x

Dansk virksomhed skal kortlægge verdens bedste grønne løsninger

Pressemeddelelse 26. april 2017

I samarbejde med bl.a. UN Global Compact lancerer Sustainia i dag ’Global Opportunity Explorer’ – en online platform med flere hundrede løsninger, der bidrager til at nå FN’s 17 verdensmål. Målet er at skabe det største globale forum for bæredygtige løsninger.

Den danske tænketank og rådgivervirksomhed Sustainia får en nøglerolle, når FN’s 17 verdensmål skal indfries. I samarbejde med UN Global Compact og den norske koncern DNV GL har Sustainia opbygget en digital platform, der skal sikre en samlet præsentation af løsninger for verdensmålene. Projektet, der økonomisk er støttet af Realdania, lanceres i dag på et stort møde i Indien. Her har UN Global Compact samlet 300 nøglepersoner fra hele verden, blandt andet for at demonstrere hvordan platformen – Global Opportunity Explorer – kan blive en vigtig institution i arbejdet med verdensmålene.

I løbet af de næste tre år skal Global Opportunity Explorer udvikles til verdens førende platform for bæredygtige løsninger og sikre, at såvel virksomheder, investorer som myndigheder hurtigt og nemt kan orientere sig på markedet for nye løsninger på globale udfordringer og udveksle viden og erfaringer.

UN Global Compacts direktør Lise Kingo har store forventninger til platformen:

"Der findes efterhånden et stort antal løsninger på, hvordan bæredygtige udfordringer kan løses. Men de er spredte og kan være svære at finde. Med Global Opportunity Explorer har vi for første gang skabt en institution, der samler og forbinder de mest lovende løsninger fra hele verden og vi vil dermed også kunne dokumentere, hvordan verdensmålene åbner helt nye forretningsmuligheder."

Platformen bygger videre på det arbejde, Sustainia har udført de sidste syv år. Det er blandt andet kommet til udtryk igennem publikationer som Sustainia100 og Global Opportunity Report, hvor fremtrædende eksperter og mere end 17.000 internationale ledere har været involveret i kortlægningen af globale løsninger og markedsmuligheder. Den indsats fortsætter, men bliver nu en integreret del af den nye platform.

Til lanceringen i Indien har Global Opportunity Explorer udvalgt 300 løsninger fra lande verden over samt 45 konkrete forslag til at innovere nye markeder – alle som eksempler på, hvordan de 17 verdensmål kan forvandles til bæredygtig vækst. Løsningerne spænder fra prisvenlige mikro-solcelleanlæg til løbesko lavet af plastikaffald fra havet.

Sustainias stifter og administrerende direktør Erik Rasmussen ser platformen som en vigtig katalysator for nye internationale partnerskaber.

"For os er det vigtigt, at innovationsplatformen bliver udviklet i fællesskab. Som verdensmål nr. 17 signalerer, er nøglen til at nå verdensmålene samarbejde og partnerskaber. Igennem Global Opportunity Explorer får virksomheder muligheden for at kontakte hinanden og indgå i fælles projekter og samarbejder og dermed forme et globalt forum for bæredygtig innovation. Men det haster. Vi har nu mindre end 5000 dage, inden vi i 2030 skal have indfriet verdensmålene."

Den fortsatte udvikling af platformen bygger også på indgåelse af partnerskaber. Ved lanceringen i Indien offentliggøres således, at den norske stat gennem organisationen Innovation Norway bliver en del af platformen.