x

Hvordan skal fremtidens terapihave se ud?

Pressemeddelelse 18. juni 2007

Naturen virker beroligende, og stressramte kan have stor glæde af ophold i en terapihave. Derfor ønsker Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) ved Københavns Universitet at etablere en forskningsbaseret terapihave i Universitetets Arboret i Hørsholm. Nu bliver udviklingen af terapihavekonceptet sat i gang med økonomisk støtte fra Realdania.

Mange danskere rammes i disse år af stress, og der er behov for at finde og udvikle effektive former for rehabilitering af stressramte. Derfor vil Skov & Landskab etablere en terapihave i Arboretet i Hørsholm.

Terapihaven bliver den første af sin art i Danmark, og tanken er at skabe et ledende demonstrationsanlæg for terapihaver såvel i Danmark, som i international sammenhæng.

Målet for det nye terapihave-projekt er bl.a. at udvikle et koncept for udformning af terapihaver i fremtiden. Herefter vil arbejdet med at finde midler til selve etableringen af terapihaven gå i gang.

"Den nye terapihave vil rumme et stort potentiale som demonstrationsprojekt i koblingen mellem haveanlæg, fysiske rammer og behandlingen af stress", siger projektleder Marianne Kofoed, Realdania og fortsætter: "Det er projektets styrke, at terapihaven indgår i en forsknings- og formidlingsmæssig sammenhæng."

Inspirationen til den nye terapihave kommer bl.a. fra Sverige, hvor Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp ved Malmø driver en terapihave, der behandler patienter med stress, angst og udbrændthed med meget gode resultater.

"Forskningsresultater og erfaringer fra flere forskningsprojekter, som jeg deltager i, viser mange nye interessante fakta omkring haveterapi og udformning af terapihaver. Jeg ser det som en fantastisk mulighed rent praktisk at kunne få indarbejdet disse resultater og erfaringer i terapihaven i Hørsholm. Min håb er, at vi får erfaringer og forskningsresultater, som kan hjælpe os med at tilbyde en effektiv behandling og rehabilitering af den nye folkesygdom stress", fortæller lektor Ulrika K. Stigsdotter fra Skov & Landskab.

Terapihaven skal drives i et samarbejde med en nyetableret privat stressklinik StressCentret i Arboretet. Centret vil bl.a. blive ledet af Bo Netterstrøm, Dr. Med. Speciallæge i arbejdsmedicin, stressekspert og administrerende overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus.

Udformningen af terapihaven i Hørsholm bliver baseret på de nyeste forskningsresultater. Desuden vil en række eksisterende bygninger - bl.a. drivhuset og gartneriet, blive tilknyttet terapihaven. Gartneriet er tegnet af Steen Eiler Rasmussen, en af sidste århundredes store danske arkitekter. Udformningen af terapihaven og konverteringen af bygningerne sker i et tværfagligt samarbejde mellem landskabsarkitekter, arkitekter, læger og ergoterapeuter.

Yderligere oplysninger
Lektor og projektleder Ulrika K. Stigsdotter, Skov & Landskab, tlf. 35 33 17 86, mobil 40 11 08 01, uks@life.ku.dk
Projektleder Marianne Kofoed, Realdania, tlf. 70 11 66 66