x

Ildsjæle og skønvirkestil fylder det nyrestaurerede Tinghus i Fjerritslev

Pressemeddelelse 19. september 2014

Det tidligere Ting- og arresthuset i Fjerritslev er et særligt fint eksempel på den nationalromantiske arkitektur, der blev bygget i Danmark omkring år 1900 under navnet skønvirkestil. I dag drives Tinghuset af ildsjæle, der med støtte fra fonde, foreninger og erhvervsliv netop har stået for en omfattende restaurering og modernisering af bygningen, som i dag lever videre som kulturhus.

Fjerritslev Tinghus er både kulturhistorisk og arkitektonisk set spændende og bevaringsværdigt. Bygningen er tegnet af Victor Nyebølle og opført i 1909 og var i funktion som ting- og arresthus indtil 2007, hvor domstolen blev nedlagt i forbindelse med retsreformen. Samme år blev huset fredet af Kulturstyrelsen med begrundelse i husets detaljerigdom og som et fremragende eksempel på nationalromantikkens blandede stilarter.

I 2009 købte Jammerbugt kommune bygningerne, og siden har Kulturforeningen Tinghuset drevet huset med kulturelle aktiviteter samt musikundervisning ved Jammerbugt Kulturskole. Det er da også i særlig grad de mange ildsjæle, der sammen med Jammerbugt kommune skal have æren for det netop afsluttede restaureringsprojekt, der har kostet 4,5 millioner kr. og er finansieret af bl.a. A.P. Møller Fonden, Realdania, Den Obelske Familiefond, Fjerritslev El-fond, LAG Jammerbugt-Vesthimmerland Jammerbugt Kommune, Kulturstyrelsen og Jutlander Bank.

Restaureringen er foregået under ledelse af arkitekt Søren Kibsgaard og udført af lokale håndværkere, mens Bevaringscenter Nordjylland har stået for en række særligt bevaringsværdige detaljer, herunder husets meget fine kalkmalerier. Det fredede tinghus er nu tilbageført til fordums pragt, samtidig med at det er blevet forsynet med moderne bekvemmeligheder, bedre isolering og fornyelse af alle installationer, så det i mange år fremover kan fungere som et moderne kulturhus.

Per Gregersen, der er formand for bestyrelsen for Kulturforeningen Tinghuset, udtrykker stor glæde over det flotte resultat og for det gode samarbejde med håndværkerne og arkitekten: ”Vi vil samtidig gerne takke for den store opbakning fra kommunalbestyrelsen og vores mange medlemmer. Også tak til de frivillige, som har ydet en stor indsats med praktiske opgaver. Budget og tidsplan er blevet overholdt, således at alle oprindeligt planlagte arbejder nu er udført til vores store tilfredshed. Vi glæder os til at fremvise resultatet og til at byde velkommen til de mange kulturelle aktiviteter, som kommer til at fylde huset fremover. Samtidigt vil vi byde foreninger og andre velkommen til en snak om mulighederne for at benytte huset til møder, kurser og andre arrangementer. Fremover vil det endvidere være muligt at få foretaget borgerlig vielse i den smukt restaurerede retssal.”

Indvielse 19. september
Fredag 19. september inviterer Kulturforeningen Tinghuset til indvielse af den nyrestaurerede bygning. Dagen vil blive fejret med officiel indvielse for indbudte medlemmer og gæster fra kl. 14.00, hvor borgmester Mogens Gade vil klippe snoren.

Ting- og arresthuset er et fremragende eksempel på nationalromantikkens arkitektur. Den mest kendte bygning i samme stil fra perioden er Rådhuset i København, som er tegnet af Martin Nyrop og står som en af nationalromantikkens ikoniske bygninger.

Nationalromantikken overlapper med den danske version af Jugendstil, kaldt Skønvirke efter det tidsskrift, som blev udgivet af bevægelsens medlemmer. Tendenserne i skønvirke-bevægelsen, som for eksempel brug af folkloristiske elementer, materialeægthed, vægtning af håndværk og funktionalitet, går op i en højere enhed med nationalromantisk arkitektur.

I Tinghuset kommer skønvirke blandt andet til udtryk i to pragtfulde lysekroner og i maleriet i krydshvælvet mod øst, som viser en hane (symbolet for Han Herred). Hanen står foran den rejsende sol på en sløjfe, hvor der står Øster Vestre Han Herreder. Skriften er en (forenklet) version af skønvirkes typiske typografi.

Der findes flere dekorative udsmykninger i salen på væggene under de korte pilastre i samme stil og farver, som hanen. På den modsatte væg findes to mindre malerier af symboliserede blomster hhv. i hvælvingen over et vindue og i et blindt hvælv. Disse adskiller sig i stil og farve fra de andre udsmykninger.

Salens udsøgte panelering er også bemærkelsesværdig, selvom en del af det gik tabt i løbet af moderniseringer i det sidste århundrede.