x

Klimatiltag i byer skaber social merværdi

Pressemeddelelse 15. november 2016

Byer er nøglen til at løse klimakrisen. Verden over er byer allerede langt fremme, når det kommer til at handle på udfordringerne og skabe konkrete initiativer, der reducerer klimaudslip. Men når verdens byer håndterer klimaforandringer, løser de samtidig presserende sociale udfordringer. Det er en af tendenserne blandt de 100 klimaløsninger fra byer verden over, som præsenteres i rapporten ”Cities100”.

I disse dage er verdens lande samlet til COP22 i Marrakesh for at følge op på sidste års historiske klimaaftale, der blev indgået i Paris. Her spiller byer en afgørende rolle, hvis aftalen skal blive til virkelighed, og befolkningerne skal beskyttes mod konsekvenserne af klimaforandringerne.

Mere end halvdelen af verdens befolkning lever i dag i byer, og man forventer, at dette tal vil stige til to tredjedele i 2050. Men konsekvenserne af klimaforandringer rammer ikke alle ens, og befolkningsgrupper i udsatte byer og bydele i lavindkomstlande bliver ramt allerhårdest. Byer verden over sætter derfor i stigende grad klimatilpasning i højsædet for at beskytte udsatte borgere og samtidig skabe en bæredygtig økonomisk udvikling samt øget adgang til basale ydelser såsom ordentlige boliger og bedre sundhed. 

I Seoul har man for eksempel søsat et offentligt/privat energiprojekt, som skal sikre at udsatte familier kan få optimeret og effektiviseret deres energiforsyning. Projektet uddanner socialt udsatte til energikonsulenter, som kan vurdere energiydeevnen i husstande med lav indkomst, og sikre dem billigere, grønnere og mere pålidelig strøm. Mere end 180 energikonsulenter er blevet uddannet, og flere er på vej. 

Cities100, der er udarbejdet af Sustainia og C40 og finansieret af Realdania, sætter fokus på de aktuelt mest lovende bud på bæredygtige løsninger på klimaforandringer fra hele verden for at inspirere andre byer, der står over for lignende udfordringer.  Projekterne er udvalgt inden for ti sektorer, som blandt andet tæller affaldshåndtering, transport og klimatilpasning. 

 

Adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård, udtaler: “Cities100 viser i år, hvordan bæredygtige klimaløsninger ikke kun håndterer stigende vandmængder, men også kan være startskuddet til forandringer, der markant forbedrer bolig- og levevilkår i byerne. Det er en vigtig pointe, at byerne – når de har blik for at skabe merværdi – kan bruge klimaløsninger som et centralt redskab til en større omstilling. Det gælder også i Danmark, hvor klimaforandringerne måske ikke har helt samme sociale slagside, men hvor merværdi-tænkningen ikke desto mindre betyder, at kampen mod klimafordringerne bredt er med til at forbedre livet i byerne.” 

Smart teknologi skaber livskvalitet i København

København er, som den eneste danske kommune, repræsenteret i Cities100-rapporten med et projekt, hvor kommunen har udskiftet gamle stoplys med nye såkaldt intelligente lyssignaler i alle byens 380 trafikkryds. De intelligente signaler er online og kan derfor tilpasse sig den aktuelle trafikmængde, hvilket både reducerer forurening og sørger samtidig for, at cyklister og buspassagerer når hurtigere frem i myldretiden. Det skal bidrage til, at det bliver endnu mere attraktivt at tage cyklen eller bussen frem for bilen. 

“De nye lyssignaler rundt omkring i hovedstaden viser, hvordan smart byplanlægning kan være katalysator for et renere og mere aktivt byrum, som tager højde for både sociale og klimamæssige udfordringer. I dag er bæredygtighed og livskvalitet blevet hinandens forudsætninger, og det ses tydeligt her, hvor ny teknologi hjælper Københavnerne med at komme hurtigere frem i en sundere by. Det er kun én ud af hundredvis af bæredygtige byløsninger, som Sustainia har identificeret gennem årene, og som er tilgængelige online, som inspiration for et hav af andre byer, ” siger Morten Nielsen, direktør for Sustainia.

