x

Kom og se det nye Vadehavscenter

Pressemeddelelse 4. november 2014

Alle er velkomne onsdag den 12. november kl. 15 på Esbjerg Rådhus, hvor planerne for udvidelsen og ombygningen af Vadehavscentret i Vester Vedsted offentliggøres. Ved samme lejlighed modtager Vadehavscentret symbolet på at Nationalpark Vadehavet er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste, og dette symbol vil indgå i det nye byggeri.

Vadehavscentret og Esbjerg Kommune er nu klar til at præsentere resultatet af projektkonkurrencen om udbygningen af centeret sydvest for Ribe.

42 arkitektfirmaer deltog i prækvalifikationsrunden, og ud af disse blev 5 firmaer udvalgt til at deltage i selve projektkonkurrencen.  Blandt de fem forslag udvalgte en dommerkomite to forslag, som deltog i sidste del af konkurrencen.

Ny, bæredygtig og vovet arkitektur

I dommerkomiteen sad bl.a. repræsentanter fra Realdania, A. P. Møller Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Vadehavscentret. Formand for dommerkomiteen, borgmester Johnny Søtrup siger om udvælgelsesprocessen:

– Vi har lagt vægt på at et nyt Vadehavscenter  med værdighed understøtter områdets status som Verdensarven og egnens særpræg. Det har været vigtigt i udvælgelsen, at udformningen af byggeriet passer til centrets placering i det flade marsklandskab, samtidig med at være et unikt og seværdigt byggeri.

Leder af Vadehavscentret Klaus Melbye glæder sig over mulighederne, det nye byggeri skaber:

– Vinderforslagets arkitektur er enestående og understreger Vadehavscentrets formål: at øge kendskabet og forståelsen for marsken og Vadehavet. Arkitekturen danner nogle fantastisk ramme for centrets fremtidige formidling, både i udstillingsdelen med varieret plads til en Vadehavsudstilling med fokus på 12 millioner trækfugle, samt i formidlingsdelen, hvor helt nye muligheder åbner sig. Arkitekturen er samtidig ny, bæredygtig og vovet og viser, at Vadehavscentret er et formidlingscenter af fremtiden – beliggende ved Verdensarvområdet Vadehavet.

Det er en enig dommerkomite, som nu glæder sig til at præsentere vinderforslaget for alle.

Symbol på Verdensarven til Vadehavscentret

I forbindelse med afsløringen overrækkes også et nyt element til byggeriet: en verdensarvsflise. Flisen er det håndgribelige bevis på Nationalpark Vadehavets optagelse på UNESCO’s Verdensarvsliste. Under The Tall Ships Races i Esbjerg i sommers modtog alle fire Vadehavskommuner og Nationalparken hver en flise som symbol på den nye status. Esbjerg Kommunes flise skal pryde Vadehavscentret.

– Med udnævnelsen forventer vi øget interesse omkring formidlingen af Vadehavet, og dermed også flere besøgende til Vadehavscentret. Det tager det nye byggeri højde for, og er klar til at fortælle de mange fantastiske historier om Vadehavet, uddyber Johnny Søtrup.

Færdigt i 2016

Det nye Vadehavscenter forventes at stå færdigt den 1. juli 2016 og bygningerne vil understrege centrets virke, beliggenhed og formål og skabe helt nye muligheder for formidlingen af Danmarks største Nationalpark. Til den opgave hentes hjælp fra JAC Studio, som deltog i sidste fase af projektkonkurrencen, da dette firma skal stå for at udarbejde den permanente udstilling i de nye lokaler.  

Det nye Vadehavscenter er gjort muligt i et samarbejde mellem Esbjerg kommune, Realdania, A. P. Møller Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond, Friluftsrådet, Louis Petersens Legat og Augustinus fonden.