x

Verdensarvsstatus i sigte - Vadehavscentret bygger om

Pressemeddelelse 23. september 2013

Når Vadehavet, som ventet, får status af verdensnaturarv til næste år, vil de besøgende kunne se frem til et udbygget Vadehavscenter. Når det står færdigt, vil de kunne opleve udstillinger, der bringer dem tæt på naturen og det enestående fugleliv i området. En række fonde og Esbjerg Kommune støtter om- og udbygningen, der er udformet, så Vadehavscentret er i harmoni med den sårbare natur. 

I Vadehavscentret og Esbjerg Kommune er der glæde over, at det efter nogle års forberedelse er lykkedes at skaffe midlerne til en modernisering og udbygning.  Når den er færdig, vil Vadehavscentret have langt bedre mulighed for at formidle naturen og dyrelivet i området.

”Vi regner med at give naturprogrammerne på tv kamp til stregen ved at give de besøgende mulighed for at komme helt tæt på trækfuglenes liv ved Vadehavet, ” siger leder Klaus Melbye, Vadehavscentret. Han fremhæver i den forbindelse, at der kommer et nyt udstillingskoncept, og at om- og udbygningen vil skabe mere plads til alle de forskellige aktiviteter.

Ny status vil få besøgstallet i vejret

Beslutningen om at udbygge og modernisere finder sted samtidig med, at UNESCO til næste år ventes at udnævne Vadehavet til et verdensnaturarvsområde. Besøgstallet hos Vadehavscentre ventes derfor at vokse fra 30.000 i dag til 40.000 eller mere. 

”Det er en fantastisk mulighed for kommunen og Sydvestjylland, at vi har en UNESCO-udnævnelse på vej, og at vi samtidig kan give Vadehavscentret et gevaldigt løft. Vi som bor her ved godt, at Vadehavet er enestående og et af verdens vigtigste vådområder, men en status som verdensnaturarv og et moderniseret Vadehavscenter vil uden tvivl trække endnu flere besøgende til, ” siger borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune.

Traditionel byggestil respekteres

Vadehavscentret ligger på kanten af Vadehavet og består i dag af en firlænget gård, der ligger på en forhøjning. Det har været afgørende for parterne bag projektet, at der blev taget hensyn til den sårbare natur omkring centret. 

”Vi ønskede, at om- og udbygningen skulle passe til landskabet og respektere den traditionelle byggestil i Vadehavsområdet. Bygningerne har jo traditionelt haft en beskeden skala, så det er godt at de planlagte udbygninger fordeles på to lokaliteter, så centret får mere plads, uden at det går ud over den unikke natur,” siger projektleder Lars Autrup, Realdania.

Der vil snart blive udskrevet en arkitektkonkurrence, der skal give konkrete bud på ombygningen af den eksisterende går samt opførelsen af et nyt formidlingshus på en tilstødende grund.

FAKTA

Om Vadehavscentret

Er en selvejende institution, som drives af Fonden Vadehavscentret. Esbjerg Kommune stiller grund og bygninger til rådighed for Vadehavscentret, der formidler og udstiller Vadehavets natur og historie. Centret driver desuden en naturskole, mødevirksomhed og har små lejligheder til forskere.

Vadehavscentret

Finansiering

Moderniseringen og udbygningen har en budgetramme på 58 mio. kr. De følgende står bag finansieringen: 

 A.P. Møller Fonden   15 mio. kr. 
 Arbejdsmarkedets Feriefond   10 mio. kr.
 Esbjerg Kommune   10 mio.kr.
 Friluftsrådet    2 mio. kr.
 Louis Petersens Legat    1 mio. kr.
 Realdania    15. mio.kr.

Ombygning og udbygning

Det samlede areal er i dag 1255 m2. Efter om- og udbygningen vil arealet være vokset til 2280 m2, hvoraf 1025 m2 er tilbygninger og nye bygninger.                   

Naturen        

Vadehavet er af de vigtigst vådområder i verden og tiltrækker hvert år 12 mio. trækfugle.