x

Kvartershuset moderniseres fra top til bund

Pressemeddelelse 9. december 2013

Et af landet første foreningsdrevne beboerhuse, ”Kvartershuset” i Sydhavnen, bliver nu moderniseret. Realdania og Københavns Kommune har bidraget med 9,5 millioner kroner til moderniseringen, der blandt skal andet give bydelens borgere en ny multisal og forbedre adgangsforholdene.

Nye aktiviteter for børn og unge og bedre adgang for småbørnsforældre og handicappede. Det er målet med en omfattende modernisering af Kvartershuset i Sydhavnen, som Foreningen Kvartershuset nu gennemfører. Det sker med bidrag på i alt 9,5 millioner kroner fra Københavns Kommune og Realdania. Her til kommer et bidrag fra en lokal AKB boligafdeling, som istandsætter bygningens tag, ovenlys og baderummene. 

”Jeg er utrolig glad for den støtte, som fonden og Københavns kommune har skudt i projektet. Det giver store perspektiver for Kvarterhusets og for Sydhavnens fremtid. Samtidig medvirker det til, at vi kan udvide brugergrupperne i huset,” siger leder af Kvarterhuset Susan Hedlund. Som glæder sig til at åbne dørene til et helt nyt hus i 2015.

Bygningens kvaliteter respekteres

Kvartershuset er et af de første af sin slags og et fint eksempel på multifunktionelt hus med mange typer kultur- og fritidsaktiviteter.

Kvartershuset ligger i en bevaringsværdig bygning, og er fordelt over flere etager. På første etage er der en samlingssal og på anden etage ligger der en arkitektonisk unik badmintonsal med tilhørende omklædning og klubrum. Den omdannes nu til en multisal, som blandt andet skal give plads til leg for børn og unge.

”Vi er glade for at kunne bidrage til en fornyelse af Kvartershuset, som er et af de første af sin slags og et fint eksempel på multifunktionelt hus med mange typer kultur- og fritidsaktiviteter. De får nu en bedre ramme samtidig med at de arkitektoniske kvaliteter respekteres,” siger projektleder Lars Autrup, Realdania. 

Moderniseringen omfatter desuden en retablering af badmintonsalens oprindelige ovenlys samt en forbedring af adgangsforholdene til bygningen. Det er i dag ingen elevator i huset, hvilket er en hæmsko i forhold til at tiltrække nogle grupper af borgere.

Nye og gamle dele af kvarteret skal knyttes sammen

Hensigten med moderniseringen er desuden, at gøre Kvartershuset mere attraktivt for de familier og unge i bydelen, som har slået sig ned i de nye og nærliggende bebyggelser: Sluseholmen og Teglholmen.