x

Formålet med Underværker er at støtte ildsjæle, der arbejder med det byggede miljø til gavn for lokalsamfundet. Gennem kampagnen ønsker vi at sænke barrieren mellem ildsjælenes gode idéer og de færdige, realiserede projekter. Kampagnen kan gøre den lokale og gode idé, der knytter sig til det byggede miljø, til virkelighed.

Siden 2011 har vi målrettet støttet projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige, og erfaringerne viser, at ildsjælenes indsats skaber resultater i både land og by. Ildsjælene skaber nye løsninger og får øje på nye muligheder og blinde pletter i lokalsamfundet – og de gør noget ved sagen!

Nogle gange fører ildsjælenes engagement og foretagsomhed til nye bæredygtige løsninger, byhaver, mobile udekøkkener eller containerbyer. Andre gange til projekter med fokus på bevaring og formidling af den lokale bygningsarv. Og andre gange igen er det eksisterende bygninger eller steder, som bliver genopfundet til helt nye formål. Fælles er, at ildsjælenes arbejde bidrager til nye og bedre rammer for frivillige aktiviteter, der skaber sammenhold, fællesskaber og levedygtige lokalsamfund.

  Den 4. juni 2020 offentliggjorde vi 18 nye projekter, som nu bliver til virkelighed. Vi har i alt afsat ca. 13,5 mio. kr. til de 18 projekter.

  Lolland

   VOB – Dit lokale mødested, Horslunde, Lolland Kommune
   Renovering af det bevaringsværdige Vindeby Forsamlingshus med bl.a. nyt tag, udskiftning af vinduer og døre, renovering af køkken og ny terrasse.
   Støttebeløb: 790.000 kr. 
    

  Fyn 

  • Aasum Gamle Smedje, Odense NØ, Odense Kommune
   Forvandling af den 200 år gamle fredede Aasum Gamle Smedje til et åbent miljø og aktivt værested for kunstnere, forbipasserende og kreative børn og voksne.
   Støttebeløb: 900.000 kr. 

  • Byrum ved gadekæret i Skjød, Favrskov Kommune
   Etablering af en promenade i forbindelse med landsbyens absolutte centrum – gadekæret. Målet er at inspirere til nye oplevelser for landsbyboere i alle aldre.
   Støttebeløb: 250.000 kr.
  • Formidlingsplatform til Regelbau 411 (forprojekt), Thyholm, Thisted Kommune
   Forprojektet skal undersøge mulighederne for at skabe en mobil enhed med åben scene, højtalere, skærm og lys. Målet er at forbedre mulighederne for nye initiativer og arrangementer i det offentlige rum sideløbende med udstillingsprogrammet i bunkerne.
   Støttebeløb: 200.000 kr.
  • Kulturhuset Rampelys, Silkeborg, Silkeborg Kommune
   At øge tilgængeligheden til kulturhuset Rampelys ved hjælp af en ny elevator og forbedring af indretningen med ny live-scene og udvidelse af toiletter.
   Støttebeløb: 900.000 kr. 
  • Tårnet i Hammer Bakker, Hammer Bakker, Aalborg Kommune
   Omdannelse af vandtårn fra 1939 til oplevelsestårn med fokus på formidling og udsigt over området og Limfjorden. Projektet bygger på et aktivt fællesskab på tværs af landsbyer.
   Støttebeløb: 1.000.000 kr.
  • Videreføring af Aagaard, Hurup Thy, Thisted Kommune
   Istandsættelse af Aagaard – en 220 år gammel og sjælden firlænget gård. Med nænsomhed skal Aagaard istandsættes og indrettes med værksteder, overnatningsmuligheder mm.
   Støttebeløb: 1.000.000 kr. 
  • Vinderup Vandtårn, Vinderup, Holstebro Kommune
   Renovering af bevaringsværdigt vandtårn fra 1926 til mødested for det lokale foreningsliv og kulturelle aktiviteter. 
   Støttebeløb: 800.000 kr. 
  • Ødis Søpavillon, Ødis, Kolding Kommune
   Etablering af en søpark og søpavillon - et nyt fælles mødested i landsbyen til gavn for både daginstitutioner, den lokale skole, plejehjemmet, spejderne og de lokale borgere.
   Støttebeløb: 1.000.000 kr. 
    

