x

Schwarzenegger i spidsen for ambitiøst dansk projekt

Pressemeddelelse 7. marts 2012

Californiens tidligere guvernør og Mandag Morgen annoncerer i dag et 3-årigt globalt samarbejde. Sammen med bl.a. DONG Energy, Realdania, Novo Nordisk og DNV er målet at bygge en model af fremtidens bæredygtige samfund - kaldet "Sustainia".

En af de væsentligste grunde til, at det går for langsomt med at bekæmpe globale miljøproblemer som f.eks. klimaændringer er, at ingen ved hvordan et bæredygtigt samfund ser ud og hvordan vores hverdag bliver i en bæredygtig fremtid.

Det vil en række af verdens mest prominente navne indenfor bæredygtighed nu gøre noget ved. På et pressemøde i Geneve i dag lancerer Arnold Schwarzenegger, EU's klimakommissær Connie Hedegaard og Mandag Morgens chefredaktør og grundlægger, Erik Rasmussen, ”Sustainia”, verdens første forsøg på at bygge en virtuel model af et bæredygtigt verdenssamfund.

”Sustainia” vil demonstrere på let forståelig vis hvordan verden kan se ud i 2020, hvis de grønne teknologier og løsninger, vi kender allerede i dag, bringes i anvendelse. Modellen, som også præsenteres i bogen ”Guide to Sustainia”, omfatter pt. fremtidens huse, transportsystem, energi og byer, og den bygges på den nyeste og bedste tilgængelige viden fra verdens førende virksomheder, universiteter og vidensinstitutioner. Kapitler om bæredygtig mode og sundhed tilføjes i kommende måneder.

Arnold Schwarzenegger og Connie Hedegaard indgår i ”Sustainias” styregruppe sammen med bl.a. Norges tidligere statsminister, Gro Harlem Brundtland, der skabte begrebet bæredygtig udvikling, og formanden for FNs klimapanel, Dr. Rajendra Pachauri. Den 20. juni - på Rio+20, verdenstopmødet i Brasilien - præsenterer partnerne ”Sustainia100”, en liste over de 100 virksomheder, personer og organisationer i verden, der allerede i dag har udviklet de løsninger, der kan realisere visionen om et bæredygtigt samfund.  

Bag initiativet står en række fremtrædende, skandinaviske koncerner, bl.a. DONG Energy, Realdania, Novo Nordisk og DNV (Det Norske Veritas). De er dybt involveret i udviklingen af konceptet og bidrager f.eks. med ekspertise indenfor innovation og teknologisk udvikling.

Der er tale om et 3-årigt samarbejde, hvor Arnold Schwarzenegger og de øvrige topnavne deltager i en række aktiviteter, bl.a. et årligt tilbagevendende topmøde i København, hvor ”Sustainia Award” uddeles til verdens mest bæredygtige virksomhed, person eller organisation. Første gang bliver i efteråret 2012.

“Sustainia vil vise, at bæredygtighed er det bedste alternativ, vi har. For samfund og mennesker overalt på kloden vil bæredygtige løsninger ikke kun forbedre miljøet, men samtidig betyde en række fordele, f.eks. sundere huse, bedre byer og øget produktivitet. Men vi er kun mennesker. Vi skal se det, før vi forstår det. Og det vil vi nu gøre muligt”, siger Arnold Schwarzenegger, hvis nye klimainitiativ, R20 – Regions for Climate Action – er en tæt samarbejdspartner. R20 er etableret i samarbejde med FN’s Generalforsamling og består af højtstående repræsentanter for en række delstater rundt omkring i verden, bl.a. Chiapas (Mexico), British Columbia (Canada) og Delta State (Nigeria).

”Sustainia” har formel opbakning fra FN via UN Global Compact, som også er partner på projektet, og det vil spille en markant rolle under Rio+20. Også arkitekt Bjarke Ingels er involveret i projektet, som er udviklet af Mandag Morgen igennem mere end to år – i samarbejde med 16 internationale virksomheder, bl.a. Microsoft, General Electric, Philips Lighting, Tetra Pak og Cisco.

Besøg Sustainia på www.sustainia.me eller på www.facebook.com/sustainia

Citater
Arnold Schwarzenegger, tidl. Guvernør, grundlægger af R20, Regions for Climate Action:
“Vi har ikke brug for flere ord. Vi har brug for handling. De virksomheder, institutioner og personer, som repræsenterer grønne løsninger er de nye action helte. Vi skal hylde dem, og anerkende dem for deres anstrengelser”.

Georg Kell, direktør, UN Global Compact:
“Sustainia flugter fornemt med det budskab, som FN ønsker at sende I Rio og efterfølgende: Nemlig at vi kan skabe en ønskværdig, bæredygtig fremtid. Det er grunden til at UN Global Compact fuldt ud støtter Sustainia. Det er en forfriskende og nødvendig ny made at kommunikere bæredygtighed, engagere interessenter og inspirere konkret handling”.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær:
”For at få løsninger nok og i tide er det altafgørende, at grøn livsstil og grønne forretningsmodeller bliver udbredt. En af vores største udfordringer som ledere er at være i kontakt med borgerne og lokalsamfundene rundt omkring i verden, og Sustainia er en måde at gøre det på. Sustainia giver folk et klart billede af hvordan deres dagligdag kan blive i en bæredygtig fremtid – og hvordan det vil forbedre vores sundhed, vores miljø og vores økonomi”.

Anders Eldrup, adm. direktør, DONG Energy:
”DONG leverer mange af de løsninger, der skal til for at skabe en grønnere verden. Men vindmøller og biobrændstof gør det ikke alene. Der er brug for at skabe en folkelig bevægelse, og det tror jeg Sustainia kan medvirke til. I Sustainia er fremtiden attraktiv og sjov – og for resten også grøn. I yderste konsekvens handler det om at gøre bæredygtighed til det normale”.

Flemming Borreskov, adm. direktør, Realdania:
”Vi har længe talt om klima og miljø i et politisk og teknisk sprog, som ikke ret mange mennesker forstår. For at skabe forandring er der brug for ord, billeder og fortællinger om den grønne fremtid, som appellerer til vores nysgerrighed og engagement, også når det gælder bæredygtige byer og boliger, som er særlig vigtigt for Realdania. Det gør Sustainia. Det er til at forstå for enhver – og dermed kan det gøre en forskel”.

Lise Kingo, Executive Vice President og Chief of Staff, Novo Nordisk:
”Omstillingen til et mere bæredygtigt samfund indebærer en række fordele, som vi i virkeligheden aldrig taler om. F.eks. går sundhed og miljø hånd i hånd. Hvis vi evner at skabe et samfund, hvor vi bevæger os mere og spiser sundere vil det både gavne helbredet og miljøet. Sustainia er en måde at få dette budskab kommunikeret ud og udført i praksis”.

Henrik O. Madsen, CEO, DNV
”DNV er yderst tilfreds med at være en partner til dette vigtige initiativ. Sustainia viser, at en bæredygtig fremtid er mulig, hvis vi implementerer allerede eksisterende løsninger og teknologi. Sustainia er et inspirerende initiativ, fordi det baserer sig på en solid platform af analyser, forskning og erfaring inden for bæredygtighed. Vi er sikre på, at Sustainia vil motivere borgere og beslutningstagere, så de vil se fordelene ved at styre samfundet i en bæredygtig retning”.

 

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Mandag Morgen