x

Formålet med Underværker er at støtte ildsjæle, der arbejder med det byggede miljø til gavn for lokalsamfundet. Gennem kampagnen ønsker vi at sænke barrieren mellem ildsjælenes gode idéer og de færdige, realiserede projekter. Kampagnen kan gøre den lokale og gode idé, der knytter sig til det byggede miljø, til virkelighed.

Siden 2011 har vi målrettet støttet projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige, og erfaringerne viser, at ildsjælenes indsats skaber resultater i både land og by. Ildsjælene skaber nye løsninger og får øje på nye muligheder og blinde pletter i lokalsamfundet – og de gør noget ved sagen!

Nogle gange fører ildsjælenes engagement og foretagsomhed til nye bæredygtige løsninger, byhaver, mobile udekøkkener eller containerbyer. Andre gange til projekter med fokus på bevaring og formidling af den lokale bygningsarv. Og andre gange igen er det eksisterende bygninger eller steder, som bliver genopfundet til helt nye formål. Fælles er, at ildsjælenes arbejde bidrager til nye og bedre rammer for frivillige aktiviteter, der skaber sammenhold, fællesskaber og levedygtige lokalsamfund.

 • Den 4. marts 2019 offentliggjorde vi 23 nye projekter, som nu bliver til virkelighed.

  Jylland

  • Brohuset, Sundby Mors Havn, Morsø Kommune
   Et multiaktivitetshus for lokale foreninger er på vej på Mors. Med aktiviteter i og nær vandet er drømmen, at stedet skal inspirere til pitstop med aktiviteter, leg, friluftsoplevelser, formidling og afslapning.
   Støttes med: 700.000 kr.

  • Byens Rum, Årre, Varde Kommune
   På byggetomten efter byens nedrevne skole ønsker lokale ildsjæle at etablere et byrum til leg, fysiske aktiviteter og læring. Byrummet skal bl.a. indeholde sansehave, skaterbane, siddetrappe mm. Målet er at samle hele byen til aktiv udfoldelse og socialt samvær, som forankres hos de lokale foreninger.
   Støttes med 1.000.000 kr.

  • Generationsbroen, Låsby, Skanderborg Kommune (forprojekt)
   Borgerne i Låsby har en vision om at bevæge mennesker til at mødes på tværs af generationer. At bevæge en hel by til en større grad af medborgerskab og sammenhængskraft ved at tænke byens mødesteder sammen. Projektet er et forprojekt, der skal undersøge, hvordan der kan skabes nye mødesteder på tværs af generationer.
   Støttes med 100.000 kr. til en forundersøgelse

  • Gæstehuset – et dagtilbud for døende, Kolding, Kolding Kommune (forprojekt) Gæstehuset på Vesterløkke skal være et aflastningstilbud til pårørende og døende, som ønsker at dø i eget hjem, og til døende, der er helt alene. Et nyt fællesrum bliver husets hjerte, og indretning og natur skal bringe opmuntring. Lokale frivillige står bag projektet i samarbejde med Kolding Kommune.
   Støttes med 200.000 kr. til projektudvikling

  • Harrevig Grønne Forsamlingshus, Harrevig-egnen, Skive Kommune (forprojekt)
   På Harrevig-egnen er borgerne gået sammen om at skabe et moderne forsamlingshus for borgerne i de to landsbyer. Det Grønne Forsamlingshus skal opføres, hvor Hjerk Forsamlingshus ligger i dag, og med bæredygtighed som overordnet princip. Omgivelserne indrettes med naturraste-/legeplads.
   Støttes med: 200.000 kr. til projektudvikling

  • Kulturhuset Terminalen, Herning, Herning Kommune
   At skabe et socialt samlingspunk for alle urbane sportsgrene og subkulturer. Sådan lyder målet for dette projekt, der skal omdanne den eksisterende Post Terminal på 9.000 kvadratmeter til Kulturhuset Terminalen. Første etape består af skatepark, klatrevægge, lokaler til e-sport mm.
   Støttes med 1.000.000 kr.

  • Mejeriet åbner op, Tarm, Ringkøbing-Skjern Kommune
   Mejeriet er et frivilligt drevet kulturhus. Nu vil lokale ildsjæle give stedet et løft, så det kan rumme flere funktioner – bl.a. et nyt indgangsparti, fast scene, udendørsområde, nyt barområde og et forbedret køkken.
   Støttes med 1.000.000 kr.

