x

Det nye Taastrup Teater klar til åbning

Pressemeddelelse 23. oktober 2009

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Høje-Taastrup Kommune

Baggrund og historik:
Taastrup Teater blev stiftet i 1970, ni år senere opnåede teatret statsstøtte, og i 1987 fik det sin nuværende organisation og ledelse. I starten af 90erne ydede Københavns Amt en bevilling, der gjorde det muligt at etablere kontorer og foyer. Og få år senere besluttede Høje-Taastrup kommune at også resten af teatret trængte til en opgradering. Der blev indrettet nye skuespillergarderober, værksteder og café.

Sidst i 90erne fulgte anlæggelsen af Kjeld Abells Plads foran teatret, og byens borgere fik nu for alvor øjnene op for deres teater. Både virksomheder og institutioner, borgere og kommune gik derfor ind i arbejdet med at skitsere behovene for en egentlig ombygning, og i 2007 trådte Realdania til med ekstern finansiering.

Marianne Kofoed, projektleder i Realdania, udtaler:

'Taastrup Teaters nye fysiske omgivelser indbyder den besøgende til at komme indenfor i teatrets forunderlige verden. Den gennemsigtige og lyse facade giver sammen med pladsen foran et lyst og imødekommende indtryk, der passer godt med teatrets tradition for at være i dialog med sine omgivelser. Realdania har som filantropisk virksomhed fokus på livet i og mellem husene. Vi leverer viden og er med til at kvalificere projekter inden for det, vi kalder "det byggede miljø". Taastrup Teater er et smukt eksempel på, hvordan arkitekturen er medspiller, når det drejer sig om at skabe social aktivitet og kulturel udfoldelse - og tilmed være med til at styrke sammenhængskraften i lokalområdet.'

Vision og kunstnerisk profil:
Taastrup Teater er et producerende professionelt teater med et varieret repertoire bestående af drama, musik og dans. Teatret specialiserer sig i produktioner om nutidige og aktuelle emner, først og fremmest etnisk og kulturel mangfoldighed, urbanisering, globalisering etc. der samtidig afspejler kommunens kulturelle mangfoldighed. Taastrup Teater har som vision at være en kulturel dynamo i Høje-Taastrup Kommune.

Teatret driver også forskellige uddannelsestilbud, herunder dramaskolen, Teater-kliken for børn, FrameWork projektet (sammen med to folkeskoler), MusikDramatisk Væksthus (sammen med Kulturministeriet) og Campus (sammen med Høje-Taastrup Gymnasium). Teatret co-producerer med andre teatre både nationalt og internationalt, og huser også turnerende teaterselskaber. Teatret har nære forbindelser til lokalsamfundet, både den private og den offentlige sektor, bl.a. i form af en Erhvervsklub bestående af mere end tredive private virksomheder. Teatret samarbejder endvidere med skoler, ungdomsskoler, idrætsklubber, boligforeninger, museer og andre kulturelle institutioner.

Teatrets bestyrelsesformand, Søren D. Sørensen, udtaler:

’Jeg er stolt af at det er lykkedes at få så mange forskellige parter til at samarbejde om at skabe et æstetisk og gennemtænkt moderne teaterhus. Det er blevet et hus med plads til de skønne kunster, men også med evnen til både at provokere og bide fra sig. For hvis et teater ikke forholder sig kritisk og konstruktivt til sin samtid, så risikerer det at gøre sig selv overflødigt. Et teater må kende og forstå de reelle udfordringer i samfundsudviklingen, ikke mindst i lokalområdet, og samtidig må det være med til at skabe visionen om en bedre fremtid. Et teater må rumme både skønheden og udyret. Kun på den måde kan det fortsat inspirere og motivere både børn, unge og ældre.’

Fremtiden og det nye teaterhus

Med en samlet bevilling på godt 21 millioner kr. hvoraf Realdania har ydet 14,5 millioner kr., har Høje-Taastrup Kommune gjort det muligt at realisere ønsket om at form og indhold til at hænge bedre sammen. Moderniseringen af teatret markerer kulminationen på mange års strategiske arbejde med at gøre scenekunsten tilgængelig for etnisk og kulturel mangfoldighed. Inspirationen til det nye teater er således tilvejebragt gennem en omfattende borgerinddragelsesproces, spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterviews, modelværksteder og forumteater.

Dan Stubbegaard fra tegnestuen COBE har åbnet teatrets facade med et spektakulært indgangsparti, en gennemsigtig ”prisme”, som giver livet udenfor teatret indblik i teatrets verden og lader lys og liv strømme ud i byrummet. Også indvendigt er der sket en opgradering af teatrets servicefunktioner og logistik. Det nye Taastrup Teater åbner den 31. oktober 2009 med premiere på den nye musical ”Jernbyrd”, skrevet og instrueret af Sebastian.

Borgmester i Høje-Taastrup kommune, Michael Ziegler, udtaler:

’Som borgmester oplever jeg ikke blot de professionelle produktioner, jeg ser også hvordan eleverne på teatrets dramaskole år for år bliver dygtigere til at udtrykke sig. Jeg overværer ungdomsskolens årlige brag af en forestilling, hvor de unge mennesker kroner undervisningsåret med et samarbejde med teatrets faste stab. Jeg ser MusikDramatisk Væksthus, hvor professionelle kunstnere står på scenen side om side med eleverne fra Høje-Taastrup Gymnasium. Teatret er altså også et sted, hvor der foregår uddannelse, udvikling og modning. Hvor man lærer at samarbejde, samtidig med at man finder sig selv. Vi skal være glade når teatret på den måde bliver et vindue ind til det rige kulturliv, der foregår i kommunen - et vindue som hele landet kan kigge ind af.’

Fakta:

Bygherre: Høje-Taastrup kommune
Bruger: Taastrup Teater
Arkitekt: COBE
Bygherrerådgiver: SBS
Hovedentreprenør: C.C. Brun
Publikumstribune: DeTo
Møbler: Paustian
Finansiering: Realdania og Høje-Taastrup kommune