x

Formålet med Underværker er at støtte ildsjæle, der arbejder med det byggede miljø til gavn for lokalsamfundet. Gennem kampagnen ønsker vi at sænke barrieren mellem ildsjælenes gode idéer og de færdige, realiserede projekter. Kampagnen kan gøre den lokale og gode idé, der knytter sig til det byggede miljø, til virkelighed.

Siden 2011 har vi målrettet støttet projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige, og erfaringerne viser, at ildsjælenes indsats skaber resultater i både land og by. Ildsjælene skaber nye løsninger og får øje på nye muligheder og blinde pletter i lokalsamfundet – og de gør noget ved sagen!

Nogle gange fører ildsjælenes engagement og foretagsomhed til nye bæredygtige løsninger, byhaver, mobile udekøkkener eller containerbyer. Andre gange til projekter med fokus på bevaring og formidling af den lokale bygningsarv. Og andre gange igen er det eksisterende bygninger eller steder, som bliver genopfundet til helt nye formål. Fælles er, at ildsjælenes arbejde bidrager til nye og bedre rammer for frivillige aktiviteter, der skaber sammenhold, fællesskaber og levedygtige lokalsamfund.

  Den 13. november 2020 offentliggjorde vi 18 nye projekter, som nu bliver til virkelighed. Vi har i alt afsat ca. 14 mio. kr. til de 18 projekter.


  Fyn og øerne

  • Bådebyggeriet – Dyreborgs dagligstue, Dyreborg, Faaborg-Midtfyn Kommune
   Bevaring og renovering af et tidligere bådeværksted, hvor der blev produceret Dyreborg Joller til en feltstation for maritime aktiviteter, et forsamlings- og aktivitetslokale med 40 siddepladser og et kreativt værksted for lokale borgere og turister.
   Organisation: Foreningen Bådebyggeriet
   Støttes med: 320.000 kr.
  • Maritimcenter Lillebælt, Middelfart, Middelfart Kommune
   Opførelse af et multifunktionshus som mini-destination for natur og kulturhistoriske oplevelser med udgangspunkt i formidling af marsvinet. Målgruppen er dykkere, skoler og klubber, men også kommunens borgere og turister.
   Organisation: Dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt i samarbejde med Middelfart Kommune
   Støttes med: 1.000.000 kr.
  • Renovering af Assens Gl. Bagfyr, Næs, Assens Kommune
   I Assens vil en gruppe lokale ildsjæle renovere Assens Gl. Bagfyr for at åbne det op til offentligheden med besøg og udstillinger. Projektet bevarer enestående bygningsarv, der formidler det lokale havnemiljø til en bredere gruppe.
   Organisation: Foreningen til bevarelse af ”Bagfyret”
   Støttes med: 155.000 kr. 
  • Ærø Madkulturhus Marstal, Ærø Kommune (forprojekt)
   Forprojektet skal undersøge mulighederne for at udvide det tidligere missionshus med et fleksibelt og professionelt køkken, festsal, handicapvenligt toilet samt forenings- og ungdomslokale. Idéen er også at planlægge en æblehave og forbedre parkeringsforholdene.
   Organisation: Ommel og Omegns Beboerforening i samarbejde med Ommel Samvirke
   Støttes med 200.000 kr.

  Jylland

  • 600 års historie indsyet på lærred, Hjørring, Hjørring Kommune
   Håndværkernes Hus i Hjørring skal udvides til et udstillingslokale til udstilling af et 42 meter langt gobelintapet, hvorpå 600 års lokalhistorie formidles. Projektet støtter rammerne for et unikt kunsthåndværk og formidler vigtige håndværkstraditioner til de næste generationer.
   Organisation: Foreningen Håndværkernes Hus
   Støttes med 1.000.000 kr.

