x

Grundstensnedlæggelse til det nye væksthus i Botanisk Have

Pressemeddelelse 24. maj 2011

Byggeriet i Botanisk Have er nu så langt, at torsdag den 26. maj kl. 15.00 nedlægges grundstenen til det nye væksthus og formidlingscenter.

Grundstenen nedlægges af rådmand Laura Hay, Dekan Brian Bech Nielsen og konstitueret direktør Bent Lorenzen. En stor donation fra Realdania og Aarhus kommune har gjort det muligt for Aarhus Universitet, at renovere de eksisterende meget unikke væksthuse, bygge et nyt palmehus og samtidig skabe et moderne formidlingscenter med café, spændende læringsrum og udstillinger. Universitets- og Bygningsstyrelsen står for udførelsen af projektet. Det nye formidlingscenter skal i samspil med parken skabe en botanisk oplevelse med mulighed for fordybelse og aktivitet året rundt og give nye og rekreative muligheder for besøgende i Botanisk Have.

Væksthusene har været en oase i hjertet af Aarhus siden 1969 og fryder med over 4000 forskellige plantearter: planter fra områder med middelhavsklima, subtropiske og tropiske ørkner, tropiske bjergskove, tropisk monsunklima, og tropisk regnskov. Væksthusene er tilsluttet et internationalt netværk af botaniske haver og netværket yder en verdensomspændende indsats for at bevare jordens mangfoldighed af planter. Væksthusene besøges årligt af ca. 45.000 gæster og der er gratis adgang for publikum.

De eksisterende fem markante væksthuse, tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller lukkede i efteråret 2010 for at begynde på en omfattende renovering og tilbygning. Det arkitektonisk smukke og egenartede væksthuskompleks blev hurtig et ikon i Botanisk Have og var fra starten åben for publikum. Plantesamlingerne fra eksotiske egne af verden tjente på en gang både undervisnings-, forsknings- og formidlingsformål. Samlingen er enestående ved at indeholde mange planter indsamlet under videnskabeligt botanisk feltarbejde i troperne gennem de sidste 50 år.

De gamle huse trænger til en større renovering og i samarbejde med Realdania og kommunen besluttede universitet at skabe nye og inspirerende rammer for universitets samspil med offentligheden, herunder offentlige og private organisationer, samt erhvervslivet. I projektet bevares de oprindelig huse og der opføres et nyt palmehus, der ligesom de gamle huse er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller, og som arkitektonisk forholder sig fint og nænsomt til et i forvejen homogent afsluttet bygningsanlæg. Et formidlingscenter etableres i den gamle tropehus med café, læringsrum for folkeskolen og gymnasiet og udstillingsrum. Formidlingscenteret og væksthusene skal styrke Aarhus Universitets formidling af naturvidenskab og fremtidens universitet. Når husene står nyrenoverede i 2012 skal de give publikum en indsigt i betydningen af jordens planteressourcer for mennesket og for opretholdelse af livet på jorden i al almindelighed. Plantesamlingerne skal udstille jordens botaniske mangfoldighed i naturtro omgivelser og give byen et åndehul for fordybelse og indsigt i naturens undere.

Et af målene med renoveringen og det nye palmehus er et moderne kompleks med optimale vækstbetingelser, der samtidig tager hensyn til bæredygtighed. I husene tages hensyn til en energimæssig optimal drift som skal anvendes som en demonstrationsplatform for energiforsyning i form af sol- og jordvarme, el via solceller og for opsamling og anvendelse af regnvand i produktionen. Palmehuset opføres derfor i stål med en adaptiv og dynamisk klimaskærm bestående af en lavenergi plastfolie som automatisk tilpasser sig solindstrålingen.

Fakta om væksthusene
De eksisterende seks væksthuse har et bruttoareal på 2071 m2, heraf ca. 180 m2 personale- og værkstedsfaciliteter.

Et nyt palmehus opføres til tropiske plantesamlinger, bruttoareal 1241 m2

Der etableres et formidlingscenter med moderne publikumsfaciliteter, bruttoareal 1071 m2

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Aarhus Universitet