Landsbyklynger

I mange landsbyer bliver der færre indbyggere, hallen står tom og købmanden drejer nøglen om. Men nu spirer såkaldte landsbyklynger frem. De viser nye veje til, hvordan livet kan sikres i landsbyerne. Efter en vellykket pilotperiode har vi sammen med DGI, Lokale og Anlægsfonden lanceret en kampagne, der hjælper op til 25 nye landsbyklynger i gang.

Tema

Omkring 1,2 millioner mennesker bor i landdistrikterne og de små byer i Danmark. Tallet har været faldende over de sidste 40 år, men det er stadig omkring hver femte dansker, der bor uden for de fire største byer.

I Realdania vil vi være med til at styrke livet på landet i Danmark. Danskerne skal fortsat kunne besøge og leve aktive og gode liv i landsbyerne – også selvom landdistrikterne er under forandring, og købmanden drejer nøglen om.

Derfor satte vi i 2015 - og sammen med DGI - gang i fem pilotprojekter, der skulle vise om såkaldte landsbyklynger kan være med til at skabe en positiv udvikling i landsbyerne.

I en landsbyklynge finder flere landsbyer sammen i et nyt fællesskab, og byerne og deres borgere samles om, deler og fordeler alt fra identitet og institutioner til foreninger og rekreative tilbud. I en landsbyklynge er det måske ikke alle landsbyer, der kan beholde deres hal – til gengæld kan landsbyerne til sammen igen stille hold.

Erfaringer fra pilotprojekterne

De fem pilotprojekter har i løbet af 2016 vist, at landsbyklyngerne står stærkere sammen. I landsbyklyngerne bruger landsbyerne hinandens styrker til at udvikle den enkelte landsby og hele klyngen. En evaluering af pilotprojekterne blandt landsbyklyngernes styregruppemedlemmer viser:

• 87 % mener, at projektet har styrket lokalsamfundenes evne til at samarbejde
• 87 % mener, at projektet har højnet deres evne til at se mere langsigtet på udviklingen af lokalområdet
• 94 % peger på, at de vil anbefale projektet til andre lokalsamfund

Publikation: Evaluering af pilotprojektet Landsbyklynger

De landsbyklynger som er blevet støttet i pilotperioden, er:
klyngen i
 

Landsbyklyngen i Hjørring Kommune Landsbyklyngen – Mols i Udvikling

Landsbyklyngen i Vordingborg Kommune 

Landsdækkende kampagne for landsbyklynger i 2016-2018

Erfaringerne fra de første fem pilotklynger føres videre i den landsdækkende kampagne Landsbyklynger, der er lanceret i et samarbejde mellem os, DG og Lokale og Anlægsfonden. 

I kampagnen kan op til 25 nye landsbyklynger over hele landet få støtte. Kampagnen giver klyngerne ny viden om lokalområdet og udviklingstendenserne. Samtidig får landsbyerne i klyngerne hjælp til at løbe gang i dét samarbejde, der skal styrke livet i landsbyerne.

På kortet herunder, kan du se, hvor mange klynger, der indtil videre har fået støtte, og du kan læse mere om projekterne og deres udvikling på Landsbyklynger.dk. Der vil i kampagneperioden løbende komme flere nye klynger til.

Kort over landsbyklynger

Se kortet i stor størrelse

Projektet Landsbyklynger er støtte gennem vores initiativ Yderområdernes potentialer. Initiativet er en del af programmet Mulighedernes Danmark, der arbejder for, at yderområderne også i fremtiden er attraktive steder at bo, drive erhverv og være turist.

Projektfakta

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

  • Video

  • Publikationer

  • Tidsplan

Video

Tidsplan

Tidsplan

Fase 1 – Forundersøgelse: 4. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015

Fase 2 – Pilotprojekter: 3. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016

Fase 3 – Kampagne 2016 - 2018

{{ title }}

{{ description }}