x

Tænketank: der skal satses stort på bygningsrenovering

Pressemeddelelse 14. januar 2013

Der er brug for nytænkning og konkrete initiativer, hvis de 100 milliarder der årligt bruges på bygningsrenovering skal skabe større værdi for samfundet. Det fastslår en ny rapport fra Tænketank om Bygningsrenovering, der også peger på, hvordan der skal sættes ind. Bag Tænketanken står byggeriets aktører, som nu er parate til at arbejde videre med forslagene fra Tænketanken.

Efter et års arbejde lancerer Tænketank om Bygningsrenovering nu sine resultater i en rapport der offentliggøres den 24. januar. Rapporten peger på syv initiativer, der skal give bedre renoveringer.

”Renovering af Danmarks bygninger har langt større samfundsøkonomisk betydning, end de fleste forestiller sig. Værdien af den eksisterende bygningsmasse er omkring to gange større end Danmarks BNP, og renovering beskæftiger cirka dobbelt så mange som nybyggeri. Alligevel tyder meget på, at udviklingen indenfor renovering er svag. Tænketanken har stillet spørgsmålene: Hvorfor er det sådan og hvordan kan vi forbedre det?” siger økonomiprofessor Christian Schultz, formand for Tænketank om Bygningsrenovering ”

Byggeriets aktører bakker op

Det er en bred kreds af byggeriets aktører, som står bag Tænketank om Bygningsrenovering og de syv initiativer i den afsluttende rapport. Initiativtagerne er Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

”I mange renoveringsarbejder gør man, som man plejer. Der er behov for at tænke nyt og helhedsorienteret. For eksempel bør muligheden for energibesparelser og benyttelse af præfabrikerede løsninger altid overvejes. Jeg er glad for, at vi har fået samlet hele branchen bag vores bud på, hvordan vi forbedrer vilkårene for bygningsrenovering”, siger administrerende direktør Lars Axelsen, Grundejernes Investeringsfond.

”Interessen for udvikling og nytænkning indenfor bygningsrenovering har været for begrænset. Vi vil godt være med til at sikre mere innovation i byggeriet og vi ser Tænketanken som en vigtig del af den udvikling. Vi er sikre på, at de syv initiativer Tænketanken nu er kommet med, vil være en gevinst for byggebranchen, det byggede miljø og samfundet som helhed”, siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

Rapporten fra Tænketanken offentliggøres torsdag den 24. januar ved et arrangement i Bygningskulturens Hus, og vil samtidig kunne downloades som pdf på realdania.dk

FAKTA

Baggrund

Tænketank om Bygningsrenovering blev etableret i efteråret 2011 på initiativ af Grundejernes Investeringsfond og Realdania med en bred kreds af byggeriets aktører som medlemmer. Formålet var at formulere initiativer, der kan bidrage til at udvikle markedet for bygningsrenovering.

Medlemmer

Medlemmerne er Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, DI Byggematerialer, Håndværksrådet, Akademisk Arkitektforening, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Ingeniørforeningen IDA, Bygge- Anlægs- og Trækartellet, TEKNIQ, BVU*net, Byggeriets Uddannelser, Nykredit, Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Bygningsstyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Københavns Ejendomme, Videncenter for energibesparelser i bygninger, Energistyrelsen, Realdania og Grundejernes Investeringsfond.