x

En have, der kan dateres tilbage til renæssancen 

Haven på Tirsbæk Gods er helt særlig, da dens historie fører tilbage til renæssancen. De bærende elementer i haven er terrasseanlægget, vinbjerget, det omkransende stendige og voldgraven, og det er da også disse der har haft fokus i renoveringen. På grund af manglende dokumentation har det ikke været muligt at foretage en egentlig rekonstruktion af den oprindelige renæssancehave, men man har i stedet tilført haven elementer i et nutidigt formsprog, der kan henvise til og danne et billede af den tidligere renæssancehave. </p">

Tre forskellige haver  

Man har tredelt haven i en prydhave, en frugthave og en dyrehave og stendiget rundt om hele haven er blevet genoprettet de steder, hvor den var styrtet sammen. I prydhaven er der anlagt nye, rette stier for at underopdele det store haverum. Fire mindre haverum, symmetrisk omkring hovedaksen, indrammer et nyt springvand. I frugthaven er der plantet cirka 300 æbletræer fordelt på begge sider af den hækomkransede hovedakse, og dyrehaven er blevet kraftigt udtyndet, og hovedaksen er endvidere forstærket med en allé af søjleformede træer på det øverste stejle stykke.

Historiske Haver 

Tirsbæk Renæssancehave er en af ni herregårde rundt om i landet, der er blevet restaureret som en del af vores kampagne Historiske Haver.