x

Brugerundersøgelse, teater og tegnestue - en anderledes involvering af borgerne omkring Taastrup Teater

Pressemeddelelse 9. maj 2007

Pressemeddelelse udsendt af Høje Taastrup Kommune i samarbejde med Realdania: Taastrup Teater og Kjeld Abells plads skal ombygges for 16,6 millioner kr. Derfor foregår der i øjeblikket et stort og nytænkende arbejde med at involvere naboer, lokale foreninger og skoler, nuværende som kommende teaterbrugere, til at komme med idéer til, hvordan Taastrup Teater skal omformes. COBE arkitekter, der står for ombygningen af teateret, vil være til stede under hele forløbet og suge til sig af de indtryk og idéer. Forløbet vil bestå af en brugerundersøgelse, et teaterstykke og en åben tegnestue.

Brugerundersøgelse
Det er vigtigt, at det ikke bare er dem, som vil møde op til et traditionelt borgermøde, der bliver hørt. Derfor er Kulturpartnerskabet i gang med at afvikle en brugerundersøgelse, hvor forskellige brugere af Taastrup Teater sammen med teaterets nærmeste naboer, idéer, inputs og holdninger til teaterombygningen afdækkes. Brugerundersøgelsen foretages af det erfarne SBS-byfornyelse.

Spil dit kommende teater!
Ombygningen og idéfasen handler ikke kun om teateret. Teateret som et virkemiddel skal nemlig bruges til at få belyst og afprøvet de forskellige idéer og meninger, som kom frem igennem brugerundersøgelsen. Derfor vil Teatergruppen Absolut Forum onsdag den 23. maj kl 14-16 på Taastrup Teater fremføre et forum teater. Her vil de forskellige syn og idéer til Taastrup Teater, som er kommet frem under brugerundersøgelsen, fremføres som et teaterstykke. Tilskuerne skal efterfølgende hjælpe med komme med idéer til, hvorledes de forskellige synspunkter kan mødes. Forumteateret kommer derved til at samle trådene fra Åben Tegnestue.

Åben Tegnestue
Arkitekterne fra COBE inviterer til åben tegnestue. Her kan interesserede borgere være med til at udvikle friske ideer for teatrets fysiske rammer og til, hvorledes de forskellige idéer fra Forumteateret kan transformeres til fysiske strukturer. Den åbne tegnestue vil blive afholdt lørdag den 16. juni til Tåstrupgårds sommerfest hvor alle som ønsker det sammen med arkitekterne kan være med til at udforme konkrete idéer med saks, papir og papmagé. Desuden vil COBE arkitekterne også bruge en dag sammen med en klasse fra Selsmoseskolen, som får mulighed for at forme deres idéer for Taastrup Teater.

Kulturringen
KulturRingen er et offentligt/privat partnerskab under ledelse af Høje-Taastrup Kommune. Partnerskabet arbejder med at forbedre kendskabet til de kvaliteter som området omkring Tåstrupgårdsvej og Selsmosen rummer. Heri indgår en opgradering af nogle af de væsentlige steder i området; friarealerne ved Tåstrupgård, trafiksikkerhed på Tåstrupgårdsvej, Stationsforpladsen ved Stationscentret, de rekreative muligheder i Selsmosen og Taastrup Teater med forpladsen Kjeld Abells Plads. Realdania støtter renoveringen af Taastrup Teater med 12 mio. kr. 

Yderligere oplysninger
Birgitte Skou Andersen, Informationsafd., Høje Taastrup Kommune, tlf. 43 59 18 44
Projektleder Marianne Kofoed, Realdania, tlf. 70 11 66 66