x

Den arbejdende museumsmølle Uldum Mølle får ny hat og vinger

Pressemeddelelse 6. april 2009

Den arbejdende museumsmølle Uldum Mølle ved Hedensted står foran en større restaurering. Møllen drives af det lokale møllelaug, der har ydet en stor indsats for at skaffe midler til restaureringsarbejdet.

Uldum Mølle er opført i 1895 som en ottekantet hollandsk vindmølle med galleri. Møllen var i drift helt frem til 1957. En kreds af Uldum-borgere købte i 1982 den stærkt medtagne mølle og restaurerede den med nænsom hånd. Møllen blev genindviet i 1992 og er nu omdannet til en selvejende institution.

Møllen fungerer som arbejdende museumsmølle og har hvert år flere tusinde besøgende. Uldum Mølle maler udelukkende på gammeldags stenkværne og fremstiller ca. 13 tons økologisk mel om året. I møllebutikken kan både lokale og turister købe økologiske melprodukter, mjød, postkort m.m. Hvert år afholder møllelauget mange arrangementer i møllen, bl.a. marked, bagekonkurrence, Mølledag og julemesse.

Det forestående restaureringsarbejde på Uldum Mølle omfatter bl.a. nye møllevinger og ny spånbeklædning af møllehatten. Arbejdet er netop gået i gang og møllebygger Bent Hartvig Nielsen fra Rudkøbing, der står for restaureringsarbejdet, er nu er ved at nedtage både vinger og hat.

Uldum Møllelaug finansierer selv en del af restaureringsarbejdet, ligesom borgere fra Uldum har bidraget til projektet. Desuden er restaureringen af Uldum Mølle blevet muliggjort med støtte fra en lang række virksomheder og fonde.

"Uldum Mølle er kendt viden om og ikke mindst lokalt som arbejdende museum, vi glæder os til at få den renoveret så den kan dreje rundt igen", siger Jens M. Rasmussen, Formand for Uldum Mølle, og fortsætter: "Fra møllen er der en god udsigt til Uldum Kær, der er gennem Skov- og Naturstyrelsen og EU-midler er under naturopretning. Uldum Mølle er sammen med Kæret og Uldum Højskole med til at samle vores landsby i en helhed".

Projektleder Eske Møller, Realdania, siger: "Uldum Mølle udgør en vigtig del af områdets historiske identitet. Opbakningen i lokalsamfundet, hvor der er blevet ofret mange kræfter på at realisere restaureringsarbejdet, tilfører desuden en stor ekstraværdi til projektet med bevaring af den lokale kulturarv."

Yderligere oplysninger
Formand for bestyrelsen Jens M. Rasmussen, Uldum Mølle, tlf. 75 67 36 63
Projektleder Eske Møller, Realdania, tlf. 70 11 66 66