  • Natur-huset, Starup, Haderslev Kommune
   Ved at omdanne en tidligere brugsforening til bl.a. turistinformation, iværksætterkontorer, ungdomsklub, fitness og dans vil den selvejende forening NATUR-HUSET gøre bymidten til et sted, der henvender sig til alle aldre og summer af liv hele ugen. Stedet skal også give turister indblik i lokalområdets unikke natur og historien om Starup-Tofterup.
   Støttes med 930.000 kr.

  • Vaskeriet – et multifællesskab, Brabrand, Aarhus Kommune  
   Vaskeriet er en ’øvebane’ for mennesker med udviklingshæmning, der gennem arbejdet udvikler mod, evner og drømme, som gør det lettere at finde sig til rette på en arbejdsplads. Vaskeriet er et fællesskab, der også knytter forbindelser til beboerne i det almene boligområde, Søvangen. Projektet omfatter istandsættelse og indretning af butikslokale til Vaskeriet, lektiecafé mm.
   Støttes med 600.000 kr.

  • Thy Caravanen, Thy, Thisted Kommune
   Dette projekt skal gøre livet lettere og mulighederne større for de mange aktører i friluftslivet i Thy og omegn. Med Thy Caravanen etableres midlertidige enheder, som ikke ødelægger den fine natur, men giver adgang til læring og oplevelser. Der er tale om en specielt udviklet ’facilitetsbase’ på hjul med mobilt køkken, borde/bænke, overdækning, bålpladser mm.
   Støttes med 430.000 kr.

  • Unge med vilje i Bedst mod West, landsbyklyngen Bedst mod West, Ringkøbing-Skjern Kommune
   At skabe et spændende og involverende miljø for unge. Sådan lyder målet for dette projekt, som skal skabe mere indhold og flere aktiviteter for lokale unge og tiltrække unge fra de omkringliggende byer. Med dette projekt skal eksisterende lokaler omdannes, så de kan huse bl.a. arrangementer.
   Støttes med 410.000 kr.

  Fyn

  • Koelbjergmanden og istidsdannelsen, Vissenbjerg, Assens Kommune

  I Vissenbjerg vest for Odense er en ny udstillingsbygning på vej, som skal formidle Koelbjergmanden – Nordens ældste menneskefund. Udstillingsbygningen skal skabe rammer for læring om det historiske fund af Koelbjergmandens kranium og knogler og Vissenbjerg bakkers istidslandskab.
  Støttes med: 800.000 kr.

   

   

  Sjælland og øerne 

  • Der ligger et teater i Nordvest, Københavns Kommune
   Det professionelle børneteater i Københavns Nordvest-kvarter er et mødested for alle med fælles rum for oplevelser. Nu skal byrummet vendes, så folk inviteres indenfor. Den fælles oplevelse starter allerede på gaden i et kreativt, legende og inviterende byrum. Et byrum, der både kan stå alene og vise vej ind i teatret.
   Støttes med 180.000 kr.

  • En fremtid for alle unge! Sundby, Københavns Kommune
   Mange unge mænd i udsatte boligområder opholder sig ofte udenfor, fordi der hverken er fysisk plads eller muligheder for at udfolde sig derhjemme. Derfor vil initiativet Urban Dreams udvikle et midlertidigt fritids- og kulturtilbud, der løser behov for ly og læ og skaber rum for sociale eksperimenter.
   Støttes med 799.310 kr.

  • Et trygt rum for Hjemløserådgivningen, Nørrebro, Københavns Kommune
   Foreningen Kompasset vil sikre, at pausen fra en hjemløs tilværelse på gaden i København bliver bedst mulig. Det nuværende hus har mange funktioner, og der er sjældent ro. Gennem ombygning af eksisterende rådgivningsfaciliteter m.m. er målet at skabe bedre rum for, at hjemløse og frivillige bedre kan nå hinanden og få et øjebliks rekreativ ro.
   Støttes med 500.000 kr.

    

  • H15 Taghave Halmtorvet, Københavns Kommune
   Et grønt arbejdstag på 600 kvadratmeter ved indgangen til Den Grå Kødby skal engagere mennesker til alt det smukke på et grønt tag og sætte fokus på bl.a. produktion af fødevarer. Taghaven skal anlægges på en tidligere fragtmandshal i Den Brune Kødby. Projektet ligger som nabo til et fixerum og tænker i det hele taget i mangfoldige brugergrupper.
   Støttes med 615.000 kr.

