x
En af ambitionerne med Tøndermarsk initiativet er, at området udover over at være et godt sted at bo skal være et godt sted at besøge. Tøndermarsken er med på UNESCOs liste over naturverdensarv og inden initiativet gik i gang, havde området allerede mange gæster. De besøgende kom især for at opleve det særlige fænomen Sort sol, hvor millioner af stære provianterer i Tøndermarskens græsmarker på deres træk mod nord og syd. Men der var potentiale for at endnu flere kunne opleve og forstå de historiske bymiljøer og det særlige vidtstrakte landskab. 

Tøndermarsk Initiativet har derfor arbejdet med at forbedre adgangen i området med ruter og stier, med vejvisning og formidling af marskens historie, plante- og dyreliv og mulighed for ophold og pauser i naturen. Ud over de fysiske indsatser, er der arbejdet målrettet med at støtte lokale aktører inden for turisme og erhverv som en måde at indfri de store erhvervspotentialer og skabe lokal udvikling. Antallet af gæster i området, er også steget markant.  

Fokus på kunsthåndværk, fødevarer og overnatning 

Lokalt har man identificeret tre styrkepositioner: kunst og kunsthåndværk, overnatning og fødevarer, som man har fokuseret på at udvikle som en måde at understøtte lokale turisme- og oplevelseserhverv. Indsatsen skal bidrage til at skabe en god helhedsoplevelse for besøgende og en langsigtet, bæredygtig turismeudvikling, som skal være med til at gøre området mere attraktivt at bo og arbejde i. 

Nyt hjem til madkulturen 

Siden Tøndermask Initiativets start er der kommet flere lokale virksomheder og flere overnatningsmuligheder til. Den fredede marskgård, Højergaard, er efter en gennemgående restaurering og nyindretning blevet forvandlet til et livligt centrum for madaktiviteter, hvor Arla driver deres madlejrskole for danske skolebørn.   

Madkulturen spiller i det hele taget en stor rolle i Tøndermarsken, og i fødevarehuset Vores Marsk i Tønder, har man skabt et udsalgssted og showroom for lokale fødevarer. Her samles lokale fødevareproducenter og oplevelsesudbydere langs hele Vadehavet og netværker, idéudvikler og sælger egne produkter. 

Læs mere om Marskgården

Ny vej til oplevelser  

I regi af Tøndermarsk Initiativet er der udviklet en destinationshjemmeside, som blandt andet samler overnatningsmuligheder, kultur- og naturoplevelser i marsken og i byerne. Her kan turister gå på opdagelse inden og under deres besøg til Tøndermarsken. 

Se mere på toendermarsken.dk 
Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Tønder Kommune, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea Fonden og Realdania om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område. En lang række lokale og nationale aktører, bl.a. Den Danske Naturfond, EU-Life og 15. Juni Fonden har også støttet arbejdet. Samlet er der i perioden 2016 til 2022 investeret over 300 mio. kr. i udviklingen.