x

Formålet med Underværker er at støtte ildsjæle, der arbejder med det byggede miljø til gavn for lokalsamfundet. Gennem kampagnen ønsker vi at sænke barrieren mellem ildsjælenes gode idéer og de færdige, realiserede projekter. Kampagnen kan gøre den lokale og gode idé, der knytter sig til det byggede miljø, til virkelighed.

Siden 2011 har vi målrettet støttet projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige, og erfaringerne viser, at ildsjælenes indsats skaber resultater i både land og by. Ildsjælene skaber nye løsninger og får øje på nye muligheder og blinde pletter i lokalsamfundet – og de gør noget ved sagen!

Nogle gange fører ildsjælenes engagement og foretagsomhed til nye bæredygtige løsninger, byhaver, mobile udekøkkener eller containerbyer. Andre gange til projekter med fokus på bevaring og formidling af den lokale bygningsarv. Og andre gange igen er det eksisterende bygninger eller steder, som bliver genopfundet til helt nye formål. Fælles er, at ildsjælenes arbejde bidrager til nye og bedre rammer for frivillige aktiviteter, der skaber sammenhold, fællesskaber og levedygtige lokalsamfund.

Næste ansøgningsfrist er den 7. februar 2022. 

Overvejer du at ansøge Realdanias kampagne Underværker? Så kan du med fordel se eller gense vores event SPØRG UNDERVÆRKER, fra den 13. december. Her kunne alle deltagere skrive og stille spørgsmål til Underværkers kampagnechef og projektleder, og blandt andet høre mere om, hvordan man involverer lokale og frivillige i byggeprocessen, hvad Underværker giver tilskud til og meget andet.  

Se Spørg Underværker   

 

Den 29. juni 2021 offentliggjorde vi 18 nye projekter, som nu bliver til virkelighed. Vi har i alt afsat ca. 12 mio. kr. til de 18 projekter.


Fyn

 • Fra Hesteomgang til Kulturformidlings- og Madpakkehus: Lundeborg, Svendborg Kommune
  En tidligere hesteomgang med en unik kulturhistorie og bygningsværdi skal føres videre som bl.a. udstillingssted for lokale kunstnere og for stedets kulturhistorie. Desuden skal bygningen være madpakkehus og mødested for folk på udflugt – f.eks. brugere af den populære øhavssti.
  Organisation: Støtteforeningen Beths Hus
  Støttes med: 625.000 kr.

Jylland

 • Dok Arends - Det gamle Sygehus - Brandes Dagligstue: Ikast-Brande Kommune
  Frivillige kræfter vil omdanne et nedlagt sygehus fra 1911 til et levende byhus, der skal danne rammer for tværkulturelle møder og inkluderende fællesskaber. Planen er at etablere midlertidige boliger for tilflyttere, så stedets fremtidige drift sikres.
  Organisation: Foreningen DOK Arends I/S
  Støttes med1.100.000 kr.

 • Landsby Lyd - musikalsk mødested på tværs i Landsbyklyngen, Lemming, Silkeborg Kommune
  I en landsbyklynge skal en nedlagt skole blandt andet indrettes med musikrum som et fristed, hvor unge fra de omkringliggende landsbyer kan mødes og blive en del af et kreativt musikalsk fællesskab.
  Organisation: Værkeriet
  Støttes med: 100.000 kr.

 • Bjerregrav Skatepark 2.0: Bjerregrav, Randers Kommune
  Frivillige og unge brugere vil omdanne en tom græsplæne til et udendørs street- og skatelandskab for områdets børn, unge og familier. Projektet vil skabe sammenhæng til andre unge-tilbud i området.
  Organisation: Foreningen for Øster Bjerregrav Aktivitetspark
  Støttes med: 1.000.000 kr.

 • Renovering af Biohuset i Lemvig: Lemvig Kommune
  En totalrenovering af biografsalen i oprindelig stil – bl.a. med øget fokus på tilgængelighed – skal sikre Lemvigs gamle og unikke biografbygning fra 1922, så den også i fremtiden kan samle byens og oplandets beboere til filmoplevelser. Projektet understøtter en unik kulturhistorisk bygning, der spiller en vigtig rolle som samlingspunkt for lokalmiljøet.
  Organisation: Den selvejende institution Biohuset
  Støttes med: 1.000.000 kr.

