x

Ombygning af Taastrup Teater vil give bydel et løft

Pressemeddelelse 15. marts 2007

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Høje-Taastrup kommune: Taastrup Teater får nu et spektakulært indgangs- og foyerparti, som tillader indblik i teatrets verden og lader lys og liv strømme ud i byrummet. Samtidig inddrages de eksisterende publikumsfaciliteter i kælderen, så dagslyset også kommer ind her. Teatrets forplads skal desuden gøres til et centralt mødested for hele området. COBE Arkitekter, der var en af vinderne af Den Gyldne Løve på sidste års arkitekturbiennale, skal stå for ombygningen. Projektet finansieres af Høje-Taastrup Kommune og Realdania.

Taastrup Teatret er en vigtig kulturinstitution, der tiltrækker publikum fra nær og fjern, og som er områdets ansigt udadtil. Derfor vil en ombygning være med til at løfte hele området. De fysiske rammer skal desuden understøtte teatrets ønske om at være katalysator for integration af områdets mange kulturer og etniske minoriteter. Under overskriften ”SubUrb” har Taastrup Teater siden 2004 arbejdet med at nedbryde de barrierer, der især afholder etniske minoriteter fra at bruge teatret. Teatrets fysiske form, udtryk og funktionalitet har dog ikke harmoneret særlig godt med ønsket om at åbne sig mod lokalsamfundet.

Med et bidrag på godt 12 mio. kr. bakker Realdania op om teatrets ønske om at få indhold og form til at hænge bedre sammen.

Direktør Hans Peter Svendler siger: ”Hos Realdania ser vi projektet som et demonstrationsprojekt for, hvordan de fysiske rammer kan understøtte og spille sammen med en lokalaktør – som Taastrup Teater – der positivt udnytter lokalområdets multikulturelle karakter. Der ligger nu en spændende opgave for arkitekterne med at få bygningen og området til at signalere en imødekommende og engagerende kulturinstitution.”

”Byrådet glæder sig meget over støtten fra Realdania, Vi får en smuk ombygning og udvidelse af Taastrup Teater og en flot og funktionel forplads. Projekt vil sammen med andre initiativer løfte området omkring Selsmosen og Taastrupgårdsvej på fornem vis”, siger borgmester Michael Ziegler (K).

”Vi ønsker at fjerne murene mellem teatret og omgivelserne og give enhver mulighed for at se verden, som andre ser den. Det revitaliserer scenekunsten og bidrager til at skabe integration og livskvalitet”, siger leder af Taastrup Teater, Mogens Holm.

Ombygningens to hoveddele

  • Der skal laves en åbning mellem bygningens to etager, så der bliver bedre sammenhæng mellem cafeen i kælderen, teaterforpladsen og den nye foyer. Udbygning af teatret med et gennemsigtigt indgangsparti og etablering af et nyt byrum i form af en teaterforplads.

Ombygningen af Taastrup Teater er en del af en større indsat for at opgradere områdets offentlige faciliteter. Samlet set investeres der de kommende 4 år godt 35 mio. kr. i teatret, byrum, børne- og ungdomsfaciliteter og stianlæg. Bidragyderne er Høje-Taastrup Kommune, Realdania, Staten, Landsbyggefonden og KAB.

Yderligere oplysninger
Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, tlf. 70 11 66 66
Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune, tlf.43 59 18 00
Mogens Holm, teaterleder, Taastrup Teater, tlf. 43 35 27 70 el. 24 27 34 15