x

Svendborg bymidte og havn forbindes

Pressemeddelelse 3. december 2012

Vinderen af arkitektkonkurrencen om fremtidens byrum er nu fundet. Det bliver Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Praksis Arkitekter, Vand og Landskab og Lysdesigner Jesper Garde Kongshau, som skal stå for projektet. Forslaget fra teamet indeholder et visionært bud på et byrumsforløb med nye fodgængerforbindelser, aktivitetsformer og trafikløsninger. Ideer, der passer til Svendborgs identitet som byen ved vandet. Partnerskabet bag projektet er Realdania og Svendborg Kommune.

En enig dommerkomite har udpeget Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og deres underrådgivere, som vinder af den internationale projekt-konkurrence om et byrumsforløb mellem Svendborg bymidte og havn. Forslaget fra vinderteamet er valgt, fordi det har en poetisk nerve, som harmonerer med ideerne i den internationale Cittaslow-bevægelse. I den står enkelhed, nærvær og ro centralt. Dommerne fremhæver projektets idé, som både langtidsholdbar og enkel i sin udformning.

”Det er et afgørende skridt i byens historie, at de centrale byrum omdannes, og at der skabes en bedre sammenhæng i byen. Det er afgørende for Svendborgs konkurrenceevne og vækstpotentiale at have et dynamisk kultur- og handelscenter, der både æstetisk og oplevelsesmæssigt er af høj klasse. Byen skal udvikles, så den i højere grad end i dag giver folk ekstraordinære oplevelser, så de får lyst til lege, mødes, handle eller bare opholde sig her”, forklarer Bruno Hansen, udvalgsformand for Udvalget for Kultur og Planlægning og formand for dommerkomiteen.

Fra bakke til vand

Svendborgs midte ligger unikt placeret på en bakke i kort afstand fra det nyere havneområde. Men byen vender i dag ”ryggen” mod vandet, fordi både trafik og landskab afskærer byen fra havnen. Et af hovedelementerne i konkurrenceopgaven var derfor at udtænke en ny forbindelse mellem bymidte og havn.

”Vi synes, forslaget giver et flot bud på et forløb gennem byen og ned til havnen. Samtidig tror vi, det bliver en fordel for byen, at en række veje og pladser, som i dag er præget trafik og parkering, fremover får rekreative funktioner. Forslaget er af en kvalitet, som vi forventer, at andre havnebyer kan bruge som inspiration til, hvordan by og havn kan bindes bedre sammen”, siger projektleder, Karen Skou, Realdania.

Vinderforslaget lægger op til et grønt trappeanlæg udformet af trin og plateauer ned mod havnen. Det skal kunne anvendes til mange former for ophold, og i al sin enkelhed fungere som et aktivt byrum med plads til transit, ophold og bevægelse.

”Dommerkomiteen vurderer, at hele trappeanlægget viderebringer fortællingen om Svendborgs grønne bakke, og at de parklignende kvaliteter vil imødekomme borgernes behov for at mødes, se og blive set, slappe af og ’hænge ud’. Samtidig kan anlægget som en grøn amfiscene også bære små koncerter og forestillinger med Svendborg Sund som bagtæppe”, siger Bruno Hansen, Svendborg Kommune.

FAKTA

Udstilling om fremtidens byrum
De fem konkurrenceforslag udstilles på Kulturtorvet, Kulturhus Svendborg, hvor man kan få et indtryk af, hvordan byrumsforløbet vil se ud, når projektet er færdigt.

Udstillingsperiode: Den 3. december til 4. januar 2013.

Projektets formål

Projektet skal sikre, at bymidte og havn forbindes via nye fodgængerforbindelser, aktivitetsformer og trafikløsninger, der alle indbyder til ophold. Målet er et mere tilgængeligt og inviterende bymiljø, som forventes at gavne alle borgere, virksomheder og gæster.

En række trafikbelastede byrum omdannes til rekreative og dynamiske byrum, hvor fodgængeres og cyklisters færden prioriteres højest. Med den nye trappeforbindelse overvindes de barrierer, der er mellem by og havn, og der skabes et samlet forløb af byrum mellem Krøyers Have, Ramsherred, Torvet og havnen. Ved at binde byen sammen bliver havnens rekreative potentialer dermed udnyttet.

Tidsplan

Byrumsprojektet gennemføres i tre etaper. Sammen med borgere, kulturliv og erhvervsliv udvikles der midlertidige aktiviteter i området. Aktiviteterne skal pege frem mod det, stederne i fremtiden kommer til at rumme.

Partnerskabet Realdania og Svendborg Kommune indleder nu samarbejde med vinderteamet, der bearbejder forslaget yderligere. Særlige interessenter vil blive inddraget i projekteringsfasen.
Juni 2013 udbydes opgaven og det første anlægsprojekt – omdannelse af Torvet og Lille Torv– forventes påbegyndt i august 2013.

Projektering, myndighedsgodkendelser og udbud for omdannelse og nyanlæg af de øvrige byrum forventes udført og afsluttet i to etaper frem til 2015.

Cittaslow-bevægelsen

Svendborg har som første og hidtil eneste danske kommune tilsluttet sig den internationale Cittaslow-bevægelse, der har byliv og bykvalitet som centrale temaer. Byrumsprojektet vil være en måde at udmønte Cittaslow-tankegangen på i et konkret byrumsprojekt.

Deltagere

Team 1
Bascon / Metopos
OKRA landscape NL
ATKINS DK
Sune Petersen Kunstner DK

Team 2
SLA
Public arkitekter
2+1 IDEBUREAU
Boris Brormand Jensen
Jens Rørbech Rådgivning
Konsulent: Rene Kural

Team 3
Kristine Jensens Tegnestue
PRAKSIS
Konsulenter:
Jesper Kongshaug (lys)
Maja Nikolajew (kvaliteter og aktiviteter med vand)

Team 4
COBE
GHB Landskabsarkitekter
Henneby Nielsen Rådgivning
Rekommanderet

Team 5
EFFEKT
Masu Planning
ALECTIA
TTS Trafik og parkering
Svava Riesto, forsker og rådgiver indenfor byomdannelse.