x

Formålet med Underværker er at støtte ildsjæle, der arbejder med det byggede miljø til gavn for lokalsamfundet. Gennem kampagnen ønsker vi at sænke barrieren mellem ildsjælenes gode idéer og de færdige, realiserede projekter. Kampagnen kan gøre den lokale og gode idé, der knytter sig til det byggede miljø, til virkelighed.

Siden 2011 har vi målrettet støttet projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige, og erfaringerne viser, at ildsjælenes indsats skaber resultater i både land og by. Ildsjælene skaber nye løsninger og får øje på nye muligheder og blinde pletter i lokalsamfundet – og de gør noget ved sagen!

Nogle gange fører ildsjælenes engagement og foretagsomhed til nye bæredygtige løsninger, byhaver, mobile udekøkkener eller containerbyer. Andre gange til projekter med fokus på bevaring og formidling af den lokale bygningsarv. Og andre gange igen er det eksisterende bygninger eller steder, som bliver genopfundet til helt nye formål. Fælles er, at ildsjælenes arbejde bidrager til nye og bedre rammer for frivillige aktiviteter, der skaber sammenhold, fællesskaber og levedygtige lokalsamfund.

45 mio. kr. til ildsjæle
Med Underværker-kampagnen er der indtil videre gennemført seks ansøgningsrunder. Kampagnen bidrager både med økonomisk støtte og videndeling til at føre gode idéer ud i livet. I 2018 har vi valgt at forlænge kampagnen med yderligere 45 mio. kr. og tre ansøgningsrunder frem til 2020. Alle ’byggende’ ildsjæle har mulighed for at søge. 

Efterfølgende ansøgningsfrister offentliggøres løbende her på hjemmesiden, i kampagnens nyhedsbrev, på Facebook og på underværker.dk

 • Hvis du vil søge støtte gennem Underværker, skal du ikke søge gennem vores normale ansøgningsskema. Du kan læse om, hvordan du søger her:

  https://www.undervaerker.dk/vaer-med

  Underværker er en invitation til at søge økonomisk støtte til at føre gode idéer ud i livet. Man kan søge, hvis man arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber og forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Afgørende er, at projektet skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet for brugere og lokalsamfund

  Er du en ildsjæl med en god idé til et projekt, kan du være med ved at beskrive den på www.underværker.dk. Dernæst skal du demonstrere, at der er opbakning til den ved at samle ’likes’. Hvis flere end 200 personer tilkendegiver, at de synes om projektet, går det videre til bedømmelse.

  Der kan maksimalt søges om 1.000.000 kr. til et projekt.

  Næste ansøgningsfrist er den 13. december 2018 kl. 12.00, og her skal både projektbeskrivelser og ’likes’ være i hus. Projektansøgningerne bedømmes henover vinteren. De udvalgte projekter offentliggøres i løbet af foråret 2019.

 • Ved bedømmelsen lægger vi vægt på:

  • At projektet bygger på en god og original idé
  • At projektet nyder stor opbakning
  • At projektet har et alment sigte og gør en forskel for mange
  • At projektet skaber livskvalitet gennem det byggede miljø
  • At der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag projektet
  • At projektet har en bæredygtig anlægs- og driftsfinansiering

  Læs mere i ansøgningsvejledningen

 • Til at bistå os i bedømmelsen er nedsat et bedømmelsesudvalg, som består af:

  • Julie Takla Helsted, socialøkonomisk iværksætter og chef for Saxogade
  • Peter Sand, forretningsudvikler og direktør for Naturkraft
  • Balder Johansen, social entreprenør og leder i LOGIK & CO
  • Finn Jorsal, projektmager og tidl. præsident for Friends of Cold Hawaii
  • Ane Cortzen, arkitekt og kulturchef for Kähler-koncernen
  • Christian Andersen, projektchef i Realdania
  • Per Schulze, programchef i Realdania

  Læs mere om bedømmelsesudvalget

  Den endelige beslutning om tildeling af støtte foretages af vores direktion på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling.


Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Podcast

Hvad betyder ildsjælene for udviklingen af vores byer, byrum og fællesskab? Hvad er et Underværk? Og hvorfor har Realdania brugt over 90 mio. kr. på at hjælpe ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed? Lyt med og få svaret i fjerde episode af #tankeRUM.

Hør vores andre podcasts:

Podcasts

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere