x

Taastrup Teater får flot ombygning

Pressemeddelelse 5. februar 2008

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med Realdania udsendt følgende pressemeddelelse: Høje-Taastrup Kommunes Byråd har på sit møde den 29. januar 2008 sagt ja til at gå videre med tegnestuen COBE's flotte forslag til en ombygning af Taastrup Teater. Forslaget indebærer, at Taastrup Teater får et spektakulært nyt indgangs- og foyerparti bygget af transparente prismer, som tillader indblik i teatrets verden og lader lys og liv strømme ud i byrummet.

"Den nye facade er tænkt som teaterets nye skørt, der løfter det ud fra de eksisterende facader og danner en ny foyer og ankomstområde til teatersalen. Med prismer i akryl skabes en stærk form som har en spændende virkning på, hvordan lyset brydes både i dagslys og i aftentimerne. Lyset fra huset vil bryde ud med sine omgivelser og udadtil som indadtil eksponerer teaterets virke", udtaler Dan Stubbergaard fra COBE.

"Det glæder byrådet, at vi med det renoverede Taastrup teater får et fyrtårn i lokalområdet til glæde for både kommunens borgere som for teatergængere fra resten af hovedstadsområdet", udtaler Borgmester Michael Ziegler (K).

Teaterdirektør Mogens Holm udtaler: "Taastrup Teater har igennem de seneste år arbejdet målrettet med at inddrage lokalbefolkningen i teateret. Med ombygningen fjerner vi nu også murene mellem os og omgivelserne".

"Hos Realdania ser vi store kvaliteter i dette demonstrationsprojekt for, hvordan en opgradering af de fysiske rammer kan understøtte og spille sammen med Taastrup Teaters positive udnyttelse af lokalområdets multikulturelle karakter." siger Marianne Kofoed, projektleder i Realdania, som bidrager til ombygningen af teatret og forpladsen med godt 12 mio. kr.

Projektet fra COBE indebærer også, at teaterets indre renoveres med forbedret personalefaciliteter og samtidig samles alle publikumsfaciliteter i stueetagen. Bygningens får også ny isolering og derigennem en mere bæredygtig profil. Desuden får Kjeld Abells plads foran teateret også et løft.

Med COBE's godkendte forslag er der lagt op til at åbne Taastrup Teater fysisk ud mod lokalområdet og indrette det, så beboerne i lokalområdet motiveres til at meddefinere og tage del i kultur- og samfundslivet. Teatrets forplads skal desuden gøres til et centralt mødested for hele området til glæde for både teaterets gæster som lokale beboere.

Ombygningen af Taastrup Teater er bredt forankret i lokalsamfundet. Teaterprojektet er en del af partnerskabet KulturRingen, som repræsenterer mange lokale institutioner, virksomheder, beboere og foreninger i lokalområdet. Samtidig bygger projektet på en massiv borgerinddragelsesproces udført foråret 2007.

Realiseringen af Taastrup Teaters ombygning skal nu i offentligt udbud. Renoveringen forventes at blive påbegyndt efter sommerferien og forventes være færdig til sommeren 2009.