Mark Watts, der er direktør for storbynetværket C40, udtaler: “At gøre vores byer bedre rustet til en fremtid med større klimaforandringer er ikke blot et spørgsmål om overlevelse, men én af de største muligheder vi har for at takle social ulighed. Jeg er dybt inspireret over alle de byer, som tager hårdt og hurtigt fat på disse problemer.”
 
I forbindelse med lanceringen af Cities100 er Sustainia gået sammen med +SocialGood om at afholde en Twitter Chat om klimaløsninger i byer. Her deltager globale eksperter, der har været involveret i Cities100 rapporten samt repræsentanter for de 100 klimaløsninger. Alle kan stille spørgsmål og blive en del af debatten ved at følge hashtagget #Cities100 fra kl. 16:00 til 17:00 d. 15. november.

Hvordan vælges projekterne til Cities100?

For at finde de projekter med størst potentiale for at skabe klimatilpassede, grønne byer, har Cities100-panelet modtaget ansøgninger fra byer verden over. Ansøgningerne er blevet undersøgt og vurderet af klima- og byudviklingseksperter hos Sustainia og C40, ved hjælp af et pointsystem baseret på fem kriterier:

  1. Klimaeffekt: Projektets forventede eller opnåede CO2-reduktion og / eller nedsættelse af klimarisici.
  2. Sociale, økonomiske, miljømæssige og sundhedsfordele: I hvilken grad har projektet positive sociale fordele udover klimatilpasning og CO2-reduktion.
  3. Innovation: I hvilket omfang udviser projektet en ny eller banebrydende tilgang til løsning af klimamæssige udfordringer.
  4. Governance: Hvor godt er projektet inkorporeret i større byplaner, samarbejder med andre institutioner i byen samt engageres borgere i projektets udvikling og implementering.
  5. Deling og opskalering: I hvilket omfang er erfaringer fra projektet delt med andre byer og regioner, samt hvor stort er projektets potentiale for opskalering i den pågældende by. 

C40 Cities Climate Leadership Group har eksisteret i 11 år og er et netværk for flere end 80 af verdens største byer, repræsenterer mere end 650 millioner mennesker og 1/3 af den globale økonomi. C40 er grundlagt og bliver ledet af byerne selv. C40 fokuserer på at tackle klimaforandringerne og skabe forandringer, der vil reducere udslippet af drivhusgasser og følgerne af klimaforandringer i byerne og samtidig skabe øget sundhed, livskvalitet og vækstmuligheder for borgere i byen. Den nuværende formand for C40 er Rio de Janeiros borgmester Eduardo Paes. Michael Bloomberg, som var borgmester i New York i tre perioder, er bestyrelsesformand. C40’s arbejde er gjort muligt af tre strategiske partnere: Bloomberg Philanthropies, Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) og Realdania.  

Realdania er en filantropisk forening, der støtter projekter til gavn for alle i Danmark. Realdania forandrer og forbedrer byggeriet, byerne og bygningsarven. Sammen med bl.a. ildsjæle, kommuner, fonde og foreninger skaber Realdania livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Realdania har støttet mere end 3.000 projekter siden år 2000, hvor foreningen blev dannet. Realdania er Strategic Funder af C40 og Founding Partner af Sustainia.

Sustainia er en international tænketank og konsulentvirksomhed, som hjælper offentlige og private virksomheder med at skabe en mere bæredygtig fremtid, baseret på de løsninger, der er tilgængelige i dag. Sustainia identificerer de nye markedsmuligheder, som udspringer af FN’s verdensmål, og med en database på mere end 4.500 banebrydende løsninger er det Sustainias mission at innovere morgendagens forretningsmodeller. Sustainia er grundlagt af den skandinaviske tænketank Mandag Morgen og udviklet i tæt samarbejde med UN Global Compact.