x

Giver plads til mangfoldighed

De nye udearealer i Stenbjergparken har fokus på at skabe et parkinspireret område, som kan tiltrække den voksne beboergruppe og skabe et sted, der kan fremme, favne og inkludere lokalområdets mangfoldighed. Stedet giver plads til både organiserede aktiviteter såsom fællesspisning, koncerter og til et mere uformelt samvær, hvor man kan mødes til en snak med sine naboer.

Projektet har baggrund i et ønske blandt beboere om et rekreativt område med plads til voksensamvær både på hyggeniveau og mindre arrangementer for at skabe et større socialt fællesskab, hvor de voksne beboere kan mødes på tværs af aldersgrupper, etnicitet og interesser. Det nye mødested skal være med til at øge kendskabet til hinanden og skabe et godt naboskab, så konflikter kan minimeres. En af aktiviteterne er etablering af en beboergruppe, "Det Grønne team", omkring nyttehaver og andre grønne initiativer, der understøtter projektet. Herved er beboerne med til at udvikle og fastholde boligområdets grønne karakter.

Samlingssted giver mulighed for aktivitet

De rekreative opholdssteder for voksne beboere er opgraderet med grønne mødesteder, der giver rum til fællesskab og socialt samvær. Det nye centralt placerede samlingssted omfatter ny beplantning, nye belægninger og tre overdækkede spise- opholdssteder med pizzaovn, grillsted og borde/bænkesæt. Samlingsstedet er forsynet med en vandpost, der kan anvendes til madlavning, og som også gør dyrkning i højbedene lettere. Der er adgang til strøm til afholdelse af aktiviteter, hvor der kan være brug for et lydanlæg eller belysning.

Området rummer også nye legepladser til mindre og større børn. En multibane/boldbur er indpasset i det store græsareal, hvor der også er en fodboldbane. Dette giver mulighed for visuel kontakt mellem områdets brugere.Der er lagt vægt på at få en flot beplantning, der binder området sammen og giver forbipasserende lyst til at stoppe op og nyde duft og farvepragt. Pergolaer med klatreplanter og overdækkede siddeområder fungerer som brugbare opholdssteder og som det daglige mødested, også når vejret ikke er det bedste.

Det gode boligliv 

Projektet er støttet med midler fra vores kampagne det gode boligliv hvor vi ønsker, at bygge videre på de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for fællesskab og gode faciliteter og dermed støtte en positiv udvikling af boligområdernes kvaliteter, deres omdømme og oplevelsen af at bo et godt og trygt sted.

Kampagnen Det gode boligliv