder Lars Autrup siger: ”Vi står bag dette visionære projekt, fordi det skaber liv og aktivitet i et boligområde. Det er en del af en positiv udvikling, hvor boligområder omdannes til flerfunktionelle byområder.  Vi ser frem til, at huset nu realiseres, og at det kan bidrage til udviklingen af hele Aalborg Øst med de aktiviteter, som placeres i huset.”

Pressemeddelelsen er udsendt af Aalborg Kommune.