  • Bedehuset, Harboøre, Lemvig Kommune
   Restaurering og flytning af et forfaldent bedehus fra starten af 1900-tallet. Formålet er at bevare et særligt kulturmiljø og en særlig minidestination på pilgrimsruten til Harboøre Kirke. Projektet knytter sig til en opblomstrende mikroturisme omkring pilgrimsvandring og nyder stor frivillig opbakning.
   Organisation: Lemvig Museum med fremtidig drift af frivillige kræfter.
   Støttes med: 300.000 kr.

  • Byens Blå Torv, Knebelbro, Syddjurs Kommune
   At opføre et havnehus som ramme for et fællesskab af maritime foreninger, aktiviteter og rekreative områder for mennesker i alle aldre omkring den gamle bådehavn i Knebel. Projektet skaber et nyt blåt kultur- og aktivitetscentrum med en bred almen tilgængelighed.
   Organisation: Landsbyklyngen Mols i Udvikling
   Støttes med: 1.000.000 kr.

  • Foreningsdrevet Bed&Breakfast, Sdr. Vilstrup, Haderslev Kommune
   Renovering og indretning af Vilstrup Forsamlingshus som ramme om et lokalt samlingssted og foreningsdrevet Bed&Breakfast for sognets gæster, vandre- og cykelturister på Camino Haderslev Næs. Projektet bevarer og skaber nyt liv i en tidligere stationsbygning i både dansk og tysk byggeskik.
   Organisation: Vilstrup Forsamlingshus sammen med Vilstrup Lokalråd
   Støttes med: 1.000.000 kr 

  • Harrevig Grønne Samlingshus, Roslev, Skive Kommune
   Etablering af nyt samlingssted og en nyfortolkning af forsamlingshuset for borgerne i landsbyerne Harre og Hjerk med afsæt i bæredygtige materialer og byggeri. Det nye samlingshus skal bygges med genbrug af mursten fra tidligere forsamlingshuse i området.
   Organisation: Harrevig-egnens borger- og forsamlingshus
   Støttes med: 1.000.000 kr.

  • Nyt centrum for ungdomskulturen, Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Kommune
   Projektet skal skabe et ungdomshus og en socialøkonomisk café i en fredet stationsbygning drevet af unge fra Erhvervsskolen Vestjylland, der udvikler og styrker ungdomskulturen i Ringkøbing. Projektet skaber nyt liv i en historisk bygning og støtter udviklingen af et ungdomsmiljø på egnen.
   Organisation: Foreningen Ringkøbing Station
   Støttes med: 1.000.000 kr.

  • Livet tilbage i byens forsamlingshus, Gimming, Randers Kommune
   Udendørs og indendørs arkitektonisk genopretning af landsbyens 120 år gamle forsamlingshus for derigennem at styrke fællesskab og sammenhængskraft i Gimming landsby og omegn. Projektet omfatter desuden etablering af et nyt udendørs torv.
   Organisation: Bestyrelsen for Gimming Forsamlingshus
   Støttes med: 1.000.000 kr.

  • KreativitetsHuset i Strandkanten, Frøstrup Lild Strand, Thisted Kommune
   Etablering af et kreativt og rekreativt mødested for kunstnere, naturfolk, beboere og sommerhus i en tidligere købmandsgård. Huset skal rumme kunstnerværksted, kursus- og udstillingsfaciliteter samt udlejning af værelser til turister og artists-in-residence.
   Organisation: Foreningen KreativitetsHuset sammen med Kunstriget, som består af 10 lokale kunstnere.
   Støttes med: 1.000.000 kr.
  • Opholdsareal til Omega Skate Hal, Hinnerup, Favrskov Kommune
   Gennem inkluderende arkitektur, konstruktion og isolering skal eksisterende gadeidræts-faciliteter i en 2.000 kvadratmeter tidligere industrihal bredes ud til et større og bredere publikum, herunder også pigeskatere.
   Organisation: Foreningen Omega Skate Hal
   Støttes med: 440.000 kr.

