x
I 2021 satte Fyn overnatningsrekord for turister med mere end 4 mio. overnatninger. Med en ny samlet udviklingsplan skal Fyn og Øerne understøtte dette momentum og koordinere de fynske kommuners samarbejde om at skabe nye faciliteter og oplevelser, der bygger videre på de mange lokale kvaliteter og værner om den fynske natur og kultur.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Realdania bevilgede i efteråret 2022 henholdsvis knap 3 og 2 mio. kr. til arbejdet med ”Udviklingsplan for Fyn og Øerne”, som kickstarter et langsigtet arbejde med at udarbejde en visionær plan for, hvilken retning Fyn og Øerne skal bevæge sig i, så destinationen de næste mange år både kan være et trækplaster for turister og et attraktivt sted at bo.   

Fem detaljerede planer for prioriterede feriesteder  

Udviklingsplanen skal bl.a. udmønte sig i en række prioriterede feriesteder, som der udarbejdes fem mere detaljerede planer for. Derudover arbejdes der med to tværgående tematiske handlingsplaner, der dels skal udstikke retningen for, hvordan Fyn bliver bedre inden for outdoor-turisme og dygtigere til at skabe synergi mellem storbyturismen i Odense og kystturismen på en ø med relativt korte afstande.  
 
Udviklingsplanen skal både styrke Fyn som destination for besøgende og som attraktiv ramme om de fastboendes liv – f.eks. ved at bygge videre på de store natur- og kulturkvaliteter, der i forvejen findes i landskabet og byerne. Det kan blandt andet ske ud fra principper om at øge kvaliteten, udvide sæsonen, inddrage borgere og erhvervsdrivende i arbejdet, koncentrere udviklingen på de steder, der har kapacitet til det, og beskytte mere sårbare naturområder.  

Bæredygtig destinationsudvikling med afsæt i stedets potentiale

Den langsigtede udviklingsplan understøtter den nationale strategi for bæredygtig turisme, og er et blandt flere eksempler på Realdania-støttede udviklingsplaner, hvor turisme spiller en central rolle i byers, områders og destinationers bæredygtige udvikling.

Den fynske plan er den fjerde i rækken af udviklingsplaner, der dækker et større geografisk område i Danmark, idet både Vestkysten, Sjælland og Øerne og Bornholm har fået udarbejdet udviklingsplaner. Og særligt på Vestkysten er der allerede tydelige eksempler på den effekt, som planen har haft, bl.a. i form af lokale investeringer. 

Læs mere om Udviklingsplan for Vestkysten og Partnerskab for Vestkystturismen.