  • Street Under Buen, Nørrebro, Københavns Kommune
   To farverige asfaltbaner, opbevaringstribuner, belysning og omklædningsrum. Sådan lyder de konkrete tiltag, der tilsammen skal skabe et samlingspunkt for gadeidræt og omdanne et utrygt område til midtpunkt for kultur og selvorganiseret idræt. Banerne er unikke, dels for de urbane rammer under Bispeengbuen, og dels som klubhus for den selvorganiserede idræt.
   Støttes med 843.750 kr.

  • Ørestad Kunsthal, Københavns Kommune

   Under en kunstigt anlagt sø i Ørestad findes et stort ubenyttet kælderlokale, som projektet skal omdanne til en kunsthal. Visionen er et lokalt forankret udstillingssted med kunst på internationalt niveau. Bag projektet står den frivillige forening KFP11, og målet er at give Ørestad det kunstneriske samlingspunkt, som bydelen mangler.
   Støttes med: 1.000.000 kr.    

  • INSP! hvor alle kan gøre en forskel, Roskilde, Roskilde Kommune
   INSP! er et visionært bud på et medborgerhus, der med borgernes talenter og ressourcer skaber idéer, produkter og oplevelser. Med dette projekt skal stedets tag renoveres, og vinduer og varmekilder skal udskiftes. Projektet understøtter liv og aktivitet i den tidligere slagteribygning.
   Støttes med 1.000.000 kr.

  • Kunst i Brug, Unnerud, Odsherred Kommune
   Den gamle brugs i Unnerud, som lukkede sidst i 1970’erne skal genoplives som et centralt mødested på Egebjerghalvøen. I fokus er mødet mellem erfarne kunstnere og unge keramik- og tekstilkunstnere på vej. Den gamle brugsbygning skal bl.a. indrettes med væveværksted, kunstbibliotek, tagterrasse og gårdhave.
   Støttes med 685.100 kr.

  • Samlingspunkt på Svanholm Gods, Skibby, Odsherred Kommune (forprojekt)
   Kollektivet Svanholm har mange besøgende, men der er mulighed for at åbne godset mere op og samtidig invitere indenfor til nye fællesskaber, oplevelser og økologiske eksperimenter. Dette forprojekt skal undersøge mulighederne for at skabe et samlingspunkt på Hornsherred for friluftsliv, fællesskab, økologi og kulinarisk håndværk.
   Støttes med 130.000 kr. til projektudvikling

    

  • Wonderland på Lolland
   Wonderland skal være samlingspunkt for danske rollespillere på tværs af alder, køn og bopæl i en tidligere kemisk våbenfabrik. Projektet skal skabe rum for nye samarbejder, netværk og venskaber med plads til erfaring og nye idéer. På sigt skal stedet udvikle sig til et formidlings- og oplevelsescenter.

   Støttes med 600.000 kr. 

  • Badekultur i Nakskov Fjord, Nakskov, Lolland Kommune
   Badebroen på Hestehovedet er en vigtig brik i den nye selvforståelse og italesættelse af Lolland-Falster. Lolland Kommune har udskiftet stedets brohoved og badehus, men hele anlægget trænger til et ansigtsløft, der bl.a. omfatter en lille sauna, omklædningshuse på stranden og istandsættelse af selve broen.
   Støttes med 900.000 kr.

 • Til at bistå os i bedømmelsen er nedsat et bedømmelsesudvalg, som består af:

  • Julie Takla Helsted, socialøkonomisk iværksætter og chef for Saxogade
  • Peter Sand, forretningsudvikler og direktør for Naturkraft
  • Balder Johansen, social entreprenør og leder i LOGIK & CO
  • Finn Jorsal, projektmager og tidl. præsident for Friends of Cold Hawaii
  • Ane Cortzen, arkitekt og kulturchef for Kähler-koncernen

  Læs mere om bedømmelsesudvalget på Underværker.dk

  Bedømmelsesudvalget

  Den endelige beslutning om tildeling af støtte foretages af vores direktion på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling.


Søg støtte

Der er lukket for nye ansøgninger i 2019

Men hold øje med vores nyheder og sociale medier. Der kommer en ny runde igen i 2020.

OBS. Har du spørgsmål vedrørende Underværker, ansøgningsskemaet mv. kan du skrive til info@underværker.dk

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Podcast

Hvad betyder ildsjælene for udviklingen af vores byer, byrum og fællesskab? Hvad er et Underværk? Og hvorfor har Realdania brugt over 90 mio. kr. på at hjælpe ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed? Lyt med og få svaret i fjerde episode af #tankeRUM.

Hør vores andre podcasts:
Podcasts

Relaterede projekter

 • Projekt

  {[{ item.title }]}

  {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}