x

Botanisk Have i Århus får væksthus og vidensformidling i topklasse

Pressemeddelelse 25. juni 2007

Aarhus Universitet har i samarbejde med Realdania udsendt følgende pressemeddelelse: Aarhus Universitet, Realdania og Århus Kommune går sammen om at bringe Væksthuset i Botanisk Have ind i fremtiden. Det samlede projekt til 65 mio. kr. omfatter en gennemgribende restaurering af det smukke gamle Væksthus hvor Palmehuset omdannes til et nyt botanisk formidlingscenter rettet mod den brede offentlighed, samtidig med at anlægget udvides med et nyt tropisk væksthus. Projektet skal stå færdigt i 2010.

Botanisk Have i Århus er et enestående aktiv for byen på grund af sin størrelse og spændende terræn. De planlagte forbedringer vil give haven et løft op i den europæiske sværvægtsklasse.

Væksthusene i Botanisk Have udgør et nationalt ikon inden for væksthusarkitektur – en udvikling og tilbygning til bygningsanlægget vil derfor kræve stor bevågenhed og ekspertise i forhold til at sikre anlæggets eksisterende arkitektoniske værdier.

Med indretningen af et botanisk formidlingscenter vil der ske et markant skift i den måde hvorpå plantesamlingerne præsenteres for publikum. Der vil blive tale om en langt mere aktiv formidling af planternes biologi og deres samspil med den omgivende natur. Alle gæster kan, selv uden botaniske forkundskaber, se frem til at blive en hel del klogere efter et besøg i væksthusene.

De nuværende væksthuse bliver udbygget med et nyt væksthus på 1.000 kvadratmeter som skal huse planter fra Jordens tropiske egne. Formidlingscentret vil blive indrettet i det største af de fem nuværende væksthuse, det nuværende tropiske væksthus, Palmehuset, og kommer til at omfatte bl.a. foredragssal med plads til 100 personer, undervisningslokaler for skoleklasser m.fl., udstillingslokaler, it-faciliteter og café.

Fremover vil der blive rettet en særlig formidlingsindsats mod skoleklasser, men det er også meningen at byens grønne foreninger skal kunne benytte de nye faciliteter til at afholde møder og offentlige arrangementer. Støtteforeningen Botanisk Haves Venner, som tæller medlemmer fra adskillige haveselskaber og grønne foreninger, har fulgt med i processen på sidelinjen og ser frem til en optrapning af sine aktiviteter. Støtteforeningen vil snarest afholde generalforsamling med henblik på en orientering af medlemmerne om udbygnings- og renoveringsplanerne.

Leder for væksthusene lektor Anders S. Barfod, Aarhus Universitet, udtaler:
”Det er en længe næret drøm der nu går i opfyldelse med pengene fra Realdania, Århus Kommune og Aarhus Universitet. Vi vil være i stand til at udnytte væksthusenes potentiale fuldt ud og styrke formidlingen af botanik til glæde for byens borgere og turister. Der bliver tale om en attraktion af international klasse som der helt sikkert vil blive lagt mærke til uden for landets grænser.
– Vi forventer at vi med udvidelsen kan fordoble antallet af besøgende til 80.000 om året og opførelsen af dette moderne væksthus giver os enestående muligheder for at give publikum indblik i planteverdenens mangfoldighed og planternes samspil med deres omgivelser.
– Vi regner med at det nye tropiske væksthus vil blive opført tæt på de eksisterende fem væksthuse. Den nøjagtige placering og udformning vil blive afgjort af styregruppen for projektet i samarbejde med Realdania”.

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania siger om det nye projekt:
”En videreudvikling af væksthusene rummer stor demonstrationsværdi både i forhold til om- og tilbygning af et ellers homogent afsluttet bygningsanlæg, og til indplaceringen af bygningsanlægget i et fantastisk haveanlæg. Samtidig vil projektet – udover den forskningsbaserede vidensformidling – tilføre Botanisk Have og hele området omkring den Gamle By i Århus nye rekreative potentialer for både århusianere og turister.”