x

Unge mødes på tværs af landsbyerne 

Hvor hænger du ud, når du er ung i en landsby? Du er for stor til skolen og klubben, men for ung til det traditionelle forsamlingshus. Du vil gerne mødes med andre unge, men er ikke nødvendigvis interesseret i dét, der foregår i hallen. Så hvad gør du? 

I Vesterhavsklyngen ved Nissum Fjord bor der godt 200 unge i alderen 14-25 år, og her kender de unge til problemet med at mangle et sted at mødes. 

Derfor har de dannet en ungeklynge, hvor de unge mødes på tværs af landsbyerne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum. I ungeklyngen arbejder de for at skabe et nyt fælles mødested, der kan være med til at sikre et ungdomsliv, fællesskab og varigt tilhørsforhold til stedet. 

Fra gammelt klubhus til nyt mødested

Ungeklyngen har i 2017 overtaget et tidligere klubhus i Staby, som de ønsker at ombygge til et attraktivt mødested. Vi støtter projektet sammen med Lokale og Anlægsfonden, fordi vi gerne vil fremme nye rammer for fællesskaber og bidrage til at udvikle yderområderne. 

Antallet af unge falder

  • I 2010 boede der 1.166 personer mellem 18-24 år i Holstebro kommunes landdistrikter eller landsbyer (<499 indbyggere) 

  • I 2018 er tallet 1.018. Det er en nedgang på knap 13 procent.

I projektet hjælper en ekstern rådgiver - Kondens Arkitekter - de unge med at få defineret, hvad det gamle klubhus skal blive til i fremtiden. Skal der være et sted for koncerter, brætspil, madlavningsaktiviteter og fællesspisning? Eller ønsker de unge i Vesterhavsklyngen et værksted? 

De unge er aktive medspillere i idéudviklingen og er selv med til at forme huset. Rådgiveren hjælper de unge med at få italesat udfordringer og løsningsrum gennem en række konkrete workshops med diskussion, storytelling, inddragende designproces og udvikling af 1:1 modeller af huset. 

Nationalt eksempelprojekt

Med ungeklyngen håber vi at få et eksempel på, hvordan fysiske mødesteder kan bidrage til at fastholde ungdomslivet og fællesskabet i landsbyerne. Det er nemlig en national tendens, at der bliver stadig færre unge på landet. 

Et indeks fra Danmarks statistik over aldersfordelingen i Danmarks landdistrikter viser tydeligt, at der de sidste 10 år er kommet flere ældre over 60 år og færre unge under 25 år. Samtidig rykker de unge sammen i de fire største danske byer. 

I ungeklyngen vil de gerne dæmme op for tendensen og udover et nyt mødested, vil de også sætte fokus på de unges bolig- og transportmuligheder, når mødestedet efter planen står færdigt i 2019.