x

Lokal byfond skal bevare Højers historiske huse

Pressemeddelelse 5. januar 2017

Fredag den 6. januar kl. 16.30-18.00 lancerer Tøndermarks Initiativet en ny byfond ved et cafemøde på Kiers Gaard. Formålet med Højer Byfond er at støtte restaurering og istandsættelse af Højers mange bevaringsværdige og fredede huse – og derigennem styrke Højers særegne kulturmiljø. Der er afsat 21 millioner kroner til Byfonden, og private boligejere i Højer kan løbende søge om støtte til restaurering gennem fonden. Alle er velkomne ved arrangementet.

Ved cafemødet fortæller Lars-Erik Skydsbjerg, fagchef ved Tønder Kommune, og Eske Møller, projektleder, Realdania og formand for Byfonden om formålet med fonden, hvilke aktiviteter, fonden vil sætte i gang, og hvad, man kan søge om støtte til gennem fonden. Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål ved arrangementet.

En del af Tøndermarsk Initiativet

Højer Byfond er en del af Tøndermarsk Initiativet, som Tønder Kommune gennemfører i samarbejde med Realdania og A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal. Over de næste fem år er det visionen at udvikle Tøndermarsken til et område, som er attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Det sker gennem en massiv indsats, som tager udgangspunkt i de unikke potentialer, der findes i og omkring Tøndermarsken.

Højers unikke historiske huse skal sikres

Det gælder blandt andet de mange historiske huse, som findes i Højer by, og som giver byen sin helt særlige karakter. Flere ejendomme stammer tilbage fra 1700- og 1800-tallet, og en stor del af Højers huse er klassificeret som enten bevaringsværdige eller fredede. Der findes blandt andet både mindre småhuse og større firefløjede gårde med de høje tagkonstruktioner, som er typiske for det slesvigske område.

Private ejere af de historiske huse kan nu søge Byfonden om støtte til blandt andet at restaurere og sætte facader, vinduer og døre eller tag i stand – eller retablere bygningselementerne på ny. Man kan også få faglig rådgivning til at restaurere og sætte i stand.

Det er bestyrelsen for Højer Byfond, som vurderer ansøgninger og tildeler eventuel støtte. Der gives støtte fire gange om året.

Højer Byfonds bestyrelse består af:

  • Eske Møller, projektleder og arkitekt m.a.a. (formand, udpeget af Realdania)

  • Preben Linnet, kommunalbestyrelsesmedlem, udpeget af Tønder Kommune

  • Anne Marie Overgaard, museumsinspektør, udpeget af Museum Sønderjylland

  • Flemming Mathiesen, arkitekt og medlem af foreningen Nordfrisiske/Vestslesvigske Ildsjæle, udpeget af foreningen

Man kan ansøge om støtte fra Byfonden via Tønder Kommunes hjemmeside. Her kan man også læse om kriterierne for at få støtte.   

Lars-Erik Skydsbjerg, fagchef, Tønder Kommune siger: ”Vi ser frem til denne indsats, som kan være med til at udfolde den udviklings- og bevaringsplan, som kommunen godkendte i 2013. Det er en stor chance for at sikre den unikke bygningskulturarv i Højer, og jeg håber derfor, at mange vil deltage i mødet og få information om mulighederne for at søge tilskud til at bevare og udvikle.”

Eske Møller, projektleder, Realdania siger: ”Højer har en ganske særlig bygningskultur med fine bymiljøer, som vi gerne vil være med til at sikre og styrke, til gavn for både de som bor i byen, og de som besøger den. Vi håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at få både vejledning og økonomisk støtte til at sætte deres huse i stand.” 

Fakta:

Undersøgelser har vist at boligpriserne i bevaringsværdige bygninger på landsplan ligger 30% højere pr m2 end øvrige bygninger i lokalområdet.

I kulturmiljøer med mange bevaringsværdige bygninger smitter de højere priser af på alle huse – salgspriser på ikke bevaringsværdige huse er således 13% højere end tilsvarende huse uden for området, hvor der er mere end 15% bevaringsværdige huse.  

I Ribe genererer bygningsarven alene 92 mio. kr. i årlig omsætning og 136 jobs via turisme.

I Ballum er boligpriserne steget med gennemsnitligt 75% - sammenlignet med nabolandsbyerne – efter en samlet indsats for restaurering af byens bygninger. 

Kilde: Vores fælles skatkammer, Realdania 2015, ISBN 978-87-996551-5-1

Pressemeddelelsen er udsendt af Tønder Kommune.