x

Omkring 1,2 millioner mennesker bor i landdistrikterne og de små byer i Danmark. Tallet har været faldende over de sidste 40 år, men det er stadig omkring hver femte dansker, der bor uden for de fire største byer.

I Realdania vil vi være med til at styrke livet på landet. Danskerne skal fortsat kunne besøge og leve aktive og gode liv i landsbyerne – også selvom landdistrikterne er under forandring, og købmanden drejer nøglen om.

I 2015 satte vi derfor gang i fem pilotprojekter sammen med DGI. De skulle vise, om såkaldte landsbyklynger kan være med til at skabe en positiv udvikling i landsbyerne. Efter en vellykket pilotperiode lancerede vi sammen med DGI og Lokale og Anlægsfonden en større kampagne og vi har nu i alt hjulpet 29 landsbyklynger i gang. I 2019 afsatte vi yderligere midler til at styrke mødestederne i landsbyklynger over hele landet. 

Mødestedet - ny støtte til landsbyklynger

Erfaringen fra arbejdet med landsbyklynger er, at mødestederne i klyngen er meget centrale for klyngens sammenhængskraft og fællesskab. Derfor har vi i 2019 og sammen med Lokale og Anlægsfonden afsat 50 mio. kr. til kampagnen ’Mødestedet’, der skal styrke de fysiske rammer om klyngernes fællesskab og fritidsliv. Læs mere på vores projektbeskrivelse 'Mødestedet - en kampagne for landsbyklynger' 

Mødestedet - en kampagne for landsbyklynger

Hvad er en landsbyklynge?

I en landsbyklynge finder flere landsbyer sammen i et nyt fællesskab, hvor borgere samles om alt fra institutioner og foreninger til haller og rekreative tilbud. I en landsbyklynge er det måske ikke alle landsbyer, der kan beholde deres hal – til gengæld kan landsbyerne til sammen igen stille hold.

I vores arbejde med landsbyklynger, bruger vi omkring 18 måneder til at danne en ny klynge. I denne periode får landsbyerne ny viden om lokalområdet og hvordan det vil udvikle sig fremover. Samtidig får landsbyerne i klyngerne hjælp til at løbe gang i dét samarbejde, der skal fungere på tværs og styrke livet i landsbyerne.

Projektet Landsbyklynger er del initiativet 'Yderområdernes potentialer', hvor vi arbejder for, at yderområderne også i fremtiden er attraktive steder at bo, drive erhverv og være turist.

Landsbyklynger i kampagnen 

På kortet herunder kan du se, hvilke klynger vi har støttet i kampagnen.

Kort over 29 landsbyklynger

Hent kortet i pdf 

Evaluering af pilotprojekterne

De fem pilotprojekter har vist, at landsbyer står stærkere sammen. I landsbyklyngerne bruger landsbyerne hinandens styrker til at udvikle den enkelte landsby og hele klyngen. Læs mere i vores evaluering:

Evaluering af pilotprojekt landsbyklynger, DGI og Realdania 2017

 

evaluering af pilotprojekter

 

 

 

Borgerundersøgelse

I 2017-2018 har vi sammen med DGI og Lokale og Anlægsfonden gennemført borgerundersøgelser i 24 landsbyklynger fordelt over hele landet. Vi har fået mere end 21.000 besvarelser. 

Spørgeskemaerne er udsendt til borgere over 16 år i samarbejde med de kommuner, hvori landsbyklyngerne ligger.