x

En ny model for terapihaver og haveterapi for stressramte i Danmark

Pressemeddelelse 9. marts 2009

En terapihave skal opleves som et trygt og afgrænset rum med levende og voksende plantematerialer som en vigtig grundsten. Specialdesignede terapihaver kan udvikles til at blive en vigtig bestanddel indenfor plejen af forskellige patientgrupper.

Det er nogle af de konkrete anbefalinger i en ny konceptmodel for Terapihaven Nacadia, som Skov & Landskab ved Københavns Universitet netop har præsenteret. Det er tanken, at konceptmodellen – der er udarbejdet med støtte fra Realdania – kan give inspiration til andre terapihaver og haveterapi i Danmark.
 
Målet med konceptmodellen er, at den skal tjene som inspiration og opslagsbog, og at den skal kunne give anbefalinger for at sikre, at der er tænkt hele vejen rundt om de fysiske rammers intention, funktion og oplevelsesværdier ved planlægning og etablering af nye terapihaver.
 
”Den nye konceptmodel for terapihaver er et godt værktøj og udgangspunkt for andre som planlægger at etablere terapihave. Der tænkes hele vejen rundt og skabes en fin kobling og sammenspil mellem haveanlæg, fysiske rammer og behandlingen af stress,” siger projektleder Marianne Kofoed, Realdania.
 
Kriterierne og anbefalingerne er tænkt som en tjekliste ved anlæggelsen af en ny terapihave for at sikre, at sundhedsmæssige kvaliteter kan genfindes i den fysiske udformning.
 
Interessen og forskningen omkring naturen og havens positive indvirkning på sundheds- og rehabiliteringsprocesser er i de senere år øget markant. Og det at anvende vild natur og specialdesignede terapihaver som en vigtig del af plejen af forskellige patientgrupper – f.eks. stressramte – har vundet frem.
 
»Forskningen har inden for de seneste 30 år bevist, at naturen har en kraftfuld rehabiliterende indvirkning på mennesker, som er kriseramte. Når det gælder helbredelse af stress, har haveterapi udført i specieldesignede haver vist sig at være en yderst effektiv behandlingsform. Resultater fra Sverige viser blandt andet, at alle patienter, der er blevet tilbudt haveterapi, oplever en forbedret livssituation,” siger lektor Ulrika K. Stigsdotter, Skov & Landskab, som har stået i spidsen for arbejdet med at udvikle konceptmodellen.
 
Konceptmodellen præsenterer de nyeste forskningsresultater og eksisterende viden på området. Modellen angiver de kriterier som en terapihave for stressramte skal opfylde for at opnå en positiv indvirkning på helbredet – både de aktivitetsrettede, de oplevelsesmæssige og de organisatoriske. Konceptmodellen giver desuden en række konkrete anbefalinger for havens rummelige opbygning, f.eks. anbefalinger om tilgængelighed, design og kategorier af oplevelsesværdier, som en terapihave med fordel kan etableres ud fra.
 
Skov & Landskab planlægger at etablere Terapihaven Nacadia i Arboretet i Hørsholm, og arbejdet med at finde de sidste midler til selve etableringen af terapihaven er i gang.
 
”Vi skal tilknytte en række nye samarbejdspartnere og fonde, der støtter byggeri og anlægsarbejde, så terapihaven kan blive realiseret. Målet er, at terapihaven kan give os ny viden om, hvordan stress kan behandles effektivt,” siger lektor Ulrika K. Stigsdotter fra Skov & Landskab.  

Yderligere oplysninger
Lektor og projektleder Ulrika K. Stigsdotter, Skov & Landskab, tlf. 35 33 17 86,
mobil 40 11 08 01, uks@life.ku.dk
Projektleder Marianne Kofoed, Realdania, tlf. 70 11 66 66

 

Fakta

Konceptmodel Terapihaven Nacadia

Konceptmodellen er udarbejdet af lektor Ulrika K. Stigsdotter og professor Thomas B. Randrup, Skov & Landskab, LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, i samarbejde med samarbejdspartnere fra Stresscentret Kalmia og følgegruppen for projektet. 

Konceptmodellen kan downloades fra Skov & Landskabs hjemmeside: http://www.sl.life.ku.dk/Faciliteter/Terapihaven.aspx

Terapihaven Nacadia i Arboretet i Hørsholm

Skov & Landskab arbejder nu på at finde midler til at etablere terapihaven i Arboretet i Hørsholm. Målet er at indvie den nye terapihave i efteråret 2009.
Terapihaven bliver på ca. en hektar. Den vil blive placeret i den Nordamerikanske del af Arboretet.

Terapihaven vil blive designet af Danmarks førende forsker indenfor terapihaver, lektor Ulrika K. Stigsdotter fra Skov & Landskab, i samarbejde med StressCentret i Arboretet.

Ulrika K. Stigsdotter har en international referencegruppe til terapihaveprojektet. Den består af professor emerita Clare Cooper Marcus, som er verdensledende indenfor området (hun har bl.a. skrevet den store bog Healing Gardens), professor Patrik Grahn fra Sveriges Lantbruksuniversitet, virksomhedschef for terapihaven i Alnarp Lena Welén Andersson, haveterapeutisk gartner og landskabsarkitekt Frederik Tauchnitz, i terapihaven i Alnarp, samt vicedirektør Kjell Nilsson fra Skov & Landskab.