  Sjælland 

  • Relationsskabende sammenhold på tværs, St. Heddinge, Stevns Kommune
   Omdannelse af anden sal af et bevaringsværdigt pakhus til et klubtilbud med plads til alt fra e-sport, brætspil, dans og undervisning til foredrag og koncerter. Projektet henvender sig særligt til udsatte unge med diagnoser, som ellers har svært ved at deltage i fællesskaber.
   Organisation: Alpha Esport Stevns og Horisonten STU
   Støttes med: 500.000 kr. 

  • Bevar Biksen, et mødested for naboer, Valby, Københavns Kommune
   Fremtidssikring af multifunktionelt mødested i et tidligere butikslokale i et alment boligområde, bl.a. gennem renovering. Projektet inddrager beboerne og skaber de fysiske rammer for et fortsat fællesskab i en boligforening, hvor ensomhed er et problem.
   Organisation: Den boligsociale helhedsplan SURF Valby og Boligforeningen 3B Valbyejendommene
   Støttes med: 810.000 kr.

  • Brandsikring af KoncertKirken, Nørrebro, Københavns Kommune
   Renovering og brandsikring af KoncertKirken på Blågårds Plads, som er solidt forankret i lokalmiljøet, drives af en stor gruppe ildsjæle og skaber et kulturelt samlingssted i en funktionstømt kirke.
   Organisation: KoncertKirken Blågårds Plads
   Støttes med: 1.000.000 kr.

  • Tehuset, Amager, Københavns Kommune
   Tehuset i Ballonparken skal isoleres og renoveres, så det kan fortsætte som knudepunkt og samlingssted for beboere i Ballonparken. Projektet understøtter en vigtig kulturbærende del af det gamle Islands Brygge og den særlige bygningsarv i de tidligere militære barakker.
   Organisation: Ballonparken
   Støttes med: 900.000 kr. 

  • Øvelokaler – Ungdomshuset
   I Ungdomshuset på Dortheavej 61 er musikøvelokaler i lydisolerede containere på vej. De skal løse et støjproblem og sikre gode relationer til naboerne og samtidig bidrage til det stærke ungdomsfællesskab på stedet.
   Organisation: Fonden Jagtvej 69
   Støttes med 1.000.000 kr.
   

   

  En jury bistår Realdania med at udvælge projekter til støtte. I juryen sidder:
  • Helle Langer, som er stifter og bestyrer af Kulturhuset 18B, Harboøre
  • Mia Maja Hansson, som er ’madpirat’, iværksætter og direktør i Kitchen Collective, underviser mm., København
  • Peter Plant, som er professor emeritus i pædagogik, økologisk landmand, forfatter og foredragsholder, næstformand i Torupfonden, LAG Halsnæs-Gribskov mm., Torup
  • Sarah Jarsbo, som er leder af Sydhavnens bylivskontor, selvstændig i Y Factory og forkvinde i Foreningen Sydhavnen, Aarhus
  • Søren Vester, som er designer, tv-vært, foredragsholder og landdistriktsforkæmper, Thise

  Den endelige beslutning om tildeling af støtte foretages af vores direktion på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling.

  Med Underværker støtter Realdania projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige kræfter. Kampagnen bidrager både med økonomisk støtte, rådgivning og videndeling til at gøre gode idéer ud i livet. I sin levetid har kampagnen støttet virkeliggørelsen af mere end 280 projekter med ca. 131 mio. kr. Næste ansøgningsfrist er den 20. april 2021 kl. 12.

   


Søg støtte

Den 20. april 2021 udløb fristen for at søge støtte fra Underværker i denne omgang.

Næste ansøgningsrunde ligger i starten af 2022.

Podcast

Hvad betyder ildsjælene for udviklingen af vores byer, byrum og fællesskab? Hvad er et Underværk? Og hvorfor har Realdania brugt over 90 mio. kr. på at hjælpe ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed? Lyt med og få svaret.

 

Hør vores andre podcasts:

Podcasts