x

Kvartershuset indretter ny seniorcafé i Sydhavnen

Pressemeddelelse 2. juni 2010

Kvartershuset i Københavns Sydhavn er gennem en lang række aktiviteter fra idræt, dans og gymnastik over kurser og foredrag med til at skabe livskvalitet i hverdagen for områdets ældre beboere. Nu udvider Kvartershuset aktiviteterne med en seniorcafé, der skal være med til yderligere at styrke det sociale fællesskab i lokalområdet. Bag projektet, der støttes af Realdania med 400.000 kr., står en række lokale ildsjæle og boligforeninger samt Københavns Kommune.

Kvartershuset har sit udgangspunkt i Sydhavnen – et traditionelt arbejderkvarter, der i dag er karakteriseret ved et meget stort antal ældre beboere. Kvartershusets ældrefællesskab når gennem sine mange boligsociale og folkeoplysende aktiviteter ud til nogle af de mest ensomme og svage ældre i lokalområdet.

For at styrke det allerede eksisterende fællesskab etablerer Kvartershuset nu en permanent seniorcafé i et tidligere butikslokale i karrébebyggelsen langs Borgbjergsvej, hvor også selve Kvartershuset har lokaler.

Det er tanken, at seniorcaféen skal videreudvikle og understøtte det fællesskab, som Kvartershuset øvrige aktiviteter allerede giver og bidrage til at ældre naturligt hjælper hinanden. Eksempelvis er det planen, at Kvartershusets mange frivillige vil holde caféen åben på helligdage, hvor ensomheden ofte melder sig hos enlige ældre. Samtidig vil seniorcaféens beliggenhed give mulighed for at arrangere sommeraktiviteter i form af grillaftener og pasning af den tilknyttede have.

Den nye seniorcafé indrettes med et nyt og åbent facadeparti mod gaden, og indretningen af det tidligere butikslokale og baglokale vil give umiddelbar adgang til det bagvedliggende gårdanlæg. For at sikre tilgængelighed for alle ældre bliver der desuden etableret en ny trappe og en stolelift.

”Vi er meget glade for opbakningen til vores nye seniorprojekt og forventer endnu en fremgang af aktive brugere, hvor vi kan medvirke til at give vores seniorer i området mulighed for at få et lokalt socialt netværk og derigennem forbygge ensomhed”, siger Susan Hedlund, leder af Kvartershuset.

”Vi har stor respekt for det enorme sociale engagement som ildsjælene bag Kvartershuset lægger i dette lokalområde. Samtidig ser vi den nye seniorcafé og de mange inddragende aktiviteter som et godt supplement til de kommunale tilbud og en god mulighed for at skabe livskvalitet i hverdagen for en stor gruppe ældre”, siger projektleder Lars Autrup, Realdania.

Kvartershusets daglige arbejde finansieres af 10 AKB boligafdelinger i Kgs. Enghave og Sydhavnen samt af København Kommune og statens satspuljemidler.