x

Porten til UNESCO verdensarv 

Vadehavet blev sammen med det hollandske og tyske vadehav klassificeret som verdensarv under UNESCO i 2014 og er blandt de 200 naturområder verden over, der er udpeget. Vi har støttet udbygningen og moderniseringen af Vadehavscentret ud fra et ønske om at formidle det enestående ved stedet, nemlig at Vadehavet er et globalt vigtigt vådområde og Vadehavsnaturens helt særlige karakter. Det eksisterende center er blevet ombygget i overensstemmelse med landskabets karakter og udstillingsbygningen er desuden blevet udvidet.

Mal med Realdania

Vi har samlet 12 af vores projekter
i en malebog. Hvilket projekt vil du male?

Tryk på billedet, og download billedet af
Vadehavscentret. Eller download hele malebogen her: 
Mal med Realdania

 

 

 

Arkitekturen forenes med naturen

Vadehavscentrets arkitektoniske fremtoning understreger tilknytningen til naturen, og arkitekturen er desuden tænkt som en oplevelse i sig selv. Arkitekt Dorte Mandrup har fundet inspiration i områdets lokale bygningskultur og historie. Derudfra har hun skabt et ultramoderne bygningsværk, som i pagt med naturen og landskabet nærmest vokser op af jorden. For første gang er et moderne byggeri opført med strå på både facade og tag, og bygningen, der skaber læ i det åbne landskab, tegner en blød, lang profil mod  horisonten.

for videbegæret
for vådområder
for verdensnaturarven

Hele bygningen og de nyetablerede udearealer med tundragård og aktivitetsområder mod syd og vest er udført med henblik på tilgængelighed og på, at Vadehavscentret i sig selv skal fremstå som et hele, men også være i pagt med sine omgivelser. Udearealerne er i sig selv et oplevelsesområde, skabt af landskabsarkitekt Marianne Levinsen.

Processen med at skabe det nye Vadehavscenter startede helt tilbage i 2007. Det er sket i samarbejde mellem Esbjerg Kommune, bestyrelsen og en lang række almennyttige fonde og foreninger, herunder os.

Om Vadehavscentret

  • Det første center blev bygget i 1996 og institutionen etableret i 1992.
  • Vadehavscentret er en selvejende institution under Fonden for Vadehavscentret.
  • Esbjerg Kommune ejer centret og er driftsgarant.
  • Frem til udbygningen har centret haft ca. 30.000 brugere årligt, og fremadrettet er forventningen et besøgstal på 45.000.
  • Arealet af bygningen var 1.393 kvm og er efter udbygningen 2.781 kvm.
  • Centret har fire naturvejledere ansat. Og gennemfører normalt ca. 500 arrangementer årligt.

Vadhavscentret.dk