x

”Guide to Sustainia” – en ny fortælling om bæredygtighed

Pressemeddelelse 23. januar 2013

Verden har brug for en ny fortælling om bæredygtighed. Alt for længe har debatten om bæredygtighed været præget af problemer, begrænsninger og håbløshed. Derfor lancerer den internationale alliance for bæredygtighed Sustainia i dag bogen ”Guide to Sustainia” i samarbejde med Realdania.

Guiden giver et attraktivt og visionært billede af, hvordan verden kan se ud om bare 10 år, hvis tilgængelige løsninger – der allerede eksisterer – implementeres bredt på tværs af landegrænser og sektorer. Resultatet viser bl.a. hvor attraktive vores byer og hjem vil se ud, hvis bæredygtige løsninger bringes i anvendelse.

En ny tilgang

Alliancen bag Sustainia er blevet til fordi en række filantropiske fonde og virksomheder så et behov for at revitalisere bæredygtighedsdagsordenen. I det sidste årti har teknologisk innovation gjort det muligt, at gøre op med forestillingen om at et bæredygtigt samfund er ensbetydende med et samfund fyldt med begrænsninger. Ønsket med ”Guide to Sustainia” er at vise, at det bæredygtige liv i dag karakteriseres af innovation, høj kvalitet og attraktive muligheder.

Realdania er en af stifterne bag Sustainia:
“Med vores engagement i Sustainia ønsker vi at bidrage til at brede bæredygtighedsbevægelsen ud - at skabe momentum. Guiden to Sustainia viser os en realistisk verden, de fleste vil have lyst til at være en del af. Frem for på dommedagsprofetier og smeltende isflager fokuserer guiden på det gode liv, bl.a. i boligerne og byerne, som bæredygtige løsninger vil bidrage med”, udtaler Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov.

Guide to Sustainia offentliggøres den 23. januar 2012.