  Sjælland

  • Bjergtaget – et besjælet fælleshus, Bjergsted, Kalundborg Kommune
   At gøre en historisk lagerbygning til samlingspunkt for Bjergsteds landsbyaktiviteter, iværksætteri og kreativitet. Her skal være kulturarrangementer, fællesspisning, kontorfællesskab og friluftsaktiviteter.
   Støttebeløb: 1.000.000 kr.
  • Lyngborgen – ro natur og fællesskab, Ellinge Lyng, Vig, Odsherred Kommune
   At optimere Naturskolen, som ligger i forbindelse med feriekolonien Lyngborgen, så den kan bruges året rundt. Målet er at skabe bedre muligheder for at mødes om naturen, roen og fællesskabet.
   Støttebeløb: 1.000.000 kr.  
  • Makvärket Movement, Knabstrup, Holbæk Kommune
   Etablering af bevægelsesrum og badehus med sauna og koldtvandstønde på Makvärket – et brugerstyret kulturhus og mødested i det tidligere teglværk i Knabstrup, som i dag huser et fællesskab af frivillige i alle aldre.
   Støttebeløb: 1.000.000 kr. 
  • Socialhostel Keepgoing (forprojekt), Roskilde, Roskilde Kommune
   Forprojektet skal undersøge mulighederne for at omdanne en lukket erhvervsbygning til et åbent og inkluderende fællesskab i hjertet af Roskilde. Idéen er at skabe et hostel, hvor sårbare unge kan blive fagligt uddannet i ordinære jobfunktioner.
   Støttebeløb: 200.000 kr. 

   

  Hovedstadsområdet

  • Café i Hareskovby (forprojekt), Hareskovby, Furesø Kommune
   Forprojektet skal undersøge mulighederne for at renovere og opdatere det bevaringsværdige udhus ved Hareskov Station, så det bliver et nyt hjerte i området, hvor lokale kan mødes på tværs af alder og interesser.
   Støttebeløb: 250.000 kr. 
  • Garage Park NV, København NV, Københavns Kommune
   At skabe et moderne borgerdrevet samlingssted med fokus på demokrati og deltagelse i et område af bevaringsværdige smedjeværksteder. Garage Park NV går fra at være en midlertidig bypark til blivende ramme for fællesskab og demokrati.
   Støttebeløb: 800.000 kr. 
  • Home: Sisters Hope, Hedehusene, Høje-Taastrup Kommune
   Omdannelse af klassisk 70’er institutionsbygning til laboratorium for sanselig læring og forankring i det almene boligområde, Charlottekvarteret. Målet er et mødested på tværs af kulturelle og sociale skel.
   Støttebeløb: 1.000.000 kr. 
  • Kreativt værksted på Rigshospitalet, København Ø, Københavns Kommune
   Etablering af et kreativt værksted på Rigshospitalet til glæde for indlagte børn og unge. Værkstedet skal danne rammen om nye fællesskaber blandt de ofte isolerede og ensomme børn og unge og styrke deres livsglæde.
   Støttebeløb: 1.000.000 kr. 
  • Kulturlaboratorium i Brøndby Strand, Brøndby Kommune
   Etablering af Danmarks første ungedrevne kulturlaboratorium i et alment boligområde – et sted, hvor børn og unge udvikler nye færdigheder, fællesskaber og selvværd gennem kreativt i arbejde.
   Støttebeløb: 450.000 kr.

   

  Til at bistå os i bedømmelsen er nedsat et bedømmelsesudvalg, som består af:

  • Julie Takla Helsted, socialøkonomisk iværksætter og chef for Saxogade
  • Peter Sand, forretningsudvikler og direktør for Naturkraft
  • Balder Johansen, social entreprenør og leder i LOGIK & CO
  • Finn Jorsal, projektmager og tidl. præsident for Friends of Cold Hawaii
  • Ane Cortzen, arkitekt og kulturchef for Kähler-koncernen

  Læs mere om bedømmelsesudvalget på Underværker.dk

  Bedømmelsesudvalget

  Den endelige beslutning om tildeling af støtte foretages af vores direktion på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling.


Søg støtte

Næste ansøgningsrunde åbner i foråret 2021

Læs mere om kampagnen på Underværkers egen hjemmeside, hvor du også finder de specifikke krav til selve ansøgningen:

Underværker.dk

OBS. Har du spørgsmål vedrørende Underværker, ansøgningsskemaet mv. kan du skrive til info@undervaerker.dk

Podcast

Hvad betyder ildsjælene for udviklingen af vores byer, byrum og fællesskab? Hvad er et Underværk? Og hvorfor har Realdania brugt over 90 mio. kr. på at hjælpe ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed? Lyt med og få svaret i fjerde episode af #tankeRUM.

Hør vores andre podcasts:
Podcasts