x

Indvielse af Danmarks første forskningsbaserede terapihave

Pressemeddelelse 7. november 2011

I skovens dybe stille ro ligger en have – en have der tilbyder stressramte mennesker natur-baseret behandling. Torsdag den 10. november kan særligt inviterede få historien om terapihaven Nacadias tilblivelse, en rundvisning, hør kongelig operasolist Ylva Kihlberg fortælle om egne erfaringer med haveterapi og hendes fremførelse af arien O miobabbino caro, når Skov & Landskab ved Københavns Universitet inviterer til indvielse af Danmarks første forskningsbaserede terapihave.

Det er en stor dag, når Hørsholms borgmester Morten Slotved og dekanen for LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Per Holten-Andersen klipper det røde bånd og indvier terapihaven Nacadia i Arboretet i Hørsholm nord for København.

Haven har været undervejs i fem år og skal fremover bruges i behandling af stressramte danskere. Behandlinger og forløb, der vil blive fulgt nøje af en række forskere, for med tiden at kunne dokumentere, hvilke aktiviteter og oplevelser i haven, der har en afgørende betydningen i forhold til behandlingen af stressramte.

Ulrika K. Stigsdotter, der er landskabsarkitekt, forsker og lektor ved Skov & Landskab, har været én af de drivende kræfter i planlægningen og etableringen af terapihaven.

”Haven er specielt designet til at være støttende for rehabilitering af sygemeldte mennesker med stress. Den er designet efter det der kaldes Evidence-based Health Design, hvor vi bl.a. bruger den viden vi allerede har om natur-baseret behandling af stress, patienternes specifikke krav og behov og inddrager kunstneriske og praktiske erfaringer fra landskabsarkitekturen”.

Den nye terapihave er skabt på baggrund af en konceptmodel, der – med støtte fra Realdania – i 2008 blev udarbejdet af Ulrika K. Stigsdotter og adj. professor Thomas B. Randrup, Skov & Landskab, LIFE. Modellen angiver de kriterier som en terapihave for stressramte skal opfylde for at opnå en positiv indvirkning på helbredet, ligesom den giver en række konkrete anbefalinger for havens rummelige opbygning.

”Hos Realdania lægger vi stor vægt på, hvordan vi kan medvirke til at skabe optimale rammer for sundhed gennem det byggede miljø. Med Terapihaven Nacadia er der skabt en unik vidensplatform for behandling af stressramte mennesker, hvor den fine kobling mellem haveanlæg, fysiske rammer, forskning og behandlingen af stress samtidig kan fungere som model for fremtidige terapihaver”, siger projektleder Marianne Kofoed, Realdania.

Terapihaven Nacadia er blevet til i et tværvidenskabeligt samarbejde mellem klinikken Kalmia og Skov & Landskab på Københavns Universitet – mellem læger og landskabsarkitekter – mellem forskning og praktik. Haven er realiseret med støtte fra fondene Realdania, Det Obelske Familiefond og G.B. Hartmanns Familiefond samt LIFE fakultetet ved Københavns Universitet.

Indvielsen af terapihaven Nacadia foregår den 10. nov. 2011 kl. 11.00 til ca. 13.00 på Kirkegårdsvej 3 i Hørsholm. Bemærk venligst at det er et lukket arrangement for særligt inviterede personer og pressen. Andre interesserede og nysgerrige sjæle kan dog også få mulighed for at se og høre om haven. Det sker ved et åbent hus arrangement den 27. november kl. 13-15. Læs mere på www.sl.life.ku.dk

FAKTA

Realdania har støttet anlæggelsen af Terapihaven med 4,5 mio. kr. Derudover har Den Obelske Familiefond og G.B. Hartmanns Familiefond ydet støtte til projektet. Trygfonden, Nordea Fonden Danmark og LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, har støttet projektets forskningsmæssige del.

Terapihaven
Konceptmodellen for Terapihaven Nacadia blev færdig i juni 2008 og indgik i planlægningen af terapihaven ved Filadelfia Hospice i Dianalund og danner basis for programmeringen ved den kommende renovering af Dannerhusets have for krisecentrets kvinder og børn.

Konceptmodellen er udarbejdet af lektor Ulrika K. Stigsdotter og adj. professor Thomas B. Randrup, Skov & Landskab, LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, i samarbejde med samarbejdspartnere fra Stresscentret Kalmia og følgegruppen for projektet. Konceptmodellen kan downloades fra Skov & Landskabs hjemmeside: http://www.sl.life.ku.dk/

Haveterapien
Resultater fra Sverige viser, at ca. 98% af patienter i et terapihaveforløb oplever en forbedret livssituation og at ca. 75% kommer tilbage til job eller uddannelse.

Terapikonceptet for haveterapien er udviklet gemmen et Ph.d. studium finansieret af LIFE fakultetet. Terapikonceptet er beskrevet i artiklen ”Developing a nature based therapy concept for people with stress related illness at the healing forest garden Nacadia” publiceret i Journal of Therapeutic Horticulture. http://www.sl.life.ku.dk/Faciliteter/Terapihaven.aspx 

Kalmia er et stresscenter etableret I 2008 af bl.a. ledende overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Hospital, Bo Netterstrøm og af ledende medarbejdere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård I Gentofte. Læs mere på www.kalmia.dk

Arboretet
Arboretet er en enhed under Skov & Landskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet. Det er en plantesamling der rummer ca. 2.000 arter, og er dermed den største samling af træer og buske i Danmark. Navnet stammer fra det latinske arboretum, som betyder “samling af træer”.

De mange træer tjener som formål for fakultetets nationale og internationale forskning i træer og buskes genetiske ressourcer. Denne forskning omfatter dendrologiske, genetiske og genøkologiske forskningsprojekter.

Arboretet tjener desuden også som undervisningsformål for fakultetets studerende samt som en formidlingsaktivitet for den bredere offentlighed. Arboretets website er tilknyttet en omfattende database med informationer om mere end 10.000 arter af planter.

Arboretet har dagligt åbent for offentligheden fra 07.30 og til solnedgang.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Skov & Landskab, Københavns Universitet