 • Smedegården, Lemvig, Lemvig Kommune
  Her støttes et forprojekt, der skal undersøge mulighederne for at udvide og restaurere den historiske hedeejendom med intakt smedje. Bl.a. så den kan understøtte aktiviteter i relation til smedjehåndværket og Geopark Vestjylland.
  Organisation: Foreningen Serups Smedje
  Støttes med: 250.000 kr. 

 • Spejdernes Kraftcenter Dybbøl, Sønderborg Kommune
  En ny materiale- og aktivitetshytte bygges af materialer fra det gamle soldaterhjem fra Sønderborg Kaserne. 85% af den nedrevne bygning genanvendes. Den nye bygning skal være lokalt mødested og danne ramme om aktiviteter og formidling af kultur, historie og natur til børn og unge. 
  Organisation: KFUM Spejderne Dybbøl Gruppe
  Støttes med: 175.000 kr.

 • Holtegaard - Center for aktiviteter med heste, Dronninglund, Brønderslev Kommune
  Her bliver den bevaringsværdige proprietærgård Holtegaard fra 1875 restaureret og videreført til et center for aktiviteter med heste. Aktivitetscentret bliver samlingspunkt for borgere, turister, museer og andre aktører i området. 
  Organisation: Foreningen Holtegaard – Center for aktiviteter med heste
  Støttes med: 850.000 kr.

Sjælland og Falster

 • Fra nedlagt diskotek til levende spille- og samlingssted, Faxe Kommune
  Ildsjæle vil bevare, omdanne og opgradere en tidligere gæstgivergård fra 1886, som også har været lokalt diskotek i en periode. Planen er at skabe en platform for musik og andre kulturelle initiativer i kommunen. Stedet skal fungere som lokalt og regionalt spillested med teatersal, mødelokaler og plads til udstillinger. 
  Organisation: Foreningen B&W Lives
  Støttes med: 950.000 kr.

 • Levende Havn Omø – FISK, Slagelse Kommune 
  En istandsættelse og opdatering af erhvervsfiskerihavnens bygninger fra 1956 kan gøre Omø Havn til et levende, imødekommende og aktivt samlingspunkt på øen for både aktive erhvervsfiskere, turister og øens beboere. 
  Organisation: Foreningen Omø kapsejlads i tæt samarbejde med Omø Fiskeriforening
  Støttes med: 1.000.000 kr.

 • Den gamle pavillon skaber nye rammer for scenekunst og kultur, Vordingborg Kommune
  En gennemgående renovering af den historiske Kirkeskovspavillon skal give Pavillon K bedre rammer, så stedet fortsat kan understøtte liv i huset og skabe et arbejds- og mødested for lokale borgere og områdets sprudlende scenekunstmiljø.
  Organisation: Foreningen Pavillon K
  Støttes med: 1.000.000 kr.

 • Nyt tag over Sønderbys Kultur- og Bryghus, Skibby, Frederikssund Kommune
  Den gamle købmandsforretning skal have udskiftet tag, så den kan danne ramme om et mødested for det levende lokalsamfund. Samtidig føres bygningen tilbage til sit oprindelige stråtækte udseende.
  Organisation: Den socialøkonomiske virksomhed Sønderby Kultur- og Bryghus ApS
  Støttes med: 860.000 kr.

 • Furesø Skatepark - Danmarks smukkeste mekka for gadeidræt, Værløse, Furesø Kommune
  Her vil ildsjæle skabe en skatepark og et sted til de unge, hvor de kan mødes til gadeidrætsaktiviteter - især på hjul. Rammerne er et særligt udemiljø mellem hangarer og landingsbaner på den tidligere Flyvestation Værløse.
  Organisation: Projekt Furesø Skatepark, Rulnord og Furesø Kommune
  Støttes med: 1.000.000 kr.

