x

En særlig flora og fauna

Landskabet ved Tipperne er fladt, vådt og vindblæst. Området er berømt for sit rige fugleliv, stop for trækfugle og kan bryste sig af Europas ældste fortløbende fugletælling. Af samme årsag har det i årtier været næsten lukket for andre end fugletællere, forskere og besøgende på udvalgte tidspunkter.

Et nyt fugletårn, fugleskjul og besøgsfaciliteter iscenesætter nu det særegne landskab, som samtidig åbnes delvist op. Formålet er at åbne op og tilgængeliggøre Tipperne i et bredere tidsrum og for en bredere målgruppe. De nye tiltag højner og skærper oplevelsen af naturen - selvfølgelig under hensyn til dyreliv og trækfugle, der yngler forskudt hen over hele foråret og sommeren.

Nyt udsyn

Fugletårnet erstatter et tidligere tårn fra 1940'erne, men er placeret lidt anderledes i landskabet, så man får bedre udkig. Det er opført som en spinkel stilladslignende konstruktion i massivt stål, som rejser sig i det flade landskab. Lyset og stedets vandholdige atmosfære trænger igennem den lette struktur, så tårnet tager sig vidt forskelligt ud i det omskiftelige, våde vejrlig.

Som led i projektet er stedets fugletællerhus, Tipperhuset, også sat i stand med madpakkerum, plads til bibliotek og mindre arrangementer, bedre toiletfaciliteter og en istandsat fugletællerlejlighed. En nyopført værkstedsbygning huser bl.a. handicaptoiletter. Og ikke mindst er et nyt fugleskjul og en opgraderet parkeringsplads kommet til.

Projektet er støttet gennem kampagnen Stedet Tæller, der sætter fokus på potentialerne i yderområderne.

Kampagnen Stedet Tæller