x

Svenstrup havde brug for en revitalisering 

Mellem Borups store marker og åbne sletter ligger Svenstrup, som gennem 10 generationer har dannet ramme om den samme families liv. Herregården var blevet indadvendt, forfalden og meget stille. Den manglede et formål med sin eksistens - en ny identitet, der kunne fylde tomrummet, efter at de oprindelige funktioner var forsvundet. Ejerne ønskede derfor at revitalisere hele herregården arkitektonisk, bygnings-, og indholdsmæssigt. De ønskede nye brugergrupper og et nyt forretningsgrundlag. 

Flere forskellige funktioner

Den gamle herskabsstald er blevet omdannet til selskabs- og foreningslokaler med anretterkøkken og toiletter. Der er blevet lagt nyt tag og sat nye portlåger på de gamle hængsler. I det funktionstømte drivhus er der blevet indrettet et mere råt aktivitetshus og udendørs er der etableret løberuter, crossfit-bane og spor til mountainbikes. Desuden er der også udarbejdet en helhedsplan for Svenstrup, som har hjulpet gårdejeren med at få skabt orden og logik i stedets forskellige funktioner. 

Det lokale idrætsforeningsliv er rykket ind

På Svenstrup er det lokale idrætsforeningsliv rykket ind, og hver weekend summer stedet af liv og aktivitet både ude og inde. Der er en naturskole, drevet af frivillige, på gården, et årligt julemarked og en årlig walkathon. Den lokale løbeklub benytter sig af herregården, og der er god kontakt til både crossfit-klubben og vinlauget. Desuden er spejderne, Kræftens Bekæmpelse, Rotary, Borup Idrætsforening og jagtklubben også aktive brugere af Svenstrup. Der er yogahold og planer om udendørs fitness. Mellem 50-100 mennesker bruger faciliteterne hver weekend året rundt til både idræt og fester. 

Fremtidens Herregård - kampagnen

Siden 2008 har vores kampagne Fremtidens Herregård arbejdet for fremsynede initiativer og idéer, der puster nyt liv i herregårdenes historiske bygninger og bidrager til at sikre og udvikle de unikke kulturværdier. 

Med kampagnen har vi  afholdt tre idékonkurrencer, hvor alle herregårdsejere var inviteret til at byde ind. I alt har 36 projekter fået støtte til at gøre den gode idé bedre, og 24 herregårde har fået støtte til at føre den ud i livet.

Fremtidens Herregård