 • Genetablering af Tømrerkroen, Faksegade 8, KBH Ø, Københavns Kommune 
  Et forprojekt skal undersøge mulighederne for at genskabe Tømrerkroen som socialt samlingssted. Planen er et lærlingeværksted og en genetablering af Tømrerkroen i stueetagen som åben smørrebrødsrestaurant. Projektet vil skabe et aktivt miljø for både håndværkere, lærlinge og interesserede i bygningshistorie. 
  Organisation: Hustømrerforeningen
  Støttes med: 250.000

 • Fugleskjul og gangbroer ved Store Høj Sø, Amager, Københavns Kommune
  En borgerforening vil renovere og bevare de slidte gangbroer og et fugleskjul i Store Høj sø og rørskov i udkanten af Kalvebod Fælled på Amager. Målet er at skabe bedre rammer for at opleve den bynære natur – men på en måde der skåner naturen.
  Organisation: Borgerforening med 160 medlemmer
  Støttes med: 350.000 kr.

 • Masser af hjerterum – støt os med fællesrum, KBH V, Københavns Kommune 
  Renovering af fællesrum og køkken skal skabe bedre fysiske rammer omkring fællesskabet på værestedet Gang i Gaden. Projektet skaber livskvalitet og en meningsfuld hverdag for stedets socialt udsatte brugere, der er med til at designe indretningen og drive projektet. 
  Organisation: Værestedet Gang i gaden
  Støttes med: 860.000 kr.

 • Håndværkeriet i Byens Hus i Gentofte, Gentofte Kommune
  Her vil ildsjæle omdanne en tidligere skole til et kreativt værksted og mødested på tværs af interesser – af borgere til borgere. Projektet er et eksempel på et åbent og brugerstyret borgerhus, der understøtter lokalt inkluderende fællesskaber. 
  Organisation: Foreningen Byens Hus
  Støttes med: 560.000 kr.

 • Værksteder og udstilling, Gedser, Guldborgsund Kommune
  Gedser Remise Museums unikke fællesskab omkring håndværk og kulturhistorie skal føres videre. Projektet vil skabe levende værksteder med bedre arbejdsforhold, der gør det muligt at fremvise de oprindelige maskiner og samtidig understøtte stedets sociale arbejde.
  Organisation: Bevaringsforeningen Gedser Remise
  Støttes med: 300.000 kr.
En jury bistår Realdania med at udvælge projekter til støtte. I juryen sidder:
 • Helle Langer, stifter og bestyrer af Kulturhuset 18b i Harboøre
 • Mia Maja Hansson, madpirat, direktør, underviser og iværksætter i Kitchen Collective i København
 • Peter Plant, professor emeritus i pædagogik, økologisk landmand, forfatter og foredragsholder, næstformand i Torupsfonden og formand for LAG Halsnæs-Gribskov m.m.
 • Sarah Jarsbo, leder af Sydhavnens bylivskontor, selvstændig i Y Factory og forkvinde i Foreningen Sydhavnen, Aarhus
 • Søren Vester, designer, tv-vært, foredragsholder og landdistriktsforkæmper, Thise

Den endelige beslutning om tildeling af støtte foretages af vores direktion på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling.

Med Underværker støtter Realdania projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige kræfter. Kampagnen bidrager både med økonomisk støtte, rådgivning og videndeling til at føre gode idéer ud i livet.

I sin levetid har kampagnen støttet virkeliggørelsen af mere end 300 projekter med ca. 158 mio. kr.
Næste ansøgningsfrist er den 7. februar 2022.

Søg støtte

Du kan du oprette din ansøgning og arbejde videre med den frem til næste frist:

Søg støtte og læs mere om Underværker

Næste ansøgningsfrist er den 7. februar 2022.

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Underværker har telefontid mellem kl. 10.00 og 14.00 på hverdage.

Kontakt Frida Gammelgaard eller Susanne Rud fra kampagnens sekretariat på info@undervaerker.dk / eller telefon +45 22 19 70 75

Podcast

Hvad betyder ildsjælene for udviklingen af vores byer, byrum og fællesskab? Hvad er et Underværk? Og hvorfor har Realdania brugt over 90 mio. kr. på at hjælpe ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed? Lyt med og få svaret.

 

Hør vores andre podcasts:

Podcasts