Urban Mediaspace Aarhus

Aarhus by skal åbne sig mod vandet. Den gamle erhvervshavn skal ikke længere skygge for de historiske byrum og bylivet langs åen, men forbindes til en urban og rekreativ sammenhæng ud mod bugten.

Store omlægninger af havnen i Aarhus gør det muligt at anvende byens centrale havnefront på en ny og rekreativ måde, så havnen kommer i tæt sammenhæng med den historiske bykerne. Et levende og aktivt havnebyrum skal strække sig fra den åbnede Aarhus Å med det intense byliv over Europaplads og videre hen foran Domkirken og Bispetorvet. Som et hængsel mellem den åbnede å og havnebyrummet placeres byens nye Multimediehus på en bastion ud i havnen.

Projektet skal vise, hvordan man sikrer et rekreativt og bebyggelsesmæssigt samspil mellem den eksisterende by og et centralt, men udtjent, havneområde. Havnefronten i Aarhus skal være et nationalt eksempel på, hvordan man kan skabe positiv byomdannelse.

Urban Mediaspace Aarhus består af tre store delprojekter:

Dokk1

Aarhus nye Hovedbibliotek og Borgerservice. Bygningen er det største kommunale anlægsprojekt i kommunens historie. Huset bliver på cirka 28.000 m2 fordelt på tre etager 

Europas største fuldautomatiske p-anlæg 

I bastionen under Dokk1 opføres et fuldautomatisk p-anlæg. P-anlægget får plads til 1.000 biler og bliver Europas største og opføres af vores datterselskab Realdania Byg.

Nyt havnebyrum

Der etableres et nyt centralt  havvnebyrum foran den historiske bykerne, anlagt som byens nye folkelige aktivitets- og rekreationssted. Åbning af den sidste del af Aarhus Å og omlægning af Europaplads, som kobles til bastionen og videre til det nye havnebyrum.

Arkitektfirmaet Schmidt, Hammer, Lassen architects og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue blev i marts 2009 udpeget som vindere af konkurrencen om at tegne Dokk1 og havnebyrum.

Projektfakta

 • Som i så mange andre havnebyer har den moderne trafik ændret bybilledet. Der ligger ikke længere en større handelsflåde til, de gamle erhvervshavne er udtjente, og de store arealer kan bruges til nye formål. I 1999 udskrev Århus Kommune en åben byplan-idekonkurrence om netop Århus bynære havnearealer for at få forslag til nye anvendelser.

  Der kom ca. 150 forslag, og vinderen blev arkitekt Knud Fladeland med en plan for, hvordan Århus kan udvikle et velfungerende forhold til sin havn samtidig med, at der skabes et centralt og bynært havnerum af højeste arkitektoniske kvalitet. Knud Fladeland afgrænser og definerer inderhavnen med to bebyggede bastioner, en nordlig og en sydlig. Bastionerne indgår i helhedsplanens intentioner om at skabe en sammenhængende vandflade helt frem til byens nye og opstrammede havneplads, og han foreslår Pier 1 helt fjernet.

  På baggrund af idékonkurrencens resultat har Århus Kommune udarbejdet en helhedsplan samt en kvalitetshåndbog, der samtidig er kommuneplantillæg for området.

  Inderhavnen er en del af den samlede plan for ”De Bynære Havnearealer”, der omfatter hele området fra Marselisborg Lystbådehavn i syd til Den Permanente Badeanstalt i Risskov mod nord. Projektet skal omdanne de indre og de nordlige dele af Århus Havn, der tidligere har været anvendt til traditionelle havnefunktioner, til en ny bydel med boliger, liberale erhverv og institutioner.

 • Foråret 2008 - efteråret 2008:

  Arkitektkonkurrence og valg af rådgivere

  Foråret 2009-2010:
  Detailprojektering inkl. prissætning og udarbejdelse af udbudsprogram.
  Udbud og godkendelse af anlægsøkonomi. 

  Sommer 2011 - efteråret 2014:
  Byggeperiode bastion og multimediehuset Dokk1. 

  Januar 2013 - januar 2014:
  Byggeperiode, åbning af åen og omlægning af Europa plads. 

  Januar 2014 - januar 2015:
  Byggeperiode havnepladsen.

  Juni 2015: 
  Dokk1 indvies

   

 • Samarbejdet mellem Realdania, Realdania Byg A/S og Aarhus Kommune er organiseret via en partnerskabsaftale.

  Bygherre: Aarhus Kommune

  Bygherrerådgiver: Rambøll A/S.

 • Det samlede projekt er i 2007 vurderet til at vil koste 1,7 mia. kr. Realdania har afsat en samlet økonomisk ramme på 661 mio. kr. der består af en investering i P-anlægget og en filantropisk uddeling. Heraf varetager Realdania Byg A/S investeringen i P-anlæg og de relaterede udgifter til anlægsarbejderne relateret til Bastionen inden for en samlede økonomisk ramme på 497 mio. og Realdania varetager den filantropiske uddeling af de resterende 164 mio. kr. til havnebyrummet.

 • Kort

 • Nyheder

 • Relaterede projekter

Kort

Færgepieren

8000 Aarhus

Relaterede projekter Se alle projekter

Business Improvement Districts - BID

Byliv på Carlsberg

BLOX

Alsion - koncertsal og havnebyrum

{{ title }}

{{ description }}