x

Syv bud på bedre og billigere renoveringer

Pressemeddelelse 24. januar 2013

Renoveringer kan blive både bedre og billigere end de er i dag. Det konkluderer Tænketank om Bygningsrenovering i en rapport, der offentliggøres i dag. Rapporten foreslår syv initiativer, der blandt andet skal få danske husejere til at energirenovere deres boliger. 

Produktiviteten er lav, og der er for lidt nytænkning i renoveringer, fremgår det af den rapport, som Tænketank om Bygningsrenovering præsenterer i dag. Men frem for kun at beskrive problemer har Tænketanken haft til formål at finde løsninger. 

”Det er en stor glæde, at vi i dag kan præsentere 34 konkrete forslag til, hvordan Danmark kan få bedre bygningsrenoveringer. Forslag der ikke blot kan føre til, at den danske byggebranche bliver mere innovativ og konkurrencedygtig, men også til at boligejere i højere grad får lyst til at energirenovere”, siger økonomiprofessor Christian Schultz, formand for Tænketank om Bygningsrenovering.

Minister: flot at branchen selv tager ansvar

Rapporten, der rummer 34 forslag fordelt på syv initiativer, vil snart blive fulgt op. Medlemmerne bag tænketanken er en bred kreds af byggeriets aktører, som nu vil bidrage til at føre forslagene ud i livet.

"Det er afgørende, at de mange penge der investeres i energirenovering, bliver brugt på den rigtige måde. Derfor er det glædeligt at se, at tænketanken er kommet så langt omkring. Resultatet er særdeles nyttigt, og jeg ser frem til, at initiativerne bliver ført helt ud på byggepladserne, hvor de også kan skabe flere job. Det er et stærkt træk ved tænketanken, at dens medlemmer har fokus på, at initiativerne skal resultere i konkret handling", siger Martin Lidegaard, klima-, energi- og bygningsminister.

Der er behov for nytænkning

De syv renoverings-initiativer fra tænketanken spænder vidt: fra fremme af helhedstænkning, innovation og vidensdeling til at ville styrke de faglige uddannelser. Det er Grundejernes Investeringsfond og Realdania, der i fællesskab har taget initiativ til Tænketank om Bygningsrenovering.

”Der er behov for at tænke nyt og helhedsorienteret, når det drejer sig om renovering.  De syv initiativer, som tænketanken netop har afleveret er et vigtig bidrag i den retning”, siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania. 

FAKTA

De syv prioriterede initiativer omfatter:

  • Fremme af helhedstænkning ved renovering
  • Statistisk kortlægning af den faktiske renoveringsaktivitet
  • Bevarelse af bygningers værdi gennem systematisk kortlægning af
    renoveringsbehov
  • Tydeliggørelse af effekten af energirenovering
  • Styrkelse af den faglige og tværfaglige uddannelse inden for renovering
  • Fremme af innovation inden for bygningsrenovering
  • Fremme af videndeling om renovering af bygninger

Baggrund

Tænketank om Bygningsrenovering blev etableret i efteråret 2011 på initiativ af Grundejernes Investeringsfond og Realdania med en bred kreds af byggeriets aktører som medlemmer. Formålet var at formulere initiativer, der kan bidrage til at udvikle markedet for bygningsrenovering.

Medlemmer

Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, DI Byggematerialer, Håndværks-rådet, Akademisk Arkitektforening, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Ingeniørforeningen IDA, Bygge- Anlægs- og Trækartellet, TEKNIQ, BVU*net, Byggeriets Uddannelser, Nykredit, Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Bygningsstyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Københavns Ejendomme, Videncenter for energibesparelser i bygninger, Energistyrelsen, Realdania og Grundejernes